]]>

Kursus

Ledelse og forhandling

Valgfrit modul på Diplomuddannelsen i ledelse. Få kompetencer til at planlægge og gennemføre forhandlinger som leder, og opnå de bedste resultater.

Startdato og sted

02. november 2021
København V

Varighed

3 dage
kl. 09.00 - 16.00

Pris

8.800 kr. momsfri
Medlemmer

Se alle priser

Hvem henvender modulet sig til?

Du ønsker at styrke dine forhandlingskompetencer som leder for at skabe bæredygtige løsninger på fx interessekonflikter.

Du er chef eller mellemleder for fx et team, en afdeling, en enhed eller en organisation. Du kan også være kommende leder, konsulent eller projektleder.

Du kan tage ’Ledelse og forhandling’ som en del af Diplomuddannelsen i ledelse, men du kan også tage modulet alene.
 

På modulet får du:

 • færdigheder til at udarbejde en plan og en strategi for et forhandlingsforløb
 • kompetencer til at indgå i professionelle forhandlinger på en reflekteret måde
 • indsigt i Harvard Negotiation Projects principper og andre metoder og teknikker til forhandlinger
 • indsigt i ledelsesmæssige, etiske, moralske og magtmæssige aspekter i forhandling
 • træning i samtaleteknik
 • færdigheder i metoder til etablering af datagrundlag til forhandlinger 
 • kompetencer til at afdække egne og organisationens kompetencebehov inden for forhandling.
 

Modulets temaer og opbygning

På ’Ledelse og forhandling’ lærer du at forstå forhandlingernes rammer, vilkår og handlemuligheder, og hvilken betydning det har for din ledelsesopgave. Du får metoder til og træning i forhandlings- og samtaleteknik. Du lærer at analysere magt, moral, etik og køn i relation til forhandlinger, og du får indblik i, hvilken dataindsamling der kan styrke din forhandling. Du får et godt grundlag for at tænke ledelsesmæssigt og strategisk i planlægningen af et forhandlingsforløb, og du får praktisk træning.

Du får indblik i temaerne:

 • forhandlingsformer, -principper, -grundlag og -faser
 • forhandlingsteknik, ligeværd og tillid – den psykologiske kontrakt
 • ledelsesmæssige og strategiske aspekter som magt, køn og kompetencebehov. 

Opbygning
Undervisningsdage: 3 dage 
ECTS-point: 5 ECTS-point 
Djøfs Kurser og Uddannelser udbyder det valgfrie modul i samarbejde med DTU.

Få et overblik over Diplomuddannelsen i ledelse 

 
Sådan får du mere ud af dit kursus

Få viden og inspiration til, hvordan du selv og din virksomhed får et markant større udbytte af dit kursus. Både i din forberedelse inden kurset. Når du er afsted på kurset. Og når du skal implementere det, du har lært, i dit arbejde.

Lær hvordan på vores gratis workshop ’100% læring’ i København.

 

 

 • Før start

  Til den første dag finder du en specifik forhandlingsmæssig problemstilling eller et område, som griber ind i din hverdag, som du vil arbejde med gennem modulet. Formålet er at kunne relatere forhandling til din egen praksis og kontekst. Du skal også iagttage, hvordan forhandling foregår i din organisation.
  Læs mindre
 • Dag 1

  2. november 2021, kl. 09.00 - 16.00

  På den første dag er du med til at diskutere forhandlingsformers principper, grundlag og faser og reflekterer over vilkår og udfordringer for forhandling og ledelse. Du får indblik i det faktum, at det ikke kun er et felt baseret på hårde facts, men at du kan bruge analyser, statistikker og undersøgelser på mange måder alt efter konteksten i relation til forhandlingens formål. Du arbejder bl.a. med egne cases og undersøger, hvordan indsamling af data og dokumentation kan understøtte din forhandling.

  Dagen giver dig:

  • indsigt i vilkår og udfordringer ved forhandling
  • refleksioner over, hvordan databaseret dokumentation kan understøtte et forhandlingsforløb.
   
 • Dag 2

  3. november 2021, kl. 09.00 - 16.00

  På dag 2 arbejder du med forhandlings- og samtaleteknik ved forhandlingsbordet for at styrke dine forhandlingskompetencer. Du får indblik i den psykologiske kontrakt og reflekterer over aspekterne heri. Indsigt i integrerende forhandlingsstil, distributiv forhandlingsstil og refleksioner over de mange dimensioner i forhandlinger afrunder dagen.

  Dagen giver dig: 

  • indsigt i ledelse, styringsparadigmer og interessemodsætninger
  • legitime simple og reflekterede strategier til håndtering af interessemodsætninger
  • kompetencer til planlægning, tilrettelæggelse og gennemførelse af konstruktiv interesseafvejning.
   
 • Dag 3

  4. november 2021, kl. 09.00 - 16.00

  På dag 3 får du indblik i den strategiske tilgang til forhandling og diskuterer de ledelsesmæssige aspekter i forhold til magt, ligeværd, køn og tillid.
  Endelig arbejder du med at afdække kompetencebehov i relation til ledelse og forhandling.

  Dagen giver dig:

  • indsigt i ledelsesmæssige aspekter som magt, køn og kompetencebehov
  • transformative forhandlings- og løsningsstrategier samt forhandlingsmetoder
  • bevidsthed om din egen og din organisations kompetencebehov i relation til forhandling.
   

Hvorfor lære om forhandling?

Ved at styrke dine forhandlingskompetencer vil du som leder kunne skabe forhandlingsresultater, der tilfredsstiller organisationens og forhandlingspartnerens interesser på et højere niveau. Du lærer at omsætte relevante metoder til handlinger på et empirisk og reflekteret grundlag, og du får øjnene op for nye handlings- og løsningsmuligheder og bliver bedre til at opnå værdifulde resultater gennem din forhandling.

Hvem underviser?

Malene Truelsen

Malene Truelsen
Cand.jur. og konsulent

Malene har mange års praktisk erfaring med forhandlinger på alle organisatoriske niveauer fra sine lederstillinger i det offentlige som bl.a. sekretariatschef og administrationschef. Hun er en erfaren underviser, uddannet jurist og bl.a. efteruddannet på Harvard Kennedy School i forhandling. Malene er i dag selvstændig konsulent inden for organisationsforandring, lederskab, coaching og forhandling. 

Modulets form og didaktik

Diplomuddannelsen i ledelse har et stærkt fokus på at skabe transformativ læring gennem aktionslæring. Ny forskningsbaseret teori bliver kombineret med øvelser i at praktisere lederskab og evnen til at eksperimentere med lederskabet i egen praksis. 

Resultatet er et bæredygtigt grundlag for at anvende det lærte i egen organisation. Eksamen er en del af den transformative læringsproces, hvor du også bedømmes på dine kompetencer i praksis. Eksamen involverer derfor eksperimenter med din egen ledelsespraksis, der gør det muligt at vurdere, hvad du kan, og ikke kun, hvad du ved. 

Undervisningen på ’Ledelse og forhandling’ består af oplæg om teorier og metoder samt diskussioner om faldgruber, hvor du inddrager din egen case. Mellem undervisningsdagene eksperimenterer du og observerer i det små, fx ved at ændre i procedurer og teknikker i egen organisation for på den måde at lære mere om forhandlingens rammer og vilkår og mulige implikationer. 

Eksamensform 
Du afslutter ’Ledelse og forhandling’ med en mundtlig eksamen på baggrund af en skriftlig opgave.
I den skriftlige opgave demonstrerer du indsigt i forhandlingens betydning for ledelsesopgaven, dine evner til at indsamle relevant empiri og til at omsætte forhandlingsteknikker og -stile til din ledelsesmæssige praksis på et reflekteret empirisk grundlag. 
Bedømmelse: Individuel eksamen med ekstern censur efter 7-trinsskalaen. Der gives en samlet karakter for opgaven og den mundtlige præstation.
Bedømmelsen sker ud fra modulets læringsmål og den gældende eksamensbekendtgørelse.

  

Covid-19-forholdsregler på kurser 

Vi følger alle retningslinjer i forhold til afstand, forplejning og hygiejne. 

 

 

Pris og praktisk info

 • Pris
 • Medlemmer
  8.800 kr. (momsfri)
 • Medlem af Danske Advokater/Danske Virksomhedsjurister
  8.800 kr. (momsfri)
 • Ikke-medlemmer
  10.200 kr. (momsfri)
 • Sted
 • IDA Conference, Kalvebod Brygge 31, 1560 København, Denmark
 • Kursets referencenr.
 • 34753
 • Frist
 • Tilmeldingsfrist
  2. oktober 2021 kl. 16:00


  Afmeldingsfrist
  2. oktober 2021
 • Yderligere info, kontakt
 • Christina Louise Thomsen

  Christina Louise Thomsen
  Kursusansvarlig
  cth@djoef.dk
  33 95 98 34

 • Behandling af personoplysninger
 • Når du deltager i et arrangement hos Djøf, behandler vi nogle personoplysninger om dig. Du kan læse mere om Djøfs behandling af personoplysninger i vores privatlivspolitik. Læs også Djøfs privatlivspolitik for webinarer via Zoom


  Din sikkerhed ved brug af Zoom
  Når du deltager i online-aktiviteter arrangeret af Djøf, vil det foregå via videotjenesten Zoom. Djøf har en virksomhedslicens og anvender Zoom Pro account. Læs mere om, hvordan Djøf anvender Zoom.

Se alle