]]>

Arrangement

Netværksmøder for førtidspensionerede djøfere

Her er netværksgruppen for dig, som er djøfer og førtidspensionist. Vi drøfter drømme, ambitioner og begrænsninger, eksempelvis undersøger vi Djøf-identitet og det professionelle-jeg, når man ikke er aktiv på arbejdsmarkedet.

Idépuljen

Hvad handler netværksmøderne om?

Netværksmøder for førtidspensionister er et tilbud til medlemmer af Djøf, som af den ene eller den anden årsag har forladt arbejdsmarkedet og er på førtidspension. Eller stoppet på arbejdsmarkedet før tid.

Selvom man er uden for arbejdsmarkedet, er der en faglig og professionel identitet, en viden og en masse kompetencer, som bare ikke bliver brugt i et almindeligt fuldtidsjob. På netværket er vi fælles om at tale om drømme og muligheder og stå ved de begrænsninger, vi oplever. Vi hjælper hinanden med at håndtere hverdagen, fortiden og fremtiden, og vi behandler både stort og småt.

Møderne varer 2 timer, som faciliteres af en dygtig facilitator over 5 gange med 3 ugers mellemrum. Når du tilmelder dig det første møde, melder du dig også til at være en del af en netværksgruppe, der har brug for dit engagement gennem hele forløbet. Noter derfor gerne alle mødedatoer. Alle møder afsluttes med en sandwich.

Netværksmøder for førtidspensionister er opstartet på initiativ af Mette, som selv er førtidspensionist og djøfer. Hun skrev til Djøf:

"Jeg kunne ønske mig, at der også var aktiviteter. som var rettet mod førtidspensionister. Vi har et andet afsæt tilfælles i at være afsluttet på arbejdsmarkedet før tid og på grund af forskellige funktionsnedsættelser. Jeg forestiller mig, at vi kunne have noget tilfælles i et andet ståsted end djøfere, som har afsluttet et succesfuldt arbejdsliv og med masser af energi til at engagere sig videre i forlængelse af de ressourcer (…)".

Jeg tror, vi lige nu er meget isolerede i forhold til vores faggruppe, fordi vi er stået hovedkulds af den store fortælling, så vi efterlader en del af vores identitet, som vi måske sammen kunne finde fodslag i trods de begrænsninger, vi har i dag".  

Mette, førtidspensionist og djøfer.

1. møde – tirsdag den 8. juni, kl. 10.00-12.30

Individuelle drømme og ambitioner

Hvad drømmer vi hver især om? Hvad vil det sige at drømme? Hvordan har vores drømme ændret sig gennem tiden?

2. møde – tirsdag den 29. juni, kl. 10.00-12.30

Styrken i at erkende egne begrænsninger

Vi lever i en arbejdskultur, hvor vi forherliger folk, der tilsyneladende transcenderer egne begrænsninger. Men der er faktisk styrke i at kende og respektere sig selv, og hvad man kan og ikke kan.

3. møde – tirsdag den 10. august, kl. 10.00-12.30

Elementer af fællesskab

Der er mange måder at have fællesskab på. På dette møde undersøger vi, hvilke fællesskaber vi gerne vil være en del af, og hvad vi selv kan gøre for at skabe det.

4. møde - tirsdag den 24. august, kl. 10.00-12.30

Behov og bidrag

Hvad kan vi mere forvente fra Djøf, og hvad vil vi gerne give tilbage og give til hinanden?

5. møde - tirsdag den 14. september, kl. 10.00-12.30

Fælles afslutning, evaluering og det videre forløb for netværket.

Arrangementet har ikke flere afholdelser på nuværende tidspunkt

Se alle