]]>

Arrangement

Opstillingsmøde og besøg på Dansk Klokkemuseum

Pensionistnetværket Syd holder opstillingsmøde til pensionistforeningens repræsentantskab og besøger Dansk Klokkemuseum.

Hvad handler arrangementet om?

Pensionistnetværk Syd holder opstillingsmøde, hvor alle pensionister i Syd har mulighed for at deltage og opstille til repræsentantskabet. Netværket vil gerne indsamle flere fuldmagter og udpege nogle medlemmer, der vil tage til mødet den 8. oktober 2019 i Bethesta (læs mere under 'Baggrund'). 

Du kan også personligt meddele dit kandidatur til Djøf i perioden 10.-24. september 2019. Så er du ikke bundet af at skulle stille op på opstillingsmødet. Men netværket håber selvfølgelig, at du alligevel ønsker at deltage i mødet og herved være med til at lave en fælles opstilling. 

Her kan du se regler for opstilling til repræsentantskabet.

Baggrund 

Der er valg til Pensionistforeningens repræsentantskab den 8. oktober 2019 i Bethesda ved Nørreport Station i København kl. 17.00. Vær opmærksom på, at der åbnes for tilmelding til mødet på Djøfs hjemmeside den 4. september 2019. 

De tre pensionistnetværk i Jylland (Nord, Midt og Syd) har i et stykke tid i fællesskab arbejdet på at få større indflydelse og få flere midler til deres arbejde i provinsen. Dette har de gjort i en arbejdsgruppe, som har haft kontakt og møde med pensionistforeningen.

De anser det dog for nødvendigt også at få mere direkte indflydelse på de beslutninger, der træffes i bestyrelse og repræsentantskab i Pensionistforeningen. Derfor satser de nu på at få valgt flere af deres medlemmer ind i repræsentantskabet og på sigt derved også i bestyrelsen. 

Den 26. juni 2019 holdt netværkene et medlemsmøde på Folkehjem for nogle af deres medlemmer, da de ikke havde mulighed for at selv at komme i kontakt med alle medlemmer i Syd. På dette møde blev udpeget et medlem, der er villig til at stille op til valg til repræsentantskabet, men de ønsker at få udpeget nogle flere. På mødet blev der indsamlet 4 fuldmagter.

Besøg på Dansk Klokkemuseum

Efter opstillingsmødet vil medlem af bestyrelsen for netværket, Magrethe Wind, vise rundt i Dansk Klokkemuseum, hvor mødet afholdes. Magrethe sidder i bestyrelsen for Dansk Klokkemuseum, og hun fortæller os om museets kulturhistorie samt viser nogle af de allerældste kirkeklokker og nogle nyere klokker.

Læs mere om Dansk Klokkemuseum.

Entré og forplejning betaler pensionistnetværket.

Arrangementet har ikke flere afholdelser på nuværende tidspunkt

Se alle