]]>

Netværk

Netværk for offentlige ledere

Ledernetværk for dig med ambitioner om større ledelsesansvar - fagligt eller hierarkisk. Vi sætter fokus på dine lederroller, din strategiske ledelse og på at nå mål gennem andre.

Hvem kan deltage?

Du er leder eller chef i en offentlig enhed og:

 • har lederansvar for 5-10 medarbejdere og opefter
 • har nogle års ledelseserfaring
 • ønsker at investere tid og aktiv deltagelse i netværket
 • vær opmærksom på, at du skal søge om at komme med i netværket. Se mere under tilmelding.

På netværket får du:

 • et professionelt netværk af ledere med ambitioner
 • indsigt i andre lederes kontekst, udfordringer og løsninger
 • sparring og feedback på dine ledelsesdilemmaer
 • et fortroligt forum til at udvikle din lederpraksis
 • inspiration og mod til at eksperimentere som chef
 • viden og opmærksomhed om forskellige ledelsesroller og -discipliner.

Netværket har ikke flere afholdelser på nuværende tidspunkt

Netværkets indhold

Netværket har fokus på dine lederroller som chef, din strategiske ledelse og på at nå mål gennem andre.

På første møde arbejder vi med temaet psykologisk tryghed. Emnet er med til at skabe et godt læringsrum i netværksgruppen, og vil også direkte gavne din ledelse af ledere og medarbejdere.

Temaer for de næste møder aftales i netværksgruppen. Det kunne være:

 • Ledelse med distance – udfordringer og løsninger.
 • Hvordan ser dit personlige ledelsesgrundlag ud fx værdier, etik og adfærd?
 • Ledelse af strategiprocesser, mening og virksomhedens formål.
 • Udvikling af ledelseskædens samarbejdsformer og beslutningskraft.
 • Meningsskabelse og kulturforandringer.

Netværkets opbygning

 • Netværket mødes 5-6 gange.
 • Første møde er et fysisk møde, som ledes af chefkonsulent i Djøf Christian Ahlefeldt-Laurvigen.
 • Møderne herefter er online og selvledende, og er tænkt som effektive fredagsmorgenmøder.
 • Christian vil stå til rådighed med råd og vejledning til at planlægge møderne og eventuelt deltage efter aftale.

Tre yngre chefer har søsat netværket, og ambitionen er at samle en netværksgruppe på 8-12 ledere.

Tilmelding

Du skal søge om at komme med i netværket. Vi ønsker at sammensætte en god og balanceret netværksgruppe. Vi lægger derfor vægt på din erfaring, arbejdssted, stilling, branche og motivation for at deltage. Det gør vi for at sikre en bred diversitet og engagement på vores netværk.

Senest 14 dage før netværkets opstart vil du modtage en mail om, hvorvidt du er optaget i netværket.

Initiativtager

Netværket er initieret af Mads Skødt Rasmussen, der er leder i Aarhus Kommune. Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte Mads på madssa@gmail.com eller telefon 23 62 01 18.

Oplysningsforpligtelse

Netværksgruppen har som et af sine primære formål at udvide deltagernes personlige netværk. Når du tilmelder dig en netværksgruppe hos Djøf, har vi derfor brug for at dele nogle oplysninger om dig med de øvrige deltagere, så I kan få mest muligt ud af netværket, og så facilitatorer/oplægsholdere kan forberede sig bedst muligt. 

Djøf udarbejder en deltagerliste med deltagernes navne, stillingsbetegnelser og ansættelsessteder og mailadresser (den, som du har oplyst ved tilmeldingen). Deltagerlisten udleveres til deltagere og facilitatorer/eventuelle oplægsholdere. 

Se alle