]]>

Arrangement

Når embedmænd lovgiver

Få indblik i den første store analyse af brugen af bemyndigelseslovgivning i Danmark.

Hvad handler arrangementet om?

I de vestlige demokratier er den statslige regulering omfattende. Det gælder også Danmark.

En stor del af reguleringen sker via bekendtgørelser. Nogle bekendtgørelser er mere omfattende end mange love og griber stærkt ind over for borgere og virksomheder. Andre er smallere og tekniske udmøntninger af lovbestemmelser.

Fælles for dem er, at de ikke er vedtaget af Folketinget, men udformet og sat i kraft af regeringen og dens embedsmænd efter bemyndigelse fra Folketinget.

Professorerne Jørgen Grønnegård Christensen, Jørgen Albæk Jensen, Peter Bjerre Mortensen og Helene Helboe Pedersen præsenterer i en ny bog den første store analyse af brugen af bemyndigelseslovgivning i Danmark.

Vær med, når forfatterne giver os et overblik over væksten i brugen af bekendtgørelser fra 1990 og frem, og når de præsenterer en dyberegående analyse af, hvordan regering og embedsmænd tager vare på den magt og det ansvar, der følger med bemyndigelserne.

 

 

Arrangementet har ikke flere afholdelser på nuværende tidspunkt

Se alle