]]>

Arrangement

Netværksmøder for pensionister før tid

Netværk for dig, som er akademiker og pensioneret før tid. Vi drøfter livskvalitet, værdi, nytteværdi og identitet.

Dato og sted

15. november 2022
Aarhus C

I gang

Varighed

10:00-13:00

Pris

Gratis
Medlemmer

Idépuljen

Hvad handler netværket om?

Netværksmøderne er et tilbud til dig, som har forladt arbejdsmarkedet før tid. Du kan være på førtidspension eller stoppet på arbejdsmarkedet af anden grund. I det måske pludselige skift fra at have en faglig og professionel identitet til at have en masse kompetencer og erfaringer, der ikke længere er i spil, kan behovet for at søge efter en ny identitet opstå.

I netværket er vi fælles om at udforske nye perspektiver og retninger i livet med hensyn til eventuel funktionsnedsættelse og/eller smerter. Vi vil sætte fokus på det, der kan kontrolleres i en accept af det, der ikke kan.

Du passer ind i netværket, hvis du:

 • vil arbejde med ledelse af dit eget liv
 • har mod til at se på muligheder og vil inspireres til at se og gøre nyt
 • vil udforske dine livsværdier og din livskvalitet
 • er indstillet på at prioritere deltagelse i møderne
 • er 65 år eller derunder.

Møderne varer 3 timer og faciliteres hver anden gang af en dygtig facilitator. Hver anden gang er det gruppen selv, der faciliterer mødet på baggrund af et fast program.

På alle møder serveres en sandwich.

Når du tilmelder dig det første møde, melder du dig også til at være en del af en netværksgruppe, der har brug for dit engagement gennem hele forløbet. 

Forventet udbytte:

 • Inspiration til et sprog for den nye fortælling om dig
 • En oplevelse af ny værdi/livskvalitet
 • En (endnu) større grad af accept
 • En oplevelse af at være en del af et fællesskab.

Netværket har været i gang det seneste halve år, og åbnes nu op for nye medlemmer.

Det er startet på initiativ af en djøfer pensioneret før tid. Hendes bevæggrund for at starte netværket, beskriver hun således:

"Min identitet har aldrig været en fast størrelse, men noget der hele tiden er til forhandling - i mig selv og i relation til andre. Ved alle livets milepæle - og særligt efter min pensioniststatus har jeg gerne ville udfordre: hvem er jeg nu – og hvem vil jeg være, med de eventuelle muligheder og begrænsninger, der nu er en del af mit liv.

Derfor startede jeg et inspirerende netværk sammen med andre personer pensioneret før tid, der også var nysgerrig på identitet og søgte efter at udnytte sit potentiale i nye sammenhænge.

Vi er blevet klogere, men vil gerne videre endnu sammen med andre i samme situation. Derfor fortsætter netværket som et sted, hvor ligesindede kan mødes for i fællesskab at udforske en ny identitet, fortolkning og fortælling om 'mig' - uden et job/karrierer som determinerende faktor. Men stadig med et ønske om og et behov for at være et betydende individ og/eller gøre en forskel i verden."

Catharina, djøfer og ”pensioneret før tid”

 

Datoer for netværksmøderne:

1. møde – tirsdag den 15. november 2022, kl. 10-13.00

2. møde – tirsdag den 13. december 2022, kl. 10-13.00

3. møde - tirsdag den 10. januar 2023, kl. 10-13.00

4. møde - tirsdag den 31. januar 2023, kl. 10-13.00

5. møde – tirsdag den 21. februar 2023, kl. 10-13.00

6. møde - tirsdag den 14. marts 2023, kl. 10-13.00

7. møde - tirsdag den 11. april 2023, kl. 10-13.00

Hvem faciliterer netværket?

Anne Weber Carlsen

Anne Weber Carlsen
Stifter af Facilitator og Co-founder af Human by Nature

Anne Weber Carlsen er stifter af virksomheden Facilitator. Hun har mange års erfaring som facilitator af menneske og organisationer i forandring og har faciliteret både virksomhedsinterne netværk og netværk på tværs af en række af landets største virksomheder. Som netværksfacilitator er hendes fokus på fællesskabet og relationerne mellem deltagerne og på at skabe gode og inspirerende rammer om netværkets og den enkeltes trivsel og udvikling. 

I 2021 har hun sammen med kolleger etableret konsulentfællesskabet Human by Nature, der arbejder med nye og mere livsbekræftende og regenerative måder at leve, lede, samarbejde og organisere os på i vores liv og arbejde med naturen som inspirationskilde. Hun faciliterer vandringer og udviklingsprocesser i naturen, der styrker jord- og naturforbindelsen, og arbejder med regenerativ ledelses- og organisationsudvikling. 

 

Pris og praktisk info

 • Pris
 • Medlemmer
  Gratis
 • Arrangementets referencenr.
 • 37167
 • Frist
 • Tilmeldingsfrist
  13. november 2022 kl. 23:59
 • Yderligere info, kontakt
 • Christine Aalborg Carstensen

  Christine Aalborg Carstensen
  Arrangementskoordinator
  chc@djoef.dk
  36919138

Har du et eventforslag?

Læs mere om Idépuljen og gør dine idéer til virkelighed!

 • Behandling af personoplysninger
 • Når du deltager i et arrangement hos Djøf, behandler vi nogle personoplysninger om dig. Du kan læse mere om Djøfs behandling af personoplysninger i vores privatlivspolitik.

Se alle