]]>

Kursus

Ledelse og de retslige rammer

Valgfrit modul på Diplomuddannelsen i ledelse. Lær at se et juridisk problem, før du står midt i det.

Startdato og sted

31. august 2022
København V

Varighed

3 dage
9.00 - 16.00

Pris

9.150 kr. momsfri
Medlemmer

Se alle priser

Hvem henvender modulet sig til?

Du vil gerne kende de juridiske rammer for din ledelsespraksis, så du kan finde gode pragmatiske løsninger og forebygge juridiske konflikter. Det handler om rettidig omhu; hvis du kan forudse et muligt problem, kan du også løse det og handle, inden det udvikler sig. 

Du er chef eller mellemleder for fx et team, en afdeling, en enhed eller en organisation. Du kan også være kommende leder, konsulent eller projektleder. Valgmodulet henvender sig til ikke-jurister.

Du kan tage ’Ledelse og de retslige rammer’ som en del af Diplomuddannelsen i ledelse, men du kan også tage modulet alene. 

På modulet får du:

 • indsigt i de retlige rammer, der opsættes af samfundet
 • forståelse af rammernes betydning for dit ledelsesrum
 • viden om juridisk metode
 • kompetencer til at tænke juridiske perspektiver ind i ledelsesmæssige beslutninger og forebygge juridiske konflikter.

Modulets formål og indhold

På ’Ledelse og de retslige rammer’ lærer du at forstå de juridiske rammers betydning for ledelsesopgaven. Du udvikler dine kompetencer til at agere i dit ledelsesrum, hvor de retlige rammer skaber både muligheder og begrænsninger.

Du bliver trænet i at analysere ledelses- og personalemæssige problemstillinger, og du får et godt grundlag for at tænke juridiske aspekter ind i ledelsesmæssige, organisatoriske og praktiske løsninger og forebygge juridiske konflikter.

Du får indblik i temaerne:

 • juridiske metoder og deres videnskabsteoretiske afsæt
 • det juridiske grundlag og aftalesystemer
 • ledelse mellem legalitet og legitimitet.

Opbygning
Undervisningsdage: 3 dage 
ECTS-point: 5 ECTS-point 
Djøfs Kurser og Uddannelser udbyder det valgfrie modul i samarbejde med DTU.

Få et overblik over Diplomuddannelsen i ledelse.

 • Før start

  Til den første dag finder du en problemstilling, hvor du enten har oplevet, at juraen har sat grænser for den gode idé, eller hvor du særligt føler dig usikker eller begrænset i din hverdag som leder. Formålet er at kunne relatere din egen praksis og kontekst til lovgivning og regler.
  Læs mindre
 • Dag 1

  31. august 2022, kl. 9.00 - 16.00

  På førstedagen får du indblik i, hvornår og i hvilke typer sager der opstår juridiske problemstillinger, som du skal være forberedt på som leder. 

  Du arbejder med centrale spørgsmål som:

  • Hvor opstår de juridiske problemstillinger, og hvorfor sker det?
  • Hvilke interesser er i spil, og hvad skal du være opmærksom på?
  • Hvilke spørgsmål skal du stille juristerne, hvor skal du udfordre dem, og hvornår er det spild af tid?
  • Hvordan skaffer du dig overblik over, hvad der er relevant i en sag, og hvordan får du reduceret kompleksiteten? 
  • Hvornår er de rette juridiske kompetencer til stede inhouse, og hvornår er det en god idé at inddrage eksterne rådgivere? 

   

  Dagen vil være en vekselvirkning mellem teori og praksis, hvor vi med udgangspunkt i din og de andre deltageres cases sætter rammen for juridisk metode. Vi afslutter dagen med at formulere en hjemmeopgave til dag 2.

  Dagen giver dig:

  • grundlæggende viden om juridisk metode, retskilder og begreber
  • værktøjer til at identificere juridiske problemstillinger
  • kompetencer til den første analyse af en sag med henblik på at afklare, hvad der er ’op og ned’ – om den kan løses her og nu, eller hvad der er næste skridt.
 • Dag 2

  14. september 2022, kl. 9.00 - 16.00

  På dag 2 bliver du introduceret til det juridiske grundlag med særligt fokus på forvaltningsloven, offentlighedsloven, GDPR, grundlæggende aftaleret og udbudsret. Vi relaterer til personalejura der, hvor udfordringerne udspringer af grundlæggende juridiske problemstillinger. 

  Med udgangspunkt i den case, du har arbejdet med mellem de to moduler, får du indblik i den relevante jura for at afklare, hvordan du skal komme videre med din sag. Kan du løse den umiddelbart, eller skal du sætte gang i nye afklaringer?

  Vi arbejder med juraen i et ledelsesperspektiv. Det vil sige, hvordan du som leder, der ikke er jurist, kan lede den proces. Hvilken betydning har det for dit ledelsesrum? Hvornår er det dig, der skal træffe beslutningerne? Hvad er det, du skal lytte efter og sikre dig?

  Dagen giver dig:

  • viden om de grundlæggende lovregler som forvaltningsret, udbuds- og aftaleret, offentlighedsloven og GDPR
  • kompetencer til at inddrage juraen som et element i dit beslutningsgrundlag, så du har sikkerhed for, på hvilke præmisser du træffer din beslutning 
  • kompetencer til at bringe jura ind som en af flere faglige discipliner, herunder argumentationsteknik som ikke-jurist i det juridiske beslutningsrum. 
 • Dag 3

  28. september 2022, kl. 9.00 - 16.00

  På dag 3 arbejder du med at kombinere de typiske sagstyper, som du kommer ud for, med den teoretiske ramme og de pligter, du har som leder – og hvis du er offentlig leder, som embedsmand. Du tager afsæt i et lille katalog af typiske sager, hvor du skal finde en relevant case at arbejde med. 

  Der vil særligt være fokus på:

  • god forvaltningsskik
  • god adfærd i det offentlige
  • kodeks 7 – både statslige og kommunale pligter
  • offentligt ansattes ytringsfrihed
  • ’loyalitetspligten’
  • borger-/kundeinddragelse.

   

  Dagen giver dig:

  • viden om legalitetsprincippet, hjemmel og skøn og fortolkning
  • refleksioner over de juridiske perspektiver i ledelsesmæssige og organisatoriske problemstillinger i egen praksis
  • kompetencer til at bringe jura ind som et af flere faglige elementer i organisationen, særligt med fokus på disciplinen at lede opad – og ud ad organisationen. 

Hvem underviser?

Jesper Olsen

Jesper Olsen
Cand.jur. og ekstern lektor i offentlig ret på Institut for Statskundskab på Københavns Universitet

Jesper har hands-on ledelseserfaring med at håndtere hverdagens juridiske udfordringer fra både stat, kommuner og regioner. Han har haft ansvaret for den juridiske specialfunktion i Region Hovedstaden. Jesper er medlem af Djøfs jurapanel og bidrager til den offentlige debat om embedsmænds pligter og ansvar. 

Modulets form og didaktik

Diplomuddannelsen i ledelse har et stærkt fokus på at skabe transformativ læring gennem aktionslæring. Ny forskningsbaseret teori bliver kombineret med øvelser i at praktisere lederskab og evnen til at eksperimentere med lederskabet i egen praksis. 

Resultatet er et bæredygtigt grundlag for at anvende det lærte i egen organisation. Eksamen er en del af den transformative læringsproces, hvor du også bedømmes på dine kompetencer i praksis. Eksamen involverer derfor eksperimenter med din egen ledelsespraksis, der gør det muligt at vurdere, hvad du kan, og ikke kun, hvad du ved. 

Undervisningen på ’Ledelse og de retslige rammer’ består af forelæsninger og oplæg om de gældende loves indhold og diskussioner om faldgruber, hvor du inddrager din egen case. Mellem undervisningsdagene eksperimenterer du og observerer i det små, fx ved at ændre i procedurer og sagsbehandling i egen organisation for på den måde at lære mere om de juridiske rammers påvirkning af ledelsesrummet og om mulige implikationer. 

Eksamensform 

Du afslutter ’Ledelse og de retslige rammer’ med en mundtlig eksamen på baggrund af en skriftlig opgave. I den skriftlige opgave demonstrerer du indsigt i lovgivningens betydning for ledelsesopgaven og dine evner til at indsamle relevant empiri og omsætte relevante regler til din ledelsesmæssige praksis på et reflekteret empirisk grundlag. 
Bedømmelse: Individuel eksamen med ekstern censur efter 7-trinsskalaen. Der gives en samlet karakter for opgaven og den mundtlige præstation.

Bedømmelsen sker ud fra modulets læringsmål og den gældende eksamensbekendtgørelse.

Covid-19-forholdsregler på kurser

Vi følger alle retningslinjer i forhold til afstand, forplejning og hygiejne.

Pris og praktisk info

 • Pris
 • Medlemmer
  9.150 kr. (momsfri)
 • Medlem af Danske Advokater/Danske Virksomhedsjurister
  9.150 kr. (momsfri)
 • Ikke-medlemmer
  10.600 kr. (momsfri)
 • Dato og tidspunkt
 • 31. august 2022
  14. september 2022
  28. september 2022

  Alle dage er fra kl. 9.00 - 16.00

  Eksamensdatoer udmeldes ved kursusstart.
 • Kursets referencenr.
 • 36022
 • Frist
 • Tilmeldingsfrist
  31. juli 2022 kl. 15:00


  Afmeldingsfrist
  31. juli 2022
 • Yderligere info, kontakt
 • Christina Louise Thomsen

  Christina Louise Thomsen
  Kursusansvarlig
  cth@djoef.dk
  33 95 98 34

 • Behandling af personoplysninger
 • Når du deltager i et arrangement hos Djøf, behandler vi nogle personoplysninger om dig. Du kan læse mere om Djøfs behandling af personoplysninger i vores privatlivspolitik.

Se alle