Netværk

Netværk for ledere

Bliv bedre til lede gennem relationer.

Hvem henvender netværket sig til?

På netværket får du:

Netværket har ikke flere afholdelser på nuværende tidspunkt

Netværkets indhold

Netværket har fokus på dit personlige lederskab. Det er samtaler om at lede og nå strategiske mål gennem relationer og kontakt. Det er koncentreret tid til at tale, reflektere og lære af andres erfaringer.

Hvert netværksmøde har et ledelsestema med 3-5 centrale spørgsmål og en dagsorden med strukturerede samtaler og sparring

Hvem henvender netværket sig til?

Netværket er for dig, der er leder med personaleansvar i det offentlige eller erhvervslivet fx som manager, kontorchef, projektchef, fagleder, teamleder, stabschef, afdelingsleder, director mm.

Hvad får du ud af netværket?

  • Viden om andre lederes erfaringer, opgaver og løsninger
  • Arbejdsrum til at reflektere over din lederpraksis og sammen med andre ledere
  • Sparring og feedback på ledelsesdilemmaer
  • Inspiration og mod til at ændre din adfærd som leder i roller og relationer
  • Indsigt og træning i faciliterende ledelsesformer
  • Styrker dit netværk blandt andre ledere.

Du kan også udvikle dit lederskab med en mentor, der kender din dagligdag på kontoret og selv har erfaring med personaleledelse.

Oplysningsforpligtelser og samtykke

Når du tilmelder dig et arrangement hos Djøf har vi brug for nogle oplysninger om dig. Vi behandler dine oplysninger i overensstemmelse med lovgivningen. Læs mere i Djøfs Privatlivspolitik.

Netværkets opbygning

Netværket omfatter 5 møder årligt med tre intensive timer. Netværket er fuldt faciliteret og ledes af en erfaren ledelseskonsulent og mødeleder. Ledelseskonsulenten har ansvaret for at struktur, proces og indhold på møderne fungerer. Og så kan du koncentrere dig om indholdet og samtalerne i netværket. Netværket faciliteres af Lina Matz.

Se en kort video om ledernetværk i Djøf.

Første netværksmøde afholdes i Djøf, Gothersgade 133, København K, og de resterende møder afholdes på din og de øvrige netværksdeltageres arbejdspladser. Dette aftales nærmere på det første møde.

Se alle