]]>

Arrangement

Når demokratiet bliver digitalt

Kom til politisk debat med et skarpt panel om, hvordan vi balancerer teknologi og samfund.

Debat

Hvad handler arrangementet om?

Djøf iværksatte i foråret 2019 en TechDK Kommission med formålet at igangsætte en grundig debat om, hvordan vi kan koble vores grundlæggende samfundsværdier med techverdenens fremskridt og muligheder. I det sidste år har 18 fremtrædende aktører inden for tech sammen med Djøf arbejdet med at formulere anbefalinger til, hvordan vi kan regulere og videreudvikle teknologierne til at skabe et samfund i balance inden for tre temaer: Kultur, demokrati og økonomi.

Indsatsen har taget sit udgangspunkt i en grundlæggende tro på fremskridt og forandring – også med teknologi som motor. Men den nye techverden har imidlertid også bristet mange håb. Vi står i dag over for en demokratisk samtale, der ofte er opsplittet i ekkokamre. Vi står over for voksende global, økonomisk ulighed. Og vi står over for et hverdagsliv, hvor mange bliver afhængige, syge eller deprimerede af de nye teknologier.

Der er et fællestræk ved flere af de nuværende udfordringer i Danmark: De er skabt af teknologi, som vi kun har begrænset forståelse af og kontrol med. Det er en uholdbar situation. Ikke mindst, fordi vi baserer vores samfund på teknologier, som sjældent har øje for brede demokratiske principper som sammenhængskraft, gennemsigtighed, tillid, lige muligheder og retssikkerhed.

Techkommissionen har udarbejdet tre rapporter med løsningsforslag på eksisterende problemer. Anbefalingerne giver konkrete forslag til, hvordan vi regulerer og videreudvikler eksisterende teknologi til at skabe et samfund i balance.

Som afslutning på TechDK Kommissionens foreløbige arbejde holder Djøf derfor denne eftermiddagskonference på Christiansborg. Vi har inviteret en række vigtige stemmer inden for techverdenen – både kritikere og fortalere – ind til en debat om, når demokratiet bliver digitalt. Nynne Bjerre fra DR styrer slagets gang. 

Husk billede-id og kom gerne i god tid til arrangementet, da der er sikkerhedstjek ved besøgsindgangen til Christiansborg.

Arrangementet har ikke flere afholdelser på nuværende tidspunkt

Se alle