]]>

Netværk

Online-netværk om digital læring

Du spiller en nøglerolle i digitalisering af uddannelser eller onlinekompetenceudvikling af medarbejdere i en større organisation eller virksomhed.

Hvem henvender netværket sig til?

Netværket er for dig, der har mere end 5 års erfaring og er i arbejde. Du spiller en nøglerolle i digitalisering af uddannelser eller kompetenceudvikling af medarbejdere i en større organisation eller virksomhed.

Du er fx ansat i det offentlige eller private som fx chefkonsulent, projektleder, teamleder, digitaliserings-, lærings-, eller HR-konsulent og har en faglighed i læring og udvikling og er nysgerrig på teknologiens muligheder.
 

På netværket får du:

 • indsigt i andres måder at løse opgaver og udfordringer på
 • sparring på dine egne aktuelle dilemmaer og udfordringer og nye perspektiver på din praksis
 • inspiration til at afprøve nye digitale metoder og redskaber 
 • inspiration til onlinefacilitering
 • et stærkt professionelt netværk til at løfte dig selv og din organisation.
 

Netværket har ikke flere afholdelser på nuværende tidspunkt

Hvad handler netværket om?

Er du optaget af at skubbe til formerne og grænserne for, hvordan læring foregår i et onlineunivers og løfte medarbejdere, studerende eller ledere i jeres organisation eller virksomhed? Søger du at blive klogere på, hvordan vi kan bruge årets erfaringer med online-læring fremover? Så lad os udforske det sammen i dette netværk.

Netværket er et fortroligt rum, hvor I deler ud af egne erfaringer, giver eksempler på jeres best practice og sætter spot på aktuelle tendenser inden for onlinefacilitering, uddannelse og kompetenceudvikling i et onlineunivers. 

På første møde beslutter netværksdeltagerne i fællesskab temaerne for de kommende møder fx:

 • Hvilke platforme er egnet til hvilke typer læring?
 • Nøglerne til engagerende onlinelæring, samarbejde, træning og undervisning.
 • Hvordan bruger vi teknologien klogt og engagerende til at understøtte læring i praksisfælleskaber og skabe læring på arbejdspladsen?
 • Samarbejde og uddannelse på tværs af tid, landegrænser og kulturer?
 • Digitalisering og forandringsledelse.

Hvordan foregår det?

Som deltager i et onlinemøde kan du engagere dig næsten på samme måde som ved et fysisk møde

 • Du modtager en uge forinden 1. møde et link og vejledning – vi anvender programmet Zoom.
 • Du deltager i onlinemødet via din pc eller smartphone/tablet.
 • Vi bruger alle headset og webkamera, så vi på lige vilkår kan se, høre og tale med hinanden.

Alle deltagere kan fx

 • Gå i dialog og arbejde sammen fælles og i mindre grupper.
 • Lave afstemninger, tegne og bruge post its.
 • Dele skærm fx med slides.

Hvordan er det at deltage i en online-netværksgruppe?

 • Det er sjovt, intenst og dynamisk.
 • Du er engageret hele tiden.
 • Det er fleksibelt for dig.

Praktiske informationer

Netværkets opbygning

Netværket omfatter

 • 5 faciliterede møder a 1,5 time
 • Der er ca. 6 uger mellem hvert møde. 
 • En mindre gruppe med ca. 16 deltagere

Netværket faciliteres af en erfaren onlinefacilitator. Facilitatoren har ansvaret for struktur, proces og program, der sikrer, at møderne fungerer på et højt fagligt niveau, så du kan koncentrere dig om indholdet og samtalerne i netværksgruppen.

I Djøf anvender vi et velafprøvet koncept for netværksfacilitering, som sikrer dig et højt udbytte. Det giver optimale muligheder for at lære hinanden at kende, skabe nogle stærke, professionelle relationer og udvikle din faglige praksis gennem samtaler og refleksion. 

Efter de første 5 møder har netværksgruppen naturligvis mulighed for selv at fortsætte med at drive netværksgruppen videre.

Oplysningsforpligtelse

 • Netværksgruppen har som et af sine primære formål at udvide deltagernes personlige netværk. Djøf har derfor brug for at dele nogle oplysninger om dig med de øvrige deltagere og facilitatorer/oplægsholdere. Det er derfor en forudsætning for at kunne deltage i netværksgruppen, at du samtykker til, at vi må dele dine oplysninger.
 • Ved tilmelding samtykker du derfor til, at Djøf deler (videregiver) oplysning om dit navn, stillingsbetegnelse og ansættelsessted samt din mailadresse (den, som du har oplyst ved tilmeldingen).
 • Oplysningerne vil fremgå af en deltagerliste, som de øvrige deltagere og facilitatorer/eventuelle oplægsholdere vil få tilsendt. Du skal også være opmærksom på, at din deltagelse på Djøfs netværk/workshop indirekte vidner om dit medlemskab af Djøf.
 • Du kan læse mere om Djøfs behandling af personoplysninger og om tilbagekaldelse af samtykket i Djøfs privatlivspolitik. Du skal være opmærksom på, at du ikke kan fortsætte i netværket, hvis du trækker dit samtykke tilbage.
 • Når du trykker tilmeld samtykker du til, at Djøf må videregive dine personoplysninger som beskrevet ovenfor til de øvrige deltagere og facilitatorer/oplægsholdere.

Se alle