]]>

Kursus

Lederens GPS til en kompleks hverdag

Få en systematik i din ledelsespraksis, så du kan forblive åben og fleksibel, mens du navigerer sikkert i komplekse ledelsessituationer og leder med intention.

Hvem henvender kurset sig til?

Du er velfunderet i din ledelsesopgave, du har styr på den klassiske værktøjskasse, og nu leder du efter noget mere. Du ved, at din ledelse ofte kræver skræddersyede løsninger, hvor du ikke kan gøre, som du plejer.

Derfor vil du udfordre din nuværende måde at lede og skabe mening på. Du vil sikre, at din retningssans og dit ledelsesblik er toptunet til at navigere i konkrete og komplekse ledelsessituationer.

Kurset er for ledere på alle organisatoriske niveauer. 
 

På kurset får du:

  • tunet din retningssans og dit ledelsesblik med en konkret og anvendelig praksis 
  • øget din evne til at forblive åben og let på tæerne i vanskelige og komplekse situationer
  • trænet i at fokusere og være til stede i nuet
  • styrket dit ’hvorfor’ i ledelsesopgaven
  • skærpet dit blik på det relationelle i organisationer 
  • professionaliseret dit organisatoriske blik
  • udviklet dig sammen med andre engagerede og nysgerrige ledere i et netværk.

Kurset har ikke flere afholdelser på nuværende tidspunkt

Kursets indhold

På kurset udforsker du, hvordan du bruger dig selv mere aktivt og bevidst i din ledelsespraksis, og hvordan du styrker din dømmekraft, din handlekraft og dine relationer. Når du i løbet af kurset arbejder med ’din indre GPS’, vil du opleve, at du langt lettere kan skabe mere tydelighed, nærvær og kraft i din ledelse. 

En leder, der selv navigerer sikkert, har et solidt grundlag for at lede andre. Selv når du tilstræber at være neutral og professionel i din ledelse, vil følelser, impulser, præferencer, værdier, antagelser og tænkestil påvirke din indre GPS. På kurset lærer du en metode, så du systematisk og bevidst skaber mening i din ledelsespraksis og har en mere fri og åben ledelsesstil.

Du bliver præsenteret for konkrete øvelser, som øger din kapacitet til at være i kompleksitet, til at fokusere med intention, til at være fleksibel og til at være til stede i det, der foregår lige nu. 

Kursets form

Kurset er bygget op af en blanding af oplæg og øvelser samt dialog og fordybelse. Formen er oplevelsesbaseret og vil invitere til, at du deltager aktivt og intenst – i plenum, i mindre grupper og alene. 

Som deltager skal du være villig til at bruge dig selv, lege med og indgå i feedback og refleksion med de øvrige deltagere. 

Vi forventer, at du forbereder dig til hver undervisningsgang. Din forberedelse vil bestå af refleksionsspørgsmål, og mellem modul 1 og 2 skal du løse en praktisk opgave. Du har løbende mulighed for at læse relevant litteratur.

Du har mulighed for at tilkøbe individuel coaching hos underviserne, der begge er certificeret som Integral Facilitators®.

Se alle