]]>

Arrangement

Netværksmøder for pensionister før tid

Netværk for dig som er akademiker og pensioneret før tid. Vi drøfter livskvalitet, værdi, nytteværdi og identitet.

Idépuljen

Hvad handler netværket om?

Netværksmøderne er et tilbud til dig, som har forladt arbejdsmarkedet før tid. Du kan være på førtidspension eller stoppet på arbejdsmarkedet af anden grund. I det måske pludselige skift fra at have en faglig og professionel identitet til at have en masse kompetencer og erfaringer, der ikke længere er i spil, kan behovet for at søge efter en ny identitet opstå.

I netværket er vi fælles om at udforske nye perspektiver og retninger i livet med hensyn til evt. funktionsnedsættelse og/eller smerter.  Vi vil sætte fokus på det, der kan kontrolleres i en accept af det, der ikke kan.

Du passer ind i netværket, hvis du:

  • vil arbejde med ledelse af dit eget liv
  • har mod til at se på muligheder og vil inspireres til at se og gøre noget nyt
  • vil udforske dine livsværdier og din livskvalitet.

Møderne varer 3 timer og faciliteres af en dygtig facilitator. På alle møder serveres en sandwich efter dagens program.

Når du tilmelder dig det første møde, melder du dig også til at være en del af en netværksgruppe, der har brug for dit engagement gennem hele forløbet.  

Datoer for netværksmøderne:

1. møde – tirsdag den 26. april 2022, kl. 10-13.30

2. møde – tirsdag den 17. maj 2022, kl. 10-13.30

3. møde - tirsdag den 7. juni 2022, kl. 10-13.30

4. møde - tirsdag den 16. august 2022, kl. 10-13.30

5. møde – tirsdag den 30. august 2022, kl. 10-13.30

Forventet udbytte:

  • Inspiration til et sprog for den nye fortælling om dig
  • En oplevelse af ny værdi/livskvalitet
  • En (endnu) større grad af accept
  • En oplevelse af at være en del af et fællesskab.

Efter min nye pensioniststatus vil jeg gerne udfordre: hvem er jeg nu – og hvem vil jeg være, med de muligheder og begrænsninger, der nu er en del af mit liv.

Derfor vil jeg gerne starte et inspirerende netværk sammen med andre personer pensioneret før tid, der også søger efter at udnytte sit potentiale i nye sammenhænge.

Netværket er ment som et sted, hvor ligesindede kan mødes for i fællesskab at udforske en ny identitet, fortolkning og fortælling om ”mig” - uden et job/karrierer som determinerende faktor. Men stadig med et ønske om og et behov for at være et betydende individ og/eller gøre en forskel i verden.

Catharina, djøfer og ”pensioneret før tid”.

Arrangementet har ikke flere afholdelser på nuværende tidspunkt

Se alle