]]>

Arrangement

Når offer og gerningsmand mødes igen

Retskritisk forum inviterer - på baggrund af ny forskning i virkningen af konfliktråd - et panel af forskere og eksperter i emnet til debat om, hvorvidt konfliktråd virker efter hensigten og hvad perspektiverne er, hvor debattørerne får mulighed for at præsentere deres forskning og holdninger.

Hvad handler arrangementet om?

Arrangementets formål er at give et bredt perspektiv på konfliktråd ved at invitere forskere, som med forskellige forskningsmetodiske udgangspunkter beskæftiger sig med, hvordan konfliktråd virker.

John Hatting, formand for Kriminalforsorgsforeningen, giver et praktisk perspektiv på problemstillinger relateret til emnet.

Nyere evalueringer fra Justitsministeriets Forskningskontor kan ikke påvise en effekt af konfliktråd for hverken offer eller gerningsperson. Dette på trods af de høje forventninger til mulige effekter, der var baggrunden for lov om konfliktråd.

Kom og få belyst spørgsmålet om, hvordan konfliktråd, som et ikke-juridisk supplement til straffesystemet, har et stort teoretisk grundlag bag sig, og virker i praksis.

Program

Kl. 16.00 Velkomst ved Retskritisk Forum
Kl. 16.05 Intro til Restorative Justice og Konfliktråd ved Retskritisk Forum
Kl. 16.20 Oplæg om Konfliktråd Impact Project ved projektlederne Christian Gade og Sarah Van Mastrigt
Kl. 16.40 Oplæg om den kristne reference i konfliktråd ved Ida Helene Asmussen 
Kl. 17.00 Oplægom konfliktråd i praksis ved John Hatting  
Kl. 17.10 Pause med kaffe og kage 
Kl. 18.00 Afrunding og tak for i dag
Kl. 17.25 Paneldebat starter med udgangspunkt i spørgsmål fra publikum

Målgruppe

Arrangementet afholdes af aktive medlemmer af Djøf Studerende i samarbejde med Djøf Studerendes aktivitetspulje. For at deltage skal du være studerende.

Arrangementet har ikke flere afholdelser på nuværende tidspunkt

Se alle