]]>

Kursus

Live Webinar - Arbejdstid i coronatider

Riv en time ud af kalenderen og bliv opdateret om aktuelle udfordringer med arbejdstidsregler under og efter Coronakrisen.

Hvem henvender kurset sig til?

Tillidsrepræsentanter på det offentlige område.

På webinaret bliver du:

  • opdateret om aktuelle udfordringer med arbejdstidsregler under og efter Coronakrisen.

Kurset har ikke flere afholdelser på nuværende tidspunkt

Webinarets indhold

Mange medlemmer har de forløbne måneder ydet en ekstraordinær indsats – uden at der måske på forhånd er taget stilling til, om og i givet fald hvordan det skal honoreres. 
Vi stiller skarpt på reglerne om arbejdstid og vil bl.a. komme ind på: 

  • AC-overenskomsternes regler om arbejdstid, rådighedsforpligtelse og merarbejde 
  • Arbejdstid i Coronatider – den ekstraordinære situation/periode – honorering? 
  • Efter den helt akutte og force-majeure-lignende situation – hverdag igen/hvad nu?

Webinarets form

Vi vil under oplægget have Q&A åben, så du kan stille skriftlige spørgsmål undervejs. Vi samler spørgsmålene op og vil holde et par pauser, som vi reserverer til at svare på spørgsmål.

Der er check-in fra kl. 9.45. En konsulent fra Djøf guider dig sikkert gennem processen.  

Tilmeld dig her, og du får tilsendt et link til at deltage.

  • webinaret kræver din aktive deltagelse med lyd via pc/tablet/mobil, og det vil derfor være en god idé at have et headset parat.
  • Vi starter med lyd-check in kl. 9.45 og begynder selve webinaret kl. 10.00. 

 

Se alle