]]>

Arrangement

Ledelse i virkeligheden

Som offentlig leder er det ultimative mål at skabe værdi og velfærd for borgerne. Men hvordan?

Idépuljen

Hvad handler arrangementet om?

Ledelse i virkeligheden er en personlig ledelsesfortælling fra en offentlig virksomhed, som har vendt det traditionelle ledelseshierarki på hovedet. 

Ann-Christina Matzen Andreasen gør det. Hendes medarbejdere, ledere og borgere bekræfter det. 

Det kræver mod og vilje at praktisere sit lederskab, så man lever op til ”walk the talk” samtidig med, at man leder ud fra med en meningsfuld strategi. 

Det har haft mange positive effekter:

  • Sygefraværet er faldet med 30%
  • Det er kun 0,1% af den samlede medarbejdertab, der er sygemeldte af stress
  • Arbejdsglæden er steget samtidigt med, at borgerne har fået en ydelse af høj kvalitet 

Ledelseskommissionens anbefalinger understøtter ønsket om at skabe værdi for borgerne. Kommissionen har beskæftiget sig med rammer, ledelsesrummet og visionen for godt lederskab, men mindre med interaktionen mellem leder og medarbejder. 

På aftenen vil du få billedet af lederen set med kommissionens briller og et bud på, hvordan det kommer til at leve i praksis.

Hvad enten du er leder, medarbejder eller TR er der mulighed for at få inspiration fra en ledelsespraksis i virkeligheden.

 

Arrangementet har ikke flere afholdelser på nuværende tidspunkt

Se alle