]]>

Netværk

Netværk for ledere på sporet

Sæt dit personlige lederskab i bevægelse i samspil med andre ledere i naturen. Møderne foregår gående, stående og siddende i det fri i og omkring Hareskoven.

Hvem kan deltage?

Netværket er for dig, der er leder eller direktør i erhvervslivet eller det offentlige. Du har personaleansvar og er en erfaren leder. Netværket tager udgangspunkt i dine ledererfaringer og dit ønske om at tage dit lederskab til et nyt niveau, hvor du bruger dig selv som menneske til at lede på flere dimensioner. Møderne forgår i og omkring Hareskoven, hvor vi hver gang går 5-10 kilometer – så husk gode sko og tøj til vejret.

På netværket får du:

 • et fortroligt arbejdsrum, der udvikler dit lederskab
 • ny viden, erfaringer og perspektiver på ledelse
 • mod til at udvikle og ændre adfærd
 • sparring og feedback på ledelsesdilemmaer
 • praktiske minianalyser, som samtalerne tager udgangspunkt i
 • et udvidet og styrket professionelt netværk
 • god motion og frisk luft.

Netværket har ikke flere afholdelser på nuværende tidspunkt

Netværkets indhold

Netværket har fokus på, hvordan du leder i kraft af din person, erfaring, faglig viden og relationer. Det er samtaler om, hvordan du skaber mening og handling i din organisation sammen med andre. Det er koncentreret tid til at tale, reflektere og lære af egne og andres erfaringer med at lede i praksis. Både det, som virker, og det, som bøvler. 

Temaer for netværksmøder

Hvert netværksmøde har et ledelsestema med 3-5 centrale spørgsmål og en dagsorden med strukturerede samtaler og sparring.
Netværksgruppens mødetemaer skræddersyes til netværksgruppens ønsker og behov og kan for eksempel være:

 • ledelsesroller og agilitet i forandringer
 • gennemslagskraft og personlig kommunikation
 • ledelse på tværs af virksomheden
 • faglig ledelse og kvalitetssikring
 • distanceledelse og digital ledelse
 • autenticitet i ledelse

Netværkets opbygning

 • netværket er fuldt faciliteret
 • 5 møder a 3,5 intensive timer
 • mindre gruppe med 12-16 deltagere
 • naturen anvendes som ramme, og vi går cirka 5-10 km hver gang
 • mødet afsluttes med en enkelt og naturegnet forplejning.

Vi anvender et effektivt koncept, som sikrer et højt udbytte. Det giver optimale muligheder for at lære hinanden at kende og udvikle din ledelsespraksis gennem strukturerede samtaler, sparring, gruppecoaching, opgaveløsning, refleksionsspørgsmål og læringsmål.

Netværket ledes af to erfarne ledelseskonsulenter, der selv begge har mange års erfaring som ledere og stor erfaring med at anvende naturen som ramme for ledelsesnetværk. Ledelseskonsulenterne sikrer, at proces og indhold på møderne fungerer på et højt fagligt niveau, så du kan koncentrere dig om indholdet og samtalerne i netværket.

Alle møder holdes i naturen i og omkring Hareskoven. I tilfælde af uvejr finder vi på andre løsninger. 

Oplysningsforpligtelse

Netværksgruppen har som et af sine primære formål at udvide deltagernes personlige netværk. Når du tilmelder dig en netværksgruppe hos Djøf, har vi derfor brug for at dele nogle oplysninger om dig med de øvrige deltagere, så I kan få mest muligt ud af netværket, og så facilitatorer/oplægsholdere kan forberede sig bedst muligt.

Djøf udarbejder en deltagerliste med deltagernes navne, stillingsbetegnelser og ansættelsessteder og mailadresser (den, som du har oplyst ved tilmeldingen). Deltagerlisten udleveres til deltagere og facilitatorer/eventuelle oplægsholdere, ligesom der vil blive uddelt navneskilte.

Hvad med coronavirus?

Du kan være tryg ved, at vi følger alle retningslinjer for at forhindre smitte med ny coronavirus ved vores arrangementer.

Ved udendørsmøder er der ikke krav om at fremvise coronapas/negativ test. Oplever du symptomer, eller føler dig syg, beder vi dig melde afbud.

Se alle