]]>

Konference

Organisationer i bevægelse 2022

Snart griner vi af 8-16-jobbet! Men hvad er alternativet? Vær med, når vi udfordrer arven fra industrisamfundets organisering. På konferencen får du 10 konkrete bud på, hvordan du gør din organisation og dit arbejdsliv mere fleksibelt og kommer videre fra 8-16-tankegangen.

Startdato og sted

29. november 2022
København V

Varighed

1 dag
09:00-17:00

Pris

4.500 kr. ekskl. moms
Medlemmer

Se alle priser

Hvad handler konferencen om?

Måden, vi samarbejder, organiserer og leder på, er under forandring. Vi står blandt andet over for et længere arbejdsliv og en hård talentjagt, som lægger pres på både medarbejdere og ledere og måden, arbejdspladsen er organiseret på.

På konferencen ’Organisationer i bevægelse’ tager vi et opgør med 8-16-tankegangen, som vi kender den. Der er allerede skubbet til rammerne for, hvordan vi arbejder. Fleksibiliteten er øget flere steder, og hjemmearbejdsdage er blevet mere almindelige. Men hvordan imødekommer vi de strømninger, der fortsat påvirker organisationer i dag og kommer til det fremover?

Få 10 nytænkende og håndgribelige bud på, hvordan vi får organisationer, mennesker og arbejdspladser til at bevæge sig i nye retninger. Vi giver dig caseeksempler på, hvordan organisationer med rødder i industrialiseringens tid bliver udfordret, og svar på, hvordan vi skaber gode arbejdslivseksperimenter, der flytter organisationer ind i fremtiden.

På konferencen kan du

 • møde virksomheder, som har organiseret sig på nye måder, og lære af deres erfaringer
 • få den nyeste viden fra de skarpeste eksperter, som forsker i organisationer og mennesker
 • deltage i intensive læringsseancer og opnå indsigt, der gør en forskel – så I kan lave de første eksperimenter og ændringer i jeres egen organisation.

For at skabe rum til konkret sparring og fordybelse inden for de emner, du finder mest interessante, brydes dele af konferencen op i mindre ’private sessions’.

Hvem er selvskrevet til at deltage?

Du er selvskrevet til at deltage, hvis du arbejder med at forme og forandre din organisation. Du får noget ud af at deltage, uanset om dit perspektiv er ledelse, HR, forandringsprocesser eller udviklingsprojekter.

Tilmeld jer flere, og få 25% rabat

Tag en eller flere kolleger med, og få 25% rabat på hver ekstra tilmelding. Når I har tilmeldt jer, skal I skrive til Rose-Maria Køhler på dk¤djoef¤rak for at få rabatten. Husk at angive arbejdsplads og alle navne i mailen.

Program

 • Kl. 08.30

  Tjek ind, og tank op med kaffe, te og en croissant
 • Kl. 09.00

  Moderator byder velkommen 
 • Kl. 09.15

  Snart griner vi af 8-16-jobbet!

  Måden, vi samarbejder, organiserer og leder på, er under forandring. Der opstår nye dilemmaer, og vi får brug for andre rammer og andre kompetencer til at løse dem. 

  Særligt to dilemmaer banker på: et længere arbejdsliv med risiko for nedsmeltning, burn-outs og meningstab hos både ledere og medarbejdere og en hård talentjagt, som stiller høje krav til arbejdsgiverne – ikke til lønnen, men til mening, frihed og fleksibilitet. 

  Få Lise Dahl Arvedsens bud på:

  • hvilke værdier, idealer og kompetencer vi skal bygge fremtidens organisationer på
  • hvordan vi klæder ledelsen på til at håndtere en hverdag, der er foranderlig, fragmenteret, uklar og ikke mindst teknologisk afhængig.

  Lise Dahl Arvedsen, ph.d., forfatter og foredragsholder

 • Kl. 09.50

  Hvordan kan vi eksperimentere os til trivsel og et bedre arbejdsliv?

  Når organisationer er i bevægelse, kræver det, at vi hele tiden afkoder, hvordan vi tilpasser måden, vi arbejder på. Både ledere og medarbejdere skal klædes på til at håndtere en uklar og foranderlig hverdag. Men hvordan gør vi? Hvordan skaber vi gode arbejdslivseksperimenter, der flytter organisationen ind i fremtiden? 

  Tænk stort – start småt. Læn dig tilbage og lad dig inspirere, når Signe Bjørg Lyck fra Future Work Lab løfter sløret for, hvordan små og store eksperimenter helt konkret viser os, hvordan vi kan gribe opgaven an i praksis. 

  Signe Bjørg Lyck, cand.merc.psyk., Future Work Lab
 • Kl. 10.30

  Pause
 • Kl. 11.00

  Sådan ændrer du en 100 år gammel kultur

  Med over 100 år på bagen og mantraet "Rettidig omhu" er Mærsk ikke en virksomhed, der umiddelbart rimer på store kulturforandringer. Ikke desto mindre var det, hvad tidligere HR-direktør Ulf Hahnemann kastede sig over.

  Lad dig inspirere af en personlig beretning om opgøret med topstyring i den traditionsrige virksomhed. 

  "Ofte er det kulturen, der spænder ben eller hjælper forandringer på vej! Det sværeste ved at ændre kulturen i Mærsk var at stole på, at de store, skelsættende beslutninger var rigtige - og have tålmodighed til at vente på, at resultaterne trillede ind".

  Ulf Hahnemann, Advisor & Mentor 
 • Kl. 11.35

  Det meningsfulde arbejdsliv – set fra psykologens briks

  Mange vil gerne have fleksibilitet. Men hvordan skaber vi samtidig mening for hinanden og for fællesskabet? Svend Brinkmann er en stærk stemme i debatten om tidens tendenser, og hvordan vi kan gå både med og imod dem. Hans forskning foregår i grænsefladen mellem psykologi, filosofi og kulturanalyse.

  Få stof til eftertanke, når Brinkmann zoomer ind på herskende idéer og undersøger, hvordan vi skaber mening for og med hinanden i flydende, lærende organisationer, der netop er præget af fleksibilitet. Glæd dig til knivskarpe observationer, og få svar på, hvordan du ikke bare ’tænker ud af boksen’, men også tænker på den boks, der danner rammen for et godt og meningsfyldt arbejdsliv.

  Svend Brinkmann, professor i psykologi, Aalborg Universitet 
 • Kl. 12.20

  Introduktion til ’Private sessions’ 
 • Kl. 12.30

  Frokost
 • Kl. 13.30

  Private session 1:  Ti spørgsmål til professoren - Q&A med Svend Brinkmann 

  Ønsket om at imødekomme de strømninger og udfordringer, der påvirker moderne organisationer i dag, rejser en række spørgsmål om alt fra mening og motivation til selvledelse og sammenhængskraft. Hvad er værd at stå fast på i tilværelsen? Hvad har et menneske pligt til at gøre? Hvad er overhovedet et meningsfuldt arbejdsliv?

  I en Q&A session med Svend Brinkmann går vi i dialog om alt det, der bevæger organisationer, mennesker og arbejdspladser. Få Brinkmanns bedste bud på dine spørgsmål inden for emnerne:

  • Fra industrisamfund til videnssamfund
  • Fremtidens arbejde
  • Nye ledelses- og organisationsformer
  • Arbejdet som eksistentiel arena
  • Trivsel, mistrivsel og stress.
  Svend Brinkmann, professor i psykologi, Aalborg universitet
 • Kl. 13.30

  Private session 2: Er en 4-dages arbejdsuge det forjættede land?

  I England er den 4-dages arbejdsuge blevet genstand for et gigantisk forskningsprojekt. Også i Danmark kaster flere organisationer sig ud i eksperimentet. Hvad er erfaringerne? Og hvad kræver det af ledere og medarbejdere, når de kun arbejder 30 timer, men skal levere 37 timers værdi? Det har Michael Pedersen, lektor ved Institut for Ledelse, Politik og Filosofi ved CBS, forsket i. Han er grundlæggende optaget af, hvad der sker for både ledere og medarbejdere, når vi tør eksperimentere med at indrette arbejdslivet på nye måder.

  Sammen med Vibe Klarup, Generalsekretær i Amnesty International, der indførte 4-dages arbejdsuge for nylig, vil Michael Pedersen udfolde de jobmæssige og personlige følger og virkninger af en 4-dages arbejdsuge:

  • Hvad sker der, når vi ændrer på kendte rytmer og processer? 
  • Hvad kan organisationer, der ikke er villige til at gå hele vejen, bruge erfaringerne til?
  Michael Pedersen, lektor ved Institut for Ledelse, Politik og Filosofi ved CBS
  Vibe Klarup, Generalsekretær i Amnesty International
 • Kl. 13.30

  Private session 3: Den lederløse organisation (næsten)

  Kan én leder håndtere 100 medarbejdere? Ja, og tilmed i en organisation med masser af lederskab. Det er erfaringerne fra It-konsulentvirksomheden Pingala, som har bevaret en helt flad struktur, selvom de er gået fra 10 til 100 medarbejdere på 7 år.

  Pingala har fået Børsens Gazellepris 8 år i træk og er en af flere moderne arbejdspladser, der eksperimenterer med nye organisationsformer. Men for IT-konsulentvirksomheden er det ikke kun et eksperiment. Den flade organisering er et bærende princip i forretningsmodellen. 

  Mød administrerende direktør Kent Højlund, og hør om kravene til aktiviteter, kompetencer og ikke mindst kulturen. Du får både indblik i, hvad der kendetegner kulturen, hvordan det er at arbejde i og med den lederløse organisation, og hvilke faldgruber du skal være opmærksom på.

  Kent Højlund, administrerende direktør, Pingala
 • Kl. 14.30

  Pause
 • Kl. 15.00

  Private session 1: Styrk den psykologiske tryghed – konkrete erfaringer og værktøjer

  Forudsætningen for innovation, gode beslutninger og trivsel er psykologisk tryghed. Men hvordan griber du det an i praksis?

  Nadia Bech Koppel er blandt de i Danmark, der har arbejdet længst tid med at styrke psykologisk tryghed i organisationer. Hun har for nylig delt sine praktiske erfaringer på en master class med ophavskvinden til begrebet, Amy Edmondson.

  Få indblik i de erfaringer, Nadia har gjort sig fra sit arbejde i Djøf og i Københavns Politi. Du får helt konkrete værktøjer og gode råd til, hvordan du kan styrke den psykologiske tryghed i teamet, i ledergruppen eller på tværs af organisation.

  Nadia Bech Koppel, HR-chef, Djøf
 • Kl. 15.00

  Private session 2: Hvad kræver skiftet fra traditionel til agil organisering?

  Agilitet er et af tidens store buzzwords og hadeord. Men bruger du ledelsesværktøjet rigtigt, kan transformationen fra traditionel til agil organisering hjælpe jer med hurtigt og fleksibelt at handle på nye muligheder. 

  Vær forberedt på, at transformationen griber ind i både strategi, struktur, processer og ikke mindst den ledelse, I praktiserer. Derfor er det vigtigt at tænke sig godt om. 

  Mød Michael Tolstrup, der har mange års erfaringer som rådgiver for ledere i større private og offentlige virksomheder, og få svar på:
  • hvorfor og hvornår den agile organisation er relevant
  • hvad skiftet kræver og hvilke elementer, der er på spil
  • hvilke udfordringer det giver, når den gamle kultur og adfærd er tilbøjelig til at æde de agile værktøjer.
  Michael Tolstrup, chefrådgiver, Center for Ledelse
 • Kl. 15.00

  Private session 3: Ledelse og forandring skabes tirsdag formiddag kl. 10

  Hvordan skaber vi de nødvendige forandringer, justeringer og tilpasninger i organisationen, når vi arbejder i en verden i bevægelse?

  Organisationens foranderlighed kalder på et stærkt lederskab til at skabe mening, til at facilitere vigtige dialoger og til at understøtte et psykologisk trygt rum. Alt det gør vi konkret gennem vores adfærd og handlinger tirsdag formiddag kl. 10.00. Men hvordan?

  Lise Dahl Arvedsen giver dig konkrete case-eksempler på, hvordan organisationer med rødder i industrialiseringens tid bliver udfordret i en foranderlig verden. Lise byder op til debat om de mulige veje fremadrettet. Bring dine egne dilemmaer i spil, og lad os undersøge, hvilke mulige mikroforandringer, I med fordel kan sætte i spil.

  Lise Dahl Arvedsen, ph.d., forfatter og foredragsholder
 • Kl. 16.00

  Pause
 • Kl. 16.15

  Hvad sker der de næste ti år? 

  Fremtidens organisationer er fragmenterede og meget mere mangfoldige, end vi kender dem i dag. Det kommer til at handle om at skabe oplevelsen af at arbejde et lille sted, om lokal forankring, om tilhørsforhold og om mikrosamfund i virksomhederne - mikrosamfund med egne kulturer, traditioner, strukturer og aftaler om 'sådan arbejder vi hos os'. Og det skaber behov for en ny type lederskab. 

  Erik Korsvik Østergaard er blevet kaldt en rockstjerne i krydsfeltet mellem ’Futures Thinking’ og ’Future of Work’. På baggrund af de signaler og bevægelser, Erik observerer i Danmark og globalt, afslutter han konferencen med at give helt konkrete, håndfaste bud på, hvad der påvirker os, og hvad vi står overfor de næste 10 år.     

  Erik Korsvik Østergaard, Co-Founder og Fremtidstænker i Good Morning April
 • Kl. 16.45

  Moderator samler op på dagen
 • Kl. 17.00

  Farvel og på gensyn
 • Konferencen udbydes i samarbejde med CfL

  Lise Dahl Arvedsen

  Lise Dahl Arvedsen
  Ph.d., forfatter og foredragsholder

  Lise er ph.d. i ledelse og organisation, ekspert i hybrid ledelse og ledelse i komplekse kontekster, og så er hun partner i Augmenti. Lise er tilknyttet Copenhagen Business School som ekstern lektor, hvor hun bl.a. underviser og arbejder med ledelsesudvikling og forandringsledelse på Executive MBA. Lise er dobbelt certificeret business coach og akkrediteret på Senior Practitioner Level hos EMCC.

  Svend Brinkmann

  Svend Brinkmann
  Professor i psykologi, Aalborg universitet

  Svends forskning foregår i grænsefladen mellem psykologi, filosofi og kulturanalyse. Han har modtaget flere priser for sin forskning og formidling. Svend er forfatter til en række bøger og artikler og er en af de stærkeste stemmer i debatten om tidens tendenser, og hvordan vi kan gå både med og imod dem. Hans bøger er ligesom hans meninger tankevækkende.

  Ulf Hahnemann

  Ulf Hahnemann
  Advisor & Mentor

  Ulf Hahnemann var Chief Human Ressources Officer i Mærsk i en femårig periode frem til 2021. Inden arbejdede han 28 år i Mars, hvor han bidrog til at organisationen udmærkede sig en af verdens bedste arbejdspladser. Ulfs arbejde har i mange år fokuseret på at skabe en arbejdsplads for mennesker funderet i dyb tillid på tværs af organisation. 

  Signe Bjørg Lyck

  Signe Bjørg Lyck
  Cand.merc.psyk., Future Work lab

  Signe er uddannet cand.merc.psyk. Hun er projektleder og har mange års erfaring med forandringsprocesser og organisationsudvikling. Future Work Lab er et samarbejde mellem Finansforbundet, Forsikringsforbundet og Finanssektorens arbejdsgiverforening og er primært sponsoreret af Velliv Foreningen. Gennem konkrete eksperimenter på arbejdspladsen skaber Future Work Lab ny viden og konkrete redskaber til at styrken den mentale sundhed i fremtidens digitale arbejdsliv.

  Fotograf: Sille Veilmark

  Michael Pedersen

  Michael Pedersen
  Lektor ved Institut for Ledelse, Politik og Filosofi, CBS

  Michael har blandt andet forsket i de arbejdsmæssige såvel som personlige konsekvenser af en 4-dages arbejdsuge. Han er grundlæggende optaget af, hvad der sker for både ledere og medarbejdere, når vi tør eksperimentere med at indrette arbejdslivet på nye måder.

  Vibe Klarup

  Vibe Klarup
  Generalsekretær i Amnesty International

  Vibe Klarup er en profileret velfærds- og civilsamfundsdebattør. Før stillingen som generalsekretær var hun direktør for organisationen Hjem til Alle. Desuden var hun formand for Rådet for Socialt Udsatte. Hun har en fortid som direktør for Danner, Psykiatrifonden og formand for Frivilligrådet. Er uddannet cand.scient.adm.

  Nadia Bech Koppel

  Nadia Bech Koppel
  HR-chef, Djøf

  Nadia er uddannet antropolog. Hun har mange års erfaring som udviklingskonsulent og leder i både offentligt og privat regi, hvor hun bringer sin antropologiske viden og kompetencer inden for forandringsledelse i spil i sit arbejde som ’kulturguide’. Nadia har arbejdet systematisk med at styrke den psykologiske tryghed først i Københavns Politi og siden i Djøf.

  Kent Højlund

  Kent Højlund
  Adm. Direktør, Pingala

  Pingala har specialiseret sig i forretnings- og procesoptimering samt implementering baseret på Dynamics 365. Virksomheden opererer primært i Vesteuropa og Mellemøsten, men implementerer og supportere globalt.

  Michael Tolstrup

  Michael Tolstrup
  Chefrådgiver, CfL

  Michael har mange års erfaringer som rådgiver for ledere i større private og offentlige virksomheder fx Region Hovedstaden og Novo Nordisk. Han er desuden en erfaren underviser, facilitator og skribent med klare budskaber, når det gælder strategi og organisering.

  Erik Korsvik Østergaard

  Erik Korsvik Østergaard
  Co-Founder og Fremtidstænker i Good Morning April

  Erik hjælper både store internationale industrivirksomheder og små smidige scale-ups med at udforske og forme deres fremtid. Han er en populær oplægsholder, podcastvært og forfatter til to bøger om fremtidens organisering og fremtidens lederskab. Erik har en Master of Science fra DTU og en EBA i Cross-cultural Project Management.

  Pris og praktisk info

  • Pris
  • Medlemmer
   4.500 kr. (ekskl. moms)
  • Medlem af Danske Advokater/Danske Virksomhedsjurister
   4.500 kr. (ekskl. moms)
  • Ikke-medlemmer
   5.500 kr. (ekskl. moms)
  • referencenr.
  • 36485
  • Frist
  • Tilmeldingsfrist
   29. oktober 2022 kl. 09:00
  • Yderligere info, kontakt
  • Rose-Maria Andersson Køhler

   Rose-Maria Andersson Køhler
   Kursusansvarlig
   rak@djoef.dk
   31 78 87 34

  • Behandling af personoplysninger
  • Når du deltager i et arrangement hos Djøf, behandler vi nogle personoplysninger om dig. Du kan læse mere om Djøfs behandling af personoplysninger i vores privatlivspolitik.

  Se alle