]]>

Kursus

Organisation, udvikling og samskabelse - modul 3 - Diplomuddannelsen i ledelse

Du udvikler din evne til at forstå og iværksætte meningsfulde strategiske forandringer, der skaber værdi for organisationen.

Hvem henvender modulet sig til?

Du vil have en solid indføring i strategi og organisationsforståelse. Du ønsker at udvikle dine evner til at igangsætte og vurdere styringsmæssige og strategiske tiltag i din organisation.

Du kan være mellemleder, kommende leder, projektleder, fuldmægtig eller konsulent.

På modulet får du:

  • viden om de mange måder at tænke strategi og styring på som leder
  • forståelse for organisatoriske og strategiske processer 
  • kompetencer til at vurdere ledelsesbeslutninger og organisatoriske konsekvenser
  • kompetencer til at kommunikere beslutninger til organisationens forskellige aktører
  • færdigheder i at analysere problemstillinger og handlemuligheder på organisatorisk, taktisk og strategisk niveau.
 
Overbevis din chef

Kurset har ikke flere afholdelser på nuværende tidspunkt

Opbygning af 'Organisation, udvikling og samskabelse'

Undervisningsdage: 6 dage.
ECTS-point: 10 ECTS-point.
Du afslutter modulet med en eksamen som en del af Diplomuddannelsen i ledelse.

 

Det siger tidligere deltagere

Her ser du et gennemsnit af 170 tidligere deltageres tilfredshed.

Uddannelsens form

Undervisningen på ’Organisation, udvikling og samskabelse’ består af en kombination af teoretiske oplæg, projektarbejde, diskussioner, øvelser, refleksioner og cases. Du bliver præsenteret for den nyeste teoretiske viden inden for området, som du løbende kobler til din praksis og til aktuelle udfordringer fra din organisation.

Grundmodulet på Diplomuddannelsen i ledelse bliver udbudt af DTU Diplom i samarbejde med Djøfs Kurser og Uddannelser.

Se en samlet oversigt over Diplomuddannelsen i ledelse her.

Se alle