Kursus

Matrixregning i teori og praksis

Hvem henvender kurset sig til?

Kurset er for dig, der har brug for en gennemgang af og forståelse for matrixregning, formler i Excel og andet der relaterer sig til det.

På kurset får du:

  • grundlæggende teoretisk forståelse for matriceregning og regneregler
  • praktisk erfaring med løsning af lineære ligninger i Excel og andre problemstillinger, der knytter sig til porteføljeteori.

Kursets indhold

Indledningsvis en teoretisk gennemgang af matrixregning, herunder:

  • forskellige regneregler ved addition, subtraktion og multiplikation af matrice
  • termer som transponering og invertering af matricer, og hvornår det er nødvendigt.

Hernæst gennemgår vi, hvordan man regner med matricer i Excel, og vi løser lineære ligninger ved hjælp af matrixregning og Excels indbyggede funktioner.

Afslutningsvis gennemgås forskellige problemstiller i forbindelse med obligationer og porteføljevalg, hvor matrixregning indgår.

Der er indlagt tid til små opgaver og spørgsmål undervejs.

Kursets primære fokus er på forståelsen af matrixregning, formler i Excel og andet der relaterer sig dertil. Der er altså ikke fokus på teori eller intuition i forhold til de emner, hvor der gennemgås beregninger.

Vigtig info

På kurset får du kursusmateriale, som undervisningen tager udgangspunkt i, og det er derfor nødvendigt, at du medbringer en pc, hvor der er installeret Microsoft Excel 2010 eller nyere version.

Hvis du er macbruger eller er i besiddelse af Excel 2007, udelukker det ikke din deltagelse, men undervisningen tager udgangspunkt i Windows og Officepakken 2010/2013.

Kursets form

Kurset varer 3 timer, og der varieres mellem gennemgang af ovenstående emner og øvelser.

Se alle