]]>

Kursus

Ledelse og økonomistyring

Valgfrit modul på Diplomuddannelsen i ledelse. Få en økonomisk forståelse og indsigt i effektiv økonomistyring.

Startdato og sted

02. februar 2022
København V

Varighed

3 dage
09:00-16:00

Pris

8.800 kr. momsfri
Medlemmer

Se alle priser

Hvem henvender modulet sig til?

Du er leder eller uformel leder og ønsker at få de nødvendige redskaber til at håndtere ledelse og økonomistyring i en privat eller offentlig organisation eller i en tredjesektororganisation.

Du kan tage ’Ledelse og økonomistyring’ som en del af Diplomuddannelsen i ledelse, men du kan også tage modulet alene.

På modulet får du:

 • teorier, begreber og metoder inden for økonomisk ledelse 
 • færdigheder til at analysere, handle og perspektivere med udgangspunkt i økonomisk teori
 • færdigheder til at vurdere typer af budgetprocesser og deres implikationer i organisationen
 • kompetencer til at lede, kommunikere og implementere økonomisk funderede beslutninger
 • kompetencer til at optimere organisationens økonomi ved at kunne forstå samspillet mellem aktivitet, ressourcer og likviditet.
 

Modulets temaer og opbygning

På ’Ledelse og økonomistyring’ bliver du i stand til at deltage i økonomiske beslutninger, som kræver, at du forstår, hvordan en helhedsorienteret økonomisk styring af bl.a. aktiviteter og ressourcer fungerer i din organisation. Du bliver klædt på til at indgå i en dialog med andre i organisationen med henblik på at kunne træffe kvalificerede økonomiske beslutninger.

Du får indblik i temaerne:

 • Økonomistyring i en ledelsesmæssig kontekst
 • Strategimodeller til analyse af den strategiske positionering af organisationen
 • Det interne regnskab som styringsværktøj
 • Prisfastsættelse af eksterne ydelser
 • Budgettering som ledelsesværktøj
 • Aktivitets- og ressourcestyring
 • Cost-benefit-analyser
 • Økonomiske beslutningers bæredygtighed i relation til både FN’s 17 verdensmål og økonomi.

Opbygning

Undervisningsdage: 3
ECTS-point: 5 point
Djøfs Kurser og Uddannelser udbyder det valgfrie modul i samarbejde med DTU.

Få et overblik over Diplomuddannelsen i ledelse.

 

 • Dag 1

  Økonomiske beregninger og beslutninger

  2. februar 2022, kl. 9.00-16.00

  Den første dag giver dig indblik i økonomistyring i en ledelsesmæssig kontekst. Økonomi er ikke kun et felt baseret på hårde facts. Økonomiske analyser og beslutninger og deres implementering afspejler i høj grad de involverede personers rolle i organisationen. 

  Du får på dagen et indblik i forskellige videnskabsteoretiske perspektiver, og du arbejder med cases, der synliggør, at økonomiske beregninger ikke altid er entydige.

  Dagen giver dig:

  • refleksioner over, hvordan de såkaldte facts fra det positivistiske paradigme bliver skabt
  • indsigt i, hvorfor økonomiske beslutninger skal give mening for de involverede parter
  • viden om, hvordan du kan bruge udvalgte strategimodeller til at sætte organisationen ind i en strategisk kontekst
  • forståelse af det interne regnskab som et styringsværktøj
  • refleksioner over, hvordan økonomiske beregninger kan lede til forkerte beslutninger.
   
  Læs mindre
 • Dag 2

  23. februar 2022, kl. 9.00-16.00

  Dag 2 giver dig viden om teorier, begreber og metoder inden for økonomisk ledelse, og du arbejder med, hvordan du kan lede, kommunikere og implementere økonomisk funderede beslutninger.  

  Dagen giver dig:

  • viden om omkostningsteori i relation til forskellige typer af beslutninger
  • refleksioner over en række problemstillinger med omkostningsstyring i den daglige ledelsespraksis
  • viden om budgettering som ledelsesværktøj
  • refleksioner over problemstillinger med budgettet som ledelsesværktøj, og hvad du skal være opmærksom på som leder
  • indsigt i, hvordan du kan bruge forskellige budgetmodeller afhængigt af kontekst.
   
 • Dag 3

  9. marts 2022, kl. 9.00-16.00

  Den sidste dag får du indsigt i, hvordan du kan prioritere mellem aktiviteter på baggrund af estimeringer af omkostnings- og ressourceforbruget. Du arbejder med, hvordan du kan foretage en kvalificeret ressourcestyring med udgangspunkt i de aktiviteter, organisationen ønsker at gennemføre. 

  Dagen giver dig:

  • refleksioner over, hvilke muligheder en kvalificeret aktivitetsstyring giver
  • viden om, hvordan organisationen kan arbejde med at sikre de rette ressourcer i det rette omfang på det rette tidspunkt
  • metoder til at vurdere omkostningsforbruget på konkrete aktiviteter i organisationen
  • refleksioner over, hvordan du kan bruge Balanced Scorecard som et ledelsesværktøj til strategisk at integrere økonomiske og ikke-økonomiske målestokke på en række områder, der fortjener
  • speciel opmærksomhed
  • viden om, hvordan du kan bruge cost-benefit-analyser til at træffe beslutninger om, hvorvidt organisationen skal gennemføre nye projekter/aktiviteter 
  • forståelse af, at økonomiske beslutninger skal være bæredygtige, både i relation til FN’s 17 verdensmål og til økonomien.
   

Hvorfor lære om økonomistyring?

Økonomisk ledelse foregår på alle niveauer i organisationen. Langt de fleste beslutninger påvirker i et eller andet omfang økonomien. Derfor handler økonomistyring i en ledelsesmæssig kontekst i høj grad om meningsskabelse, hvor hver beslutning skal give mening for de implicerede.

En af de typiske problemstillinger, du møder som leder, er, at dine medarbejdere skal løse flere opgaver, men at du samtidig skal reducere i medarbejderstaben. Det er et ledelsesmæssigt dilemma, som kræver, at du samarbejder med andre i organisationen om en opgaveprioritering.  

Du skal være klædt på til at tage stilling til, hvilket kvalitetsniveau I skal levere, hvilke opgaver I skal løse, og i hvilken rækkefølge. Du skal også kunne vurdere, hvilke typer af ressourcer I bruger mest hensigtsmæssigt på de enkelte opgaver, og samtidig fastholde motivationen hos dine medarbejdere.

Som leder er det vigtigt, at du er bevidst om, at et tal ikke bare er et tal. Du skal altid bevare en sund portion skepsis i forhold til beregninger af fx omkostningsforbrug forbundet med en konkret opgave. Især fordi der ikke altid er en entydig metode til at opgøre omkostningsforbruget.

Hvem underviser?

Charlotte Stisen Flyger

Charlotte Stisen Flyger
Cand.merc., fagansvarlig

Charlotte er ingeniørdocent på Diplomuddannelsen i ledelse med ansvar for det økonomiske fagområde, og hun har mange års erfaring i at undervise ledere i henholdsvis det offentlige og private i økonomisk ledelse. Hun har i en årrække været ekstern lektor på CBS, hvor hun har varetaget både undervisning og censoropgaver. Charlotte fungerer som vejleder for studerende og indgår i projekter med eksterne parter (private og offentlige organisationer) som økonomisk specialist. 

Det siger tidligere deltagere

Her ser du et gennemsnit af 63 tidligere deltageres tilfredshed.

Kursets form og didaktik

Diplomuddannelsen i ledelse har et stærkt fokus på at skabe transformativ læring gennem aktionslæring. Ny forskningsbaseret teori bliver kombineret med øvelser i at praktisere lederskab og evnen til at eksperimentere med lederskabet i egen praksis. 

Resultatet er et bæredygtigt grundlag for at anvende det lærte i egen organisation. Eksamen er en del af den transformative læringsproces, hvor du også bedømmes på dine kompetencer i praksis. Eksamen involverer derfor eksperimenter fra din egen organisation, der gør det muligt at vurdere, hvad du kan, og ikke kun, hvad du ved. 
På ’Ledelse og økonomistyring’ arbejder du med samspillet mellem de hårde og bløde værdier inden for økonomi. Undervisningen bringer både din og underviserens økonomiske faglighed og praksis i spil. Det sker gennem teoretiske bidrag og i øvelser og træning baseret på dine cases, praksisfortællinger og egne refleksioner over daglige udfordringer med økonomisk ledelse.

Eksamensform

Du afslutter ’Ledelse og økonomistyring’ med en mundtlig eksamen kombineret med et produkt, fx PowerPoints på maks. 5 sider eller en planche. Produktet danner udgangspunkt for en formidling til en på forhånd udvalgt relevant målgruppe. Til den mundtlige eksamen, hvor eksaminator og censor agerer målgruppe, præsenterer du produktet. 
Produktet skal indeholde en relevant problemstilling fra din egen organisation, en analyse og ét eller flere løsningsforslag. Til analysen bruger du begrundet relevante teorier, modeller og metoder, herunder empiri.
Du kan gennemføre eksamen individuelt eller i en gruppe på to-fire. Bedømmelsen sker ud fra modulets læringsmål og den gældende eksamensbekendtgørelse.

Covid-19-forholdsregler på kurser

Vi følger alle retningslinjer i forhold til afstand, forplejning og hygiejne.

Pris og praktisk info

 • Pris
 • Medlemmer
  8.800 kr. (momsfri)
 • Medlem af Danske Advokater/Danske Virksomhedsjurister
  8.800 kr. (momsfri)
 • Ikke-medlemmer
  10.200 kr. (momsfri)
 • Prisen er inkl. eksamen og forplejning, men ekskl. bøger (ca. 1.500 kr.).
 • Dato og tidspunkt
 • 2. februar 2022
  23. februar 2022
  9. marts 2022

  Alle dage er kl. 9.00-16.00

  Eksamensdatoer vil blive udmeldt ved kursusstart.
 • Sted
 • IDA Conference, Kalvebod Brygge 31, 1560 København, Denmark
 • Kursets referencenr.
 • 35274
 • Frist
 • Tilmeldingsfrist
  26. januar 2022 kl. 16:00


  Afmeldingsfrist
  2. januar 2022
 • Yderligere info, kontakt
 • Christina Louise Thomsen

  Christina Louise Thomsen
  Kursusansvarlig
  cth@djoef.dk
  33 95 98 34

 • Behandling af personoplysninger
 • Når du deltager i et arrangement hos Djøf, behandler vi nogle personoplysninger om dig. Du kan læse mere om Djøfs behandling af personoplysninger i vores privatlivspolitik.

Se alle