]]>

Kursus

Ledelse i relationel kompleksitet

Valgfrit modul på Diplomuddannelsen i ledelse. Lær at bedrive bevidst, reflekteret og hensigtsmæssig selvledelse og medledelse.

Startdato og sted

04. november 2021
København V

Varighed

3 dage
09:00

Pris

8.800 kr. momsfri
Medlemmer

Se alle priser

Hvem henvender modulet sig til?

Du er leder eller uformel leder og ønsker at forstå dig selv bedre som menneske og som leder. Du vil udvikle dine selv- og medledelseskompetencer, når du begår dig i komplekse relationer med andre.

Du kan tage ’Ledelse i relationel kompleksitet’ som en del af Diplomuddannelsen i ledelse, men du kan også tage modulet alene.
 

På modulet får du:

 • forståelse af dig selv som menneske og leder i en kompleks organisatorisk kontekst
 • metoder til at udvikle en mere effektiv, opmærksom og nærværende ledelsesstil 
 • forståelse for systemisk ledelse 
 • indblik i neurovidenskabelig forskning med udgangspunkt i kognitiv, affektiv og social neurovidenskab 
 • indsigt i, hvad forståelse af ny fysik og buddhistisk ledelsesfilosofi kan give i relation til ledelse i komplekse relationer
 • kompetencer til at bedrive bevidst, reflekteret og hensigtsmæssig selvledelse og medledelse i en professionel relationel kompleksitet.
 

Modulets temaer og opbygning

På modulet ’Ledelse i relationel kompleksitet’ lærer du at udvikle dine selv- og medledelseskompetencer til at begå dig i komplekse relationer til fx medarbejdere, kolleger, ledere, kunder, brugere og samarbejdspartnere.

Modulet har de tre temaer – ledelse, relation og kompleksitet – som omdrejningspunkt. Modulet giver dig indsigt i, hvordan du kan forstå de tre temaer og deres relation afhængigt af forskellige teoretiske udgangspunkter. Sigtet er at udvide dine handlekompetencer via teoretisk baserede empiriske analyser af og refleksioner over egen ledelsesvirkelighed.

Du får indblik i temaerne:

 • Systemisk organisations- og ledelsesforståelse.
 • Social kapital og relationel kapacitet.
 • Neuroaffektiv, mentaliseringsbaseret ledelse.
 • Mindful organisations- og ledelsesforståelse.
 • Ny fysik og kvantefysiske idéer som grundlag for organisations- og ledelsesforståelse.
 • Buddhistiske filosofiske idéer som inspiration til organisations- og ledelsesudvikling. 

Opbygning

Undervisningsdage: 3
ECTS-point: 5 point
Djøfs Kurser og Uddannelser udbyder det valgfrie modul i samarbejde med DTU.

Få et overblik over Diplomuddannelsen i ledelse.

 • Dag 1

  Systemisk perspektiv

  04. november 2021, kl. 9.00-16.00

  Overskriften for dag 1 er systemisk tænkning, og hvordan dette perspektiv giver indsigt i fagets temaer: ledelse, relation og kompleksitet.

  Dagen giver dig:

  • introduktion til hele læringsforløbet, herunder til formål, læringsprincipper og afprøvning 
  • viden om organisatorisk kompleksitetsforståelse og ledelsesprincipper 
  • overblik over forskellige teoretisk baserede ledelsesforståelser, herunder forskellen mellem ledelse i et moderne og et postmoderne perspektiv
  • indsigt i begrebsapparatet omkring social kapital og relationel kapacitet 
  • redskaber til at afdække organisatoriske udviklingspotentialer 
  • refleksioner over egen organisation og ledelsesposition i et systemisk perspektiv, herunder niveauet af social kapital og relationel kapacitet i egen organisation.
   
  Læs mindre
 • Dag 2

  18. november 2021, kl. 9.00-16.00

  Overskriften for dag 2 er ledelse, relation og kompleksitet i et neuroaffektivt perspektiv og et mindfulness-perspektiv. Det neuroaffektive perspektiv er et moderne psykologisk perspektiv med rødder i bl.a. hjerne- og kognitionsforskning samt evolutions- og udviklingspsykologi. Du bliver ligeledes introduceret for mindfulness-universet, som anvendes som perspektiv på organisation og ledelse. 

  Dagen giver dig:

  • viden om det neuroaffektive perspektivs grundlag i bl.a. hjerneforskning samt evolutions- og udviklingspsykologi
  • indsigt i betydningen af det neuroaffektive perspektiv på mennesker og relationer i organisationer
  • viden om mindfulness-teorier og grundantagelser
  • indsigt i teorien om en mindful organisation med fokus på indstilling, intention og opmærksomhed samt udbytte, bæredygtighed, innovation og handlekraft
  • forståelse for centrale begreber knyttet til neuroaffektivt- og mindfulnessbaseret ledelse som bl.a. empati, autenticitet og mentalisering   
  • refleksioner over egen organisation og ledelsesposition.
   
 • Dag 3

  02. december 2021, kl. 9.00-16.00

  På dag 3 får du en introduktion til ny fysik og betydningen af kvantefysiske grundforståelser for synet på ledelse, relation og kompleksitet. Du bliver ligeledes introduceret for et buddhistisk-filosofisk inspireret livssyn, som sættes i en dansk ledelses- og organisationskontekst.  

  Dagen giver dig:

  • viden om grundforskelle mellem den klassiske fysik (Newton) og kvantefysik (Bohr, Einstein) og forskellenes potentielle betydning for synet på organisation og ledelse
  • en introduktion til ledelsesudvikling i et vertikalt perspektiv (i modsætning til et horisontalt perspektiv) med fokus på personlig udvikling 
  • viden om grundlæggende elementer i den buddhistiske filosofi både i relation til udvikling af den samfundsmæssige og organisatoriske kontekst samt i et mere personligt udviklingsperspektiv 
  • forståelse for centrale begreber knyttet til et buddhistisk-filosofisk perspektiv, fx spirituel intelligens, stræben (bodhisattva) og dyder (paramitaer): visdom, generøsitet, selvdisciplin, tålmodighed,
  • energi og koncentration 
  • refleksioner over egen organisation og ledelsesposition i lyset af ny fysik og buddhistiske filosofier 
  • refleksion over mulige lærings- og udviklingsområder for dig og for din organisation.

Hvorfor lære om ledelse i relationel kompleksitet?

Moderne vidensorganisationer er præget af netværksorganisering, projekter og selvledelse. Men i langt de fleste organisationer lever elementer af den klassiske hierarkiske organisation også. Det indebærer, at du som succesfuld leder skal kunne aflæse og agere i hyperkompleksiteten og foranderligheden. 

Følgeskab skabes i dag ofte i et relationelt samspil mellem aktører. Vil du være en leder, skal du evne at indgå i nære og produktive relationer med såvel medarbejdere som kolleger og medledere på alle niveauer. 
 

Hvem underviser?

Lone Dawe

Lone Dawe
Cand.scient.pol., coach og psykoterapeut og selvstændig ledelseskonsulent

Lones hovedfokus er støtte til udvikling af ledere individuelt og i teams. Udgangspunktet er en dyb faglig indsigt i to felter: betingelserne for ledelse i komplekse organisationer og det individuelle og interpersonelle psykologiske felt. Lone har en baggrund som leder og topleder i videnstunge offentlige og private virksomheder, og hun har fortsat ledelsespositioner på bestyrelsesniveau. Lone er engageret i at skabe et undervisningsfællesskab, som muliggør, at du effektivt bliver støttet i din faglige ledelsesudvikling til gavn for dig og din organisation.

Det siger tidligere deltagere

Her ser du et gennemsnit af 22 tidligere deltageres tilfredshed.

Modulets form og didaktik

Diplomuddannelsen i ledelse har et stærkt fokus på at skabe transformativ læring gennem aktionslæring. Ny forskningsbaseret teori bliver kombineret med øvelser i at praktisere lederskab og evnen til at eksperimentere med lederskabet i egen praksis. 

Resultatet er et bæredygtigt grundlag for at anvende det lærte i egen organisation. Også eksamen er en del af den transformative læringsproces, hvor du bedømmes på dine kompetencer i praksis. Eksamen involverer derfor en tæt og handlingsorienteret interaktion med din egen organisation. Formålet er at sætte fokus på din evne til at skabe forandring i din organisation med udgangspunkt i din nye viden.  

I en dynamisk vekselvirkning mellem teori og praksis arbejder du på modulet med analyse af og refleksion over, hvordan du håndterer det relationelle felt og din egen identitet som leder i en postmoderne hyperkompleks organisatorisk kontekst. 

Modulet tilbyder et forløb med vægt på:

 • Aktiv deltagelse, hvor du er medskaber af undervisningen og har forberedt dig grundigt ved at læse og reflektere over pensumlitteratur.
 • En vekselvirkning mellem faglige oplæg, dialoger i plenum og studiegrupper samt individuel refleksion. Du vil blive inviteret til deltagelse i en række øvelser. 
 • Faste studiegrupper, hvor du arbejder med forståelsen af fagets faglige indhold og koblingen til din egen organisations- og ledelseskontekst.
 • Koblingen mellem teori og praksis. Som en integreret del af modulet arbejder du med en handlingsplan.
 • Vejledning i forbindelse med dit projekt (opgaveskrivning). Vejledning i forbindelse med opgaveskrivning foregår som individuel vejledning med studiegruppen som reflekterende team. Det sikre dig et accelereret udbytte, fordi du både giver og modtager feedback på projekt-/opgaveniveau.

Eksamen

Du afslutter ’Ledelse i relationel kompleksitet’ med en mundtlig eksamen kombineret med en skriftlig projektopgave. Din mundtlige eksamen og den skriftlige opgave skal behandle ledelsesmæssige problematikker og udfordringer inden for ledelse i relationel kompleksitet, og den skal have både et teoretisk og et praktisk perspektiv. Du kan gennemføre eksamen individuelt eller i en gruppe på to-fire. Bedømmelsen sker ud fra modulets læringsmål og den gældende eksamensbekendtgørelse.

Covid-19-forholdsregler på kurser

Vi følger alle retningslinjer i forhold til afstand, forplejning og hygiejne.

Pris og praktisk info

 • Pris
 • Medlemmer
  8.800 kr. (momsfri)
 • Medlem af Danske Advokater/Danske Virksomhedsjurister
  8.800 kr. (momsfri)
 • Ikke-medlemmer
  10.200 kr. (momsfri)
 • Prisen er inkl. eksamen og forplejning, men ekskl. bøger (ca. 1.500 kr.).
 • Dato og tidspunkt
 • 04. november 2021
  18. november 2021
  02. december 2021

  Alle dage er kl. 9.00-16.00

  Eksamensdatoer vil blive udmeldt ved kursusstart.

 • Sted
 • Tivoli Hotel & Congress Center, Arni Magnussons Gade 2, 1577 København, Denmark
 • Kursets referencenr.
 • 33598
 • Frist
 • Tilmeldingsfrist
  28. oktober 2021 kl. 16:00


  Afmeldingsfrist
  5. oktober 2021
 • Yderligere info, kontakt
 • Charlotte Løfberg Paakjær

  Charlotte Løfberg Paakjær
  Kursusansvarlig
  clp@djoef.dk
  33 95 96 78

 • Behandling af personoplysninger
 • Når du deltager i et arrangement hos Djøf, behandler vi nogle personoplysninger om dig. Du kan læse mere om Djøfs behandling af personoplysninger i vores privatlivspolitik. Læs også Djøfs privatlivspolitik for webinarer via Zoom


  Din sikkerhed ved brug af Zoom
  Når du deltager i online-aktiviteter arrangeret af Djøf, vil det foregå via videotjenesten Zoom. Djøf har en virksomhedslicens og anvender Zoom Pro account. Læs mere om, hvordan Djøf anvender Zoom.

Se alle