Kursus

Ledelse i en ny kommunal virkelighed

Lær at forene faglig ledelse, digitalisering og samskabelse med sikker drift

Startdato og varighed

05. september 2018
6 dage

Tid og sted

15:00
Middelfart

Pris

39.000 kr. ekskl. moms
Medlemmer

Hvem henvender kurset sig til?

Du har kommunal ledelse og udvikling af de kommunale driftsopgaver tæt inde på livet. Du kan fx være teamleder, afdelingsleder, institutionsleder eller centerleder.

På kurset lærer du at:

 • bruge din egen faglighed i din ledelse
 • lede andre fagligheder 
 • oversætte og omsætte politiske mål til resultater
 • vurdere og håndtere de udfordringer og forandringer, den digitale udvikling skaber
 • forholde dig kritisk til dit digitale lederskab
 • forstå og vælge forskellige styringsparadigmer
 • bruge samskabelse som metode
 • arbejde med dit professionelle netværk og dine relationer med netværkstræning.

Kursets indhold

Kurset giver dig et personligt forløb på et højt fagligt niveau målrettet dine ledelsesopgaver i kommunen. Du får redskaberne til at navigere i og leve med kompleksitet i din organisation og dit virke som kommunal leder. Du får træning i at bringe forskellige ressourcer sammen til at løse kerneopgaverne. Du lærer at lede andre fagligheder og omsætte politiske mål til resultater. Du får indblik i, hvordan du udnytter digitaliseringens muligheder, og hvordan du fører dine medarbejdere sikkert gennem forandringsprocesser.

Program

Du kan fortsætte din udvikling i et ledernetværk

Som et tilkøb kan du efter kurset holde fast i dine udviklingsmål og kontakter i et eksklusivt ledernetværk. Sammen med andre ledere fra kurset mødes I til to årlige netværksdage forår og efterår fra kl. 9-16 i Middelfart. På hvert møde får du om formiddagen et fagligt oplæg om ledelse fra en ekstern oplægsholder. Og eftermiddagen bruger du på at koble oplæggets pointer til din egen praksis.

Du får også indblik i et bredt spektrum af faciliteringsteknikker, som du kan bruge i din egen ledelsespraksis i teams og på workshops. Metoderne kan spænde over fx sparringsteknikker, spørge- og interviewmetoder og effektiv mødeledelse.

En erfaren ledelseskonsulent fra Djøf faciliterer netværket. 

Du kan tilkøbe netværket for 6.000 kr. ekskl. moms.

Hvem underviser?

Jan Hyttel

Jan Hyttel
Direktør og partner i konsulenthuset Human House

Jan er din gennemgående coach og chefkonsulent. Han har adskillige års erfaring som chef i private og offentlige organisationer. Jan har arbejdet som ledelseskonsulent på alle organisatoriske niveauer fra direktører til ledere og ansatte. Jan er MSc i Fysisk, Økonomisk Planlægning og HD i organisation og ledelse.

Leon Lerborg

Leon Lerborg
Konsulent, Institut for Offentlig Styring

Leon er forsker, forfatter, foredragsholder og filosof. Han har gennem mere end 30 år arbejdet med styring og ledelse i den offentlige sektor i Finansministeriet, som konsulent i KPMG og Deloitte, som direktør i en innovationsenhed og som underviser på KIOL. Han har skrevet adskillige bøger, artikler, antologibidrag og kronikker.

Søren Voxted

Søren Voxted
Lektor ved Institut for Marketing & Management på Syddansk Universitet

Søren er cand.merc. i personaleledelse og ph.d. Søren har gennem flere år forsket og undervist i offentlig ledelse med særligt fokus på faglig ledelse.

Jacob Brøndum Pedersen

Jacob Brøndum Pedersen
Partner/digital arkitekt,Center for Digital Dannelse

Jacob rådgiver og underviser bredt om digitalisering, digital dannelse og digitale kompetencer.

Anders Skov

Anders Skov
Internetsociolog, Center for Digital Dannelse

Anders rådgiver og underviser bredt om digitalisering, digital dannelse og digitale kompetencer.

Christian Ahlefeldt-Laurvigen

Christian Ahlefeldt-Laurvigen
Chefkonsulent hos Djøf

Christian har de seneste syv år arbejdet systematisk med netværksgrupper for ledere og direktører på alle niveauer med varierende metoder og med forskellige formål. Han har en dyb indsigt i at lede udviklingsprocesser i netværksgrupper og workshops.

Kursets form

Undervejs bliver de faglige oplæg og din træning bundet sammen af en professionel ledelseskonsulent med indgående kendskab til kommunal ledelse.

Kurset er træningsbaseret og bygget op af:

 • Videninput på et højt fagligt niveau fra eksperter og praktikere. 
 • Din egen ’executive coach’, som følger dig personligt hele vejen igennem.
 • En række supplerende webcasts og webinarer, som du skal se og deltage i før hvert modul, så du bruger tiden på kurset på at træne din ledelse og håndtere dine udfordringer. 
 • Et aktivt e-forum, hvor du kan fortsætte dialogen og diskussionerne fra plenum både skriftligt og mundligt. Ledelseskonsulenten opdaterer og kommenterer i e-forummet en-to gange om ugen.

Pris og praktisk info

Typiske spørgsmål

Når du har fundet kurset, du vil tilmeldes, kan du enten klikke på tilmeldingsknappen eller sende en mail til den kursusansvarlige med dine kontakt- og faktureringsoplysninger.
Ja - alle vores kurser er åbne for såvel medlemmer af Djøf som ikke medlemmer, hvis ikke andet er angivet på det enkelte kursus.
Ja - forplejning er inkluderet i kursusprisen. Forplejningen vil oftest bestå af morgenbrød med kaffe/the, frokost samt eftermiddagskaffe/the med kage. Kurser med overnatning er inklusiv middag.
Vi beslutter 1 måned før start, om kurset gennemføres. Det vil derfor være optimalt, hvis du tilmelder dig inden. Vi modtager dog tilmeldinger helt frem til kursusstart.

Afmeldingsfristen er en måned inden kursets start med mindre andet er anført under det enkelte kursus. Der kan vederlagsfrit foretages afmelding inden afmeldingsfristens udløb. Ved senere afmelding, dog senest 14 dage før kursets start, opkræves et administrationsgebyr på 50 % af kursusafgiften.

Ved afmelding senere kan nedsættelse af kursusafgiften ikke påregnes. Pladsen kan dog vederlagsfrit overføres til en anden deltager fra samme virksomhed. Afmelding foretages på mail eller via Mit Djøf, hvis du er medlem.

Hvis du bliver syg, er du velkommen til at overlade pladsen til en anden deltager fra samme virksomhed uden beregning. Vi vil dog gerne have besked herom, så vi kan orientere underviser, kursussted m.m. 
Det vil fremgå i fakta-boksen på det enkelte kursus, hvis der er overnatning mellem kursusdagene. Hvis der ikke står noget, er der ikke overnatning inkluderet i prisen. Vi kan dog godt være behjælpelige med bestilling af overnatning, hvis du har brug for det. Kontakt den kursusansvarlige, hvis du ønsker hjælp med dette.

Der bliver sendt en velkomstmail med praktiske informationer om kurset 1-2 uger før kursusstart. På enkelte kurser vil der være forberedelse  - du vil i så fald blive orienteret i god tid

 

Cirka 1 måned før kursusstart fremsender vi faktura for din deltagelse på kurset. Har du brug for en faktura tidligere eller at få opdelt fakturaen i rater, kan det selvfølgelig godt lade sig gøre. Kontakt den kursusansvarlige og aftal nærmere.

Hos Djøfs Kurser og Uddannelser kan vi tilbyde dig helhedsorienteret rådgivning. Vores rådgivere er fagligt velfunderede med et stort kendskab til djøfernes kompetencer og arbejdsområder. De er bredt orienteret om det danske kursusmarked og har erfaring med rådgivning på alle niveauer. Med spidskompetencer inden for hvert deres felt, vil du altid blive matchet med den mest kompetente rådgiver.

Du kan enten skrive til os på kurseroguddannelser@djoef.dk eller ringe på tlf. 33 95 97 00.

Se alle