]]>

Arrangement

Oplev Svendborg Havn ombord på M/S Helge

Se Svendborg Havn fra vandkanten, og hør om den store transformation, der har været fra erhvervshavn til kulturelt samlingspunkt. Undervejs får du mulighed for at tale med andre lokale djøfere, og vi slutter sejladsen af ved Kammerateriet, hvor vi spiser sammen.

Idépuljen

Hvad handler arrangementet om?

Vi sejler med veteranskibet M/S Helge og ser de forskellige områder af havnen, mens udviklingskonsulent Anna Als fra Plan og Udvikling i Svendborg Kommune guider og fortæller os om processen, borger- og interessentinddragelsen og visionerne.  

Undervejs vil Djøf facilitere korte øvelser, der giver dig mulighed for at tale med andre lokale djøfere og dermed styrke det lokale, faglige fællesskab.

Til slut lægger M/S Helge til kaj nær Kammerateriet på Frederiksø, hvor vi spiser en sandwich sammen.

Vi håber, at vi får en lokal, interessant og hyggelig aften sammen, der forhåbentlig munder ud i flere arrangementer på Sydfyn.

Fakta om Svendborg Havn

Svendborg Havn bevæger sig fra at være et tidligere afgrænset erhvervsområde til et fremtidens bykvarter i tæt forbindelse med Svendborg bymidte. Udviklingsplanen for Fremtidens Havn blev vedtaget af byrådet i 2014. Grundlaget for planen var en grundig proces med deltagelse af en lang række interessenter og borgere.

På Frederiksø mødes de maritime erhverv med maritim turisme, kulturarv og kulturaktiviteter. Frederiksø er hele byens ø og er tiltænkt en blanding af kultur og erhverv. Øens nordside summer af aktivitet indenfor de maritime erhverv: skibs- og motorreparation. I de tidligere værftsbygninger på øens sydside, hvoraf flere er bevaringsværdige, er det Udviklingsprojektets mål at afprøve muligheder indenfor kultur og kulturerhverv.

Arrangementet har ikke flere afholdelser på nuværende tidspunkt

Se alle