]]>

Arrangement

Netværksmøder for fleksjobbere

Få et fællesskab med andre, der også er ansat i fleksjob. På tre møder drøfter vi nogle af de udfordringer, I kan møde som fleksjobbere.

Hvad handler arrangementet om?

Til netværksmøderne mødes I for at hjælpe og inspirere hinanden i forhold til de problemstillinger, som I står overfor som ansat fleksjobbere. Det kan være situationer i jobbet, hvor der i reglerne er mulighed for individuel tolkning.

Hvert møde har et tema og indledes med et kort oplæg om de specifikke regler ved Djøfs socialrådgiver Karen Kretzchmar. Herefter får du mulighed for at tale med nogle af de andre deltagere, om hvordan I hver især håndterer problemstillingen i dagligdagen.

Målet er, at du går fra møderne med viden og inspiration, du kan bruge i dit arbejdsliv. Og at I sammen kan finde et fællesskab.

Når du tilmelder dig, skal du kort beskrive 3 problemstillinger, du gerne vil vende med netværksgruppen. Problemstillingerne skal være nogle, hvor du er nysgerrig på at høre, hvad de andre deltagere gør i givne situationer i relation til jobbet, og hvor deres input vil være værdifulde for dig.

Inden mødestart vælger vi de tre temaer, der hyppigst går igen.

Temaerne kunne for eksempel være:

  • Hvordan forholder I jer til spørgsmålet om, hvad der er fritid, og hvad der er arbejde? Fx hvornår holder man fri, og hvornår er man syg?
  • Skal jeg være mere taknemmelig for mit job end andre? Og hvad betyder det/burde det betyde i forhold til mine opgaver og ageren på jobbet?
  • Skal jeg lægge mine lægebesøg i eller uden for arbejdstid? Hvad gør I andre, og hvilke reaktioner bliver I mødt med?
  • Hvilke erfaringer har I med processen i forhold til at gå yderligere ned i tid? Kan jeg risikere at blive fyret?
  • Hvordan styrer I motivation, engagement og energi? Tidligere brændte jeg for mit job. Når jeg gør det nu, brænder jeg ud.

Netværksmøderne er kommet i stand på baggrund af en henvendelse fra et medlem, der selv er fleksjobber, og som savnede et fora, hvor hun kunne møde andre djøfere i fleksjob og sammen drøfte udfordringer, man ellers kan føle sig alene med.

Mødedatoer

1. møde - tirsdag den 26. april 2022, kl. 10.00-11.30

2. møde - tirsdag den 31. maj 2022, kl. 10.00-11.30

3. møde - tirsdag den 21. juni 2022, kl. 10.00-11.30

Arrangementet har ikke flere afholdelser på nuværende tidspunkt

Se alle