]]>

Arrangement

National krisestyring

Kom med, når Dansk Kriminalistforening sætter fokus på krisestyring i Danmark.

Hvad handler arrangementet om?

Kriminalistforeningen præsenterer strategier for krisestyring i Danmark. Præsentationen vil tage udgangspunkt i håndteringen af togulykken på Storebælt den 2. januar 2019 samt den nuværende Covid-19-situation.

Politiinspektør Uffe Stormly er til daglig chef for Nationalt Beredskabscenter i Rigspolitiet og operativ ansvarlig for koordinering af arbejdet i den Nationale Operative Stab (NOST). Han vil i sit indlæg orientere om modellen og grundlaget for samarbejdet i den danske krisestyringsorganisation. Han vil herunder komme ind på samspillet med danske og internationale myndigheder i forbindelse med håndteringen af kriser. Endvidere vil Uffe Stormly orientere om foreløbige erfaringer med håndteringen af den igangværende Covid-19-krise. 

Arne Gram er til daglig politidirektør i Fyns Politi. Han vil i sit indlæg orientere om den lokale krisestyring i Fyns Politikreds, herunder samspillet med den nationale krisestyringsorganisation. Endvidere vil Arne Gram belyse samarbejdet og krisehåndteringen i forbindelse med den værste togkatastrofe i Danmark i 30 år, nemlig ulykken på Storebælt den 2. januar 2019. Herudover vil politidirektøren redegøre for samspillet mellem det nationale og det lokale niveau i forbindelse med håndteringen af Covid-19.

Her kan du kan læse mere om Dansk Kriminalistforening.

Arrangementet har ikke flere afholdelser på nuværende tidspunkt

Se alle