]]>

Arrangement

Myanmar - midt i kup og krise

Militæret har igen overtaget magten i Myanmar, hvilket har kastet landet ud i en krise på mange fronter.

Aktivitetspuljen

Hvad handler arrangementet om?

Efter et årti med reformer har militæret atter taget magten i Myanmar, hvilket har kastet landet ud i en ny krise på mange fronter, både politisk, økonomisk, sikkerheds- og sundhedsmæssigt. Samtidig er landets demokratiske kræfter og den brede befolkning forenet om et fælles mål på tværs af tidligere skillelinjer.

På arrangementet vil du møde oplægsholder og antropolog Susanne Kempel, der er ekspert i Myanmar-forhold, og hun vil komme ind på blandt andet: 

  • baggrunden for militæres magtovertagelse
  • følgevirkningerne, kuppet har haft i landet
  • befolkningens reaktion og responsen fra omverdenen, herunder Kina
  • scenarierne for fremtiden


Susanne Kempel har i mange år arbejdet som selvstændig konsulent i Myanmar, hvor hun har haft fokus på local governance og demokrati.

Arrangementet vil foregå som en samtale mellem Susanne Kempel og Thomas Bang-Sudergaard, 3. års statskundskabsstuderende og med særlig interesse for Myanmar.

Arrangementet har ikke flere afholdelser på nuværende tidspunkt

Se alle