]]>

Arrangement

Ny som freelancer?

Bliv en del af et nyt netværk, når du overvejer eller er sprunget ud som freelancer.

Idépuljen

Hvad handler arrangementet om?

De seneste to år med coronavirus har givet et stort ønske hos mange om mere fleksibilitet i deres hverdag. Mange springer ud som freelancere eller starter egen virksomhed – måske i en hel anden rolle og faglighed, end den man har haft i sin hidtidige karriere.

Går du også med de overvejelser, eller er du måske allerede i gang med de første skridt som freelancer? Så brug en eftermiddag og mød andre, der er samme sted som dig og bliv en del af hinandens nye netværk.

Jurist og nyligt udsprunget freelancer Charlotte Christiansen vil byde velkommen med nogle ord om, hvorfor hun har foreslået arrangementet og komme med forslag til, hvordan det nye netværk for freelancere kan etableres og fastholdes fremover.  

Chefkonsulent i Djøf Mads Højmark Jensen vil gennemgå en model for freelancere og selvstændige konsulenter, som kan hjælpe med at give dig indsigt i nuværende kompetencer og afklare din særlige markedsposition.   

Deltag og få mulighed for at:

  • blive klogere på dine kompetencer og markedsposition
  • drøfte muligheder og begrænsninger med andre ligesindede
  • få glæde og gavn af et netværks mange erfaringer.

Arrangementet har ikke flere afholdelser på nuværende tidspunkt

Se alle