]]>

Arrangement

Masterclass om arbejdet i DG AGRI og Djøf Belgien årsmøde

Djøf Belgien inviterer til årsmøde. Men inden da kan du deltage i en Masterclass, hvor sekunderet national ekspert Stefan Østergård Jensen fortæller om, hvordan det er at arbejde i Europa-Kommissionens Directorate-General for Agriculture and Rural Development.

Debat

Hvad handler arrangementet om?

Masterclass om DG AGRI

Djøf Belgien afholder en masterclass om Generaldirektoratet for Landbrug og Udvikling af Landdistrikter (AGRI), som er ansvarlig for EU's politikker for landbrug og udvikling af landdistrikter og beskæftiger sig med alle aspekter af den fælles landbrugspolitik.

Stefan Østergård Jensen har siden november 2017 arbejdet som sekunderet national ekspert i Generaldirektoratet for Landbrug og Udvikling af Landdistrikter (AGRI).

Ud over sin personlige indgang til at arbejde i Europa-Kommissionen vil Stefan Østergård Jensen på denne Masterclass fortælle om, hvilke opgaver han varetager i sit nuværende job og i den forbindelse komme ind på blandt andet:

  • Common CAP Strategic Plan framework
  • EU and national CAP networks
  • smart villages approach
  • leader-program.

Baggrund for Masterclass

Djøf Belgien ønsker at tilbyde Djøf-medlemmerne mulighed for at forbedre og uddybe deres kendskab til en række emner med hovedvægt på EU, public affairs og politik generelt – men også andre emner kan være relevante.

Til det formål tilbyder vi en række såkaldte masterclasses i Bruxelles, hvor eksperter fra forskellige sagsområder inviteres til at tale om deres særlige område og give unik indsigt og dybdegående forklaringer.

Disse masterclasses skal tolkes som en introduktion til specifikke EU-politikområder, særlige emner inden for EU, som procedurer og strukturer, samt andre relevante emner, hvor deltagerne kan opnå en forbedret viden, som skal komme dem til gode i det daglige arbejde og/eller videre studie.

Da fokus for disse masterclasses er indsigt og viden, som for størstedelen kun kan opnås og findes i Bruxelles, tilbyder Djøf Belgien deltagerne et deltagerbevis. Beviset dokumenterer den opnåede viden og indsigt, som er opnået i forbindelse med arrangementet. Det kan være særligt relevant ved returrejse til Danmark. Deltagerbeviset eftersendes til dem, der ønsker det.

Djøf Belgiens årsmøde 2022

Efter Masterclass om DG AGRI afholder vi Djøf Belgiens årsmøde.

Årsmødet, som er Djøf Belgiens øverste myndighed, skal afholdes med fire ugers varsel og inden udgangen af maj måned. Dagsorden for årsmødet 2022 er:

  • 1. Valg af dirigent
  • 2. bestyrelsens beretning
  • 3. forslag fra medlemmerne
  • 4. fremtidige arbejdsopgaver
  • 5. bekræftelse af bestyrelse
  • 6. valg af formand

Eventuelle forslag fra medlemmer af Djøf skal sendes til djoefbelgien@djoef.dk senest to uger før årsmødet - det vil sige senest den 27. april 2022.

Du kan se, hvem der er medlem af Djøf Belgiens bestyrelse her.

Arrangementet har ikke flere afholdelser på nuværende tidspunkt

Se alle