]]>

Arrangement

Mentorwebinar: Roller og adfærd i mentorrollen

Hvilke roller indtager jeg egentlig, når jeg er mentor? Er jeg mere coach end mentor? Bliver jeg for rådgivende? Du har sikkert reflekteret over, hvordan du skal møde mentee i din rolle som mentor i forskellige samtalesituationer.

Hvad handler webinaret om?

Et skift i rolle kan gøre en stor forskel for mentee og være såvel effektivt som kontraeffektivt. Lær, hvordan du griber samtalen sikkert an, ved at arbejde med bevidste skift i din rolle og adfærd i mentorsamtalen i samspil med konteksten. Som mentor har du mere end én rolle i løbet af en samtale. Hvad motiverer et skift? Faktisk har du flere muligheder for at kvalificere samtalen og ’flytte’ mentee mod nye ønskede udviklingsmål og nye læringer.

På dette interaktive webinar får du ikke kun lov til at lytte. Du får spørgsmål og en case, du skal arbejde med sammen med andre mentorer. Sammen afprøver I forskellige roller og udfordrer hinanden. 

På dette webinar får du

  • en større tryghed i skiftet mellem forskellige roller ved, at du bliver mere bevidst om at vælge din rolle i relation til konteksten
  • gode fif til at blive bedre til at lade mentee arbejde aktivt med at ændre sin situation og sig selv i forhold til sine problemstilling    
  • en øget indsigt i din egen adfærd som samtalepartner
  • mulighed for at møde og arbejde aktivt sammen med andre mentorer med afsæt i typiske problemstillinger fx, karriereproblematikker, værdikonflikter og positionering.

Forberedelse

Du opfordres til at afprøve lyd, mikrofon og kamera i god tiden inden webinaret starter. Du vil få tilsendt et link og en vejledning en uge før webinaret. Du kan deltage via pc, Ipad/tablet eller telefon.  

Derudover kan du downloade og læse dokumentet her fra siden med modellen, der skitserer forskellige roller.

Med afsæt i modellen kan du overveje og markere dine nuværende ståsteder og dine udviklingspunkter:

  • Hvilken rolle arbejder du oftest i som mentor?
  • Hvor er du mest tryg?
  • Hvilke roller gør dig usikker?
  • Hvor vil du gerne være mere sikker i rollerne?

Vi glæder os til at byde dig velkommen til vores webinar.

Arrangementet har ikke flere afholdelser på nuværende tidspunkt

Se alle