]]>

Arrangement

Magt og mistillid i lovgivningsarbejdet

Hvordan er de demokratiske institutioners tilstand? Kom med til en spændende debat i Chr. Hansen Auditoriet på KU.

Hvad handler arrangementet om?

Demokratikommissionen inviterer i samarbejde med Djøf til paneldebat om magt og mistillid i lovgivningsarbejdet.

DUF - Dansk Ungdoms Fællesråd har etableret en bredt sammensat Demokratikommission, der skal bidrage med forslag til tiltag, der kan sikre et stærkt tidssvarende demokrati i Danmark, og derigennem komme med bud på, hvordan det danske demokrati kan udvikles, så det fortsat er den bedste ramme for udviklingen af Danmark som demokratisk fællesskab og unges samfundsengagement. Debatten i samarbejde med Djøf er den femte i rækken af åbne debatter, som Demokratikommissionen afholder i 2019.

Mød en række politikere, forskere og embedsmænd, der debatterer, hvorfor borgerne har en voksende mistillid til politikere og embedsmænd.

Kommissionens fokus er, at borgerne har mistet tilliden til både politikere og embedsmænd i Danmark. Begge grupper er bundskrabere, når danskerne skal rangere faggrupper efter troværdighed. Men til trods for dette kører vores demokratiske institutioner videre efter det, der er fortidens og ikke nutidens virkelighed.

Lovarbejdet vokser i en grad, hvor de folkevalgte ikke længere synes at have overblik over, hvilke regler de vedtager. Særligt den lovgivende magt er kommet under pres. Antallet af de dokumenter fra de lov- og beslutningsforberedende udvalg, som skal klæde vores politikere på til at kunne behandle lovene, er steget markant de sidste 20 år. Politikernes særlige rådgivere spiller en større og større rolle i lovgivningsarbejdet, og det stiller nye spørgsmålstegn til forholdet mellem embedsmænd og de folkevalgte.

Flere og flere love bliver vedtaget hen over hovedet på høringsparter og interesseorganisationer, som repræsenterer dem, lovene vedrører.

En større og større del af befolkningen og civilsamfundet føler sig overhørt og hægtet af de politiske beslutninger. Og måske netop derfor har mange borgere mistet tilliden til, at det politiske system og lovgivningsarbejdet kan håndtere de mange udfordringer, som både Danmark og verden står overfor.

Kom til debat, hvor vi blandt andet kommer ind på disse spørgsmål:

  • Hvad er den rette balance mellem den udøvende og lovgivende magt i forhold til at sikre et velkvalificeret og demokratisk funderet lovgivningsarbejde?
  • Hvordan foregår politikskabelsen og nyudviklingen af politiske idéer egentlig i Danmark i dag?
  • Er borgerinddragelsen i de politiske processer tilstrækkelig i forhold til interesseorganisationer og den direkte borgerinddragelse?

Om Demokratikommissionen

Læs mere på om Kommissionens medlemmer, arbejdstemaer og øvrige arrangementer på Demokratikommissionen.

Arrangementet har ikke flere afholdelser på nuværende tidspunkt

Samarbejdspartnere

DUF Dansk Ungdoms Fællesråd


Se alle