]]>

Arrangement

Når stress skyldes mangel på mening

Helle Hedegaard Hein giver sit bud på en mere nuanceret forståelse af stress, så vi kan gøre noget ved stressproblematikken blandt videnmedarbejdere.

Online

Hvad handler webinaret om?

I dette ekspertoplæg vil du høre om Helle Hedegaard Heins nyeste forskning om stress.

Vi skal væk fra tanken om, at stress altid skyldes ubalance mellem krav og ressourcer eller en skæv work-life-balance og forstå, at stress også kan skyldes mangel på mening. En sådan mangel på mening kan fx skyldes mangel på faglige udfordringer eller forskellige forhindringer.

Det djævelske ved stressformerne er, at det er de samme symptomer, der viser sig på overfladen. Men årsagerne er vidt forskellige. Det er løsningerne derfor også. Rammer man forkert, fordi man diagnosticerer årsagen til stress forkert, forværrer man problemet.

Du vil høre mere om begreber som burnout, boreout, moralsk stress, eksistentiel stress og spændingsbelastning. Du vil også blive klogere på, om du (og hvis du er leder måske også dine medarbejdere) er ligevægtssøgende eller spændingssøgende, og hvad det betyder i forhold til mening, stress med videre.

Praktiske informationer

  • Webinaret vil foregå via videotjenesten Zoom. 
  • Du kan logge på via pc/tablet og mobil.
  • Du får mulighed for at stille spørgsmål undervejs.
  • Der anvendes ikke webcam på dette webinar.
  • Du kan logge på fra kl. 16.55 og sikre dig, at din lyd fungerer.

 

Arrangementet har ikke flere afholdelser på nuværende tidspunkt

Se alle