]]>

Kursus

Ny komitologi - delegerede retsakter

Lær om EU’s nye system for afledte retsakter og Lissabontraktatens ændringer.

Hvem henvender kurset sig til?

Du har behov for at forstå tilblivelsen af gennemførelseslovgivningen i EU, og måske hvordan du får indflydelse på processen.

Du arbejder som embedsmand, lobbyist, konsulent eller ansat i en interesseorganisation. 

På kurset får du:

  • Indblik i EU’s nye system for afledte retsakter med fokus på Lissabontraktatens vidtrækkende ændringer
  • Viden om, hvordan du varetager danske interesser i EU.

Kurset har ikke flere afholdelser på nuværende tidspunkt

Kursets indhold

På kurset får du indblik i Lissabontraktatens system for afledte retsakter – komitologisystemet og delegerede retsakter. Du får kendskab til de enkelte procedurer, konkrete sagsgange og mulighederne for at opnå information og udøve indflydelse i det nye system, så du bliver bedre til at varetage danske interesser i EU. 

Hvorfor lære komitologi?

Din adgang til at supplere EU’s lovgivning i dag kan ske på to måder: enten i henhold til komitologisystemet eller som delegerede retsakter. Og der er en markant forskel mellem de to systemer, som du bør kende, nemlig mulighederne for at udøve kontrol. Hertil kommer, at selve komitologisystemet er blevet ændret på væsentlige punkter. 

Vil du forstå tilblivelsen af gennemførelseslovgivningen i EU og eventuelt søge indflydelse herpå, er det afgørende at forstå de enkelte procedurer og konsekvenser af de enkelte trin.

Det siger tidligere deltagere

Her ser du et gennemsnit af 22 tidligere deltageres tilfredshed.

Kursets form

Undervisningen veksler mellem oplæg og diskussion.

Kurset svarer til 4,5 lektioner.

Se alle