]]>

Kursus

Ledelse af relationer som uformel leder

Tag overbygningen til ’Leder uden personaleansvar’. Styrk din evne til at lede relationer, til at navigere smidigt og kompetent og til at skabe fremdrift som uformel leder.

Startdatoer

15/11-21
Helsingør
10/03-22
Helsingør

Varighed

3 dage
10:00-16:00

Pris

16.100 kr. ekskl. moms
Medlemmer

Se alle priser

Hvem henvender kurset sig til?

Du ønsker at styrke dine relationelle kompetencer og din evne til at agere bevidst, kompetent og med autoritet i rollen som uformel leder. Du vil være klædt på til at skabe endnu mere fremdrift i din organisation. 

Kurset er en direkte overbygning til ’Leder uden personaleansvar’, som du tidligere har deltaget på. 

 

På kurset får du:

 • indsigt i ledelse af relationer og gruppedynamik i teori og praksis
 • forståelse for, hvordan du og andre påvirker hinanden, og nye handlemuligheder opstår
 • kompetencer til at lede et godt samarbejde mellem forskellige fagligheder og personligheder på tværs af hierarkier
 • værktøjer til at tackle modstand og dysfunktionelle mønstre på møder og i samarbejdsrelationer
 • træning i at bruge din autoritet som en konstruktiv drivkraft
 • metoder til at fremme ejerskab og motivation
 • blik for muligheder ved at lede både op og ned
 • sparring på dine konkrete udfordringer som uformel leder.
 

Kursets indhold

Som uformel leder er det vigtigt, at du kan skabe følgeskab via dine relationelle kompetencer og ikke kun via din faglighed. 

På kurset arbejder du med, hvordan du kan opbygge gode relationer og styrke din evne til at navigere smidigt og kompetent. Du får indsigt i, hvordan du påvirker andre, hvordan andre påvirker dig, og hvordan din organisatoriske kontekst sætter rammen for, hvad du og andre kan i den konkrete hverdag. 

Du bliver bevidst om dine foretrukne mønstre og roller og opdager nye handlemuligheder, som du kan anvende i din hverdag som leder uden formelt personaleansvar. Du får nye indsigter om dig selv, din rolle, din ledelsesstil, dine særlige forcer, dine udviklingspunkter og dine blinde pletter.

Kurset styrker dine kompetencer til at lede dine kolleger og samarbejdspartnere i krydspresset af hierarkier og forskellige fagligheder, interesser og personligheder, så I sammen kan bidrage professionelt til at nå organisationens mål.

Sammen med de andre deltagere får du et værdifuldt læringsrum med andre uformelle ledere.
 

 

 

Vælg startdato

 • Før start

  Inden første modul udfylder du en kort survey, der afdækker dine kompetencer, typiske handlemønstre og den læring, du har tilegnet dig, siden du deltog på kurset ’Leder uden personaleansvar’.
  Du medbringer også en case fra din hverdag, som du ønsker at blive klogere på. 
   
  Læs mindre
 • Modul 1 (2 dage)

  15 - 16. november 2021, kl. 10.00 - 16.00

  På modul 1 får du indsigt og øvelse i at forstå og lede relationer. Du får en forståelse for, hvad der sker mellem os mennesker, når vi er sammen. Du lærer om, hvad du kan forvente i gruppedynamikker, både de sunde og de usunde, og hvordan du som uformel leder kan agere på en hensigtsmæssig måde. Du får nye værktøjer, sparring og feedback, som giver dig nye handlemuligheder i din hverdag.

  Undervisningen tager afsæt i dine og de øvrige deltageres egne ledelsesudfordringer, når I leder relationer. De kan fx handle om modstand mod dig i lederrollen, manglende motivation blandt medarbejderne eller frustrerede arbejdsgrupper, der varetager krævende arbejdsopgaver under stort tidspres. 

  Du er også med til at undersøge den gruppedynamik, der opstår på kurset, og relatere den til din daglige ledelse.
  Modul 1 giver dig:

  • indblik i teorier om ledelse af relationer og konkrete modeller
  • indsigt i gruppedynamikker, og hvordan de påvirker dig som leder
  • redskaber til at skabe mest mulig motivation og ejerskab
  • træning i at udvikle dine arbejdsgrupper og vurdere, hvad der er brug for
  • metoder til at tackle modstand i dine relationer
  • sparring og feedback, der øger din selvindsigt 
  • nye handlemuligheder til at håndtere konkrete ledelsesudfordringer

   

  Som afslutning på modul 1 vælger du et fokuspunkt og en ny konkret adfærd, som du vil afprøve i din organisation frem til modul 2.

   

 • Modul 2 (1 dag)

  14. december 2021, kl. 10.00 - 16.00

  På modul 2 udforsker vi de erfaringer med ledelse af relationer, du og de øvrige deltagere har gjort jer i egne organisationer siden modul 1. 
  I fællesskab afdækker vi de forskellige handlemuligheder, du har i rollen som uformel leder:

  • Hvad er muligt i den konkrete kontekst, du er i?
  • Hvad handler om dig og dine relationer?
  • Hvordan kan du lede på den bedste måde i forhold til din organisation og dine kolleger, chefer og samarbejdspartnere?

   

  Du får feedback, sparring og input til dine dilemmaer, så du får et klarere blik på dig selv. Du styrker din autoritet på en balanceret måde, og du får et tydeligere billede af, hvad du vil – og kan – som uformel leder.  

  Du udvider dit uformelle lederskab med flere perspektiver, teorier og værktøjer og fortsætter din træning. Du styrker din evne til at lede de udfordrende relationer omkring dig, og du bliver klædt på til at bidrage mere effektivt til opgaveløsningen og fremdriften i din organisation.

  Modul 2 giver dig:

  • indsigt og øvelse i at skabe konstruktivt samarbejde mellem forskellige fagligheder og personligheder
  • nye perspektiver på at bruge din autoritet som en konstruktiv drivkraft
  • indsigt i dine personlige mønstre, roller og blinde pletter
  • sparring på, hvordan du bedst muligt kan bruge dine styrker og arbejde med dine udfordringer
  • forståelse for, hvad du kan forvente, når du leder relationer, og hvordan du undgår at tage modstand personligt
  • klarhed over det, du kan – og vil – bidrage med i din organisation.

   

   

   

Hvem underviser?

Lene Worning

Lene Worning
Cand.merc., konsulent og psykoterapeut

Lene har mere end 20 års erfaring i at arbejde med udvikling af ledere og fagligt stærke specialister. Lene har et særligt fokus på, hvordan man via sin personlige autoritet og empati skaber gode relationer og resultater. Hun har en særlig interesse i at træne ledere og specialister i det personlige og det professionelle lederskab.  Lene har erfaring som både formel og uformel leder og har bl.a. været udviklingschef og teamleder på Statens Seruminstitut og ekstern lektor på CBS. De seneste 12 år har hun haft konsulentfirmaet WOHA sammen med Birgitte Haahr.

Kursets form

Undervisningen på kurset er en dynamisk vekselvirkning mellem korte teorioplæg, cases, erfaringsudveksling, refleksion og ikke mindst træning. Formen er praktisk og oplevelsesorienteret.

Undervisningen foregår i et trygt og fortroligt rum og tager udgangspunkt i dine erfaringer og udfordringer. Du kommer både til at arbejde individuelt og i grupper og skal være parat til at deltage aktivt og blandt andet give og modtage feedback. 

Djøfs digitale læringsportal forstærker din læring på kurset med forskellige læringsaktiviteter og materialer. Sammen gør vi noget godt for miljøet ved at spare på det trykte materiale. Du kan bruge portalen fra en browser 24-7, og du kan lære de andre deltagere og underviserne at kende allerede før kurset. 
 

Covid-19-forholdsregler på kurser 

Vi følger alle retningslinjer i forhold til afstand, forplejning og hygiejne. 

Pris og praktisk info

 • Pris
 • Medlemmer
  16.100 kr. (ekskl. moms)
 • Medlem af Danske Advokater/Danske Virksomhedsjurister
  16.100 kr. (ekskl. moms)
 • Ikke-medlemmer
  18.700 kr. (ekskl. moms)
 • Dato og tidspunkt
 • Modul 1: 15. - 16. november 2021
  Modul 2: 14. december 2021

  Modul 1 er med overnatning

 • Sted
 • Marienlyst Strandhotel, Nordre Strandvej 2, 3000 Helsingør, Denmark
 • Kursets referencenr.
 • 34812
 • Frist
 • Tilmeldingsfrist
  8. november 2021 kl. 16:00


  Afmeldingsfrist
  15. oktober 2021
 • Yderligere info, kontakt
 • Charlotte Løfberg Paakjær

  Charlotte Løfberg Paakjær
  Kursusansvarlig
  clp@djoef.dk
  33 95 96 78

 • Behandling af personoplysninger
 • Når du deltager i et arrangement hos Djøf, behandler vi nogle personoplysninger om dig. Du kan læse mere om Djøfs behandling af personoplysninger i vores privatlivspolitik. Læs også Djøfs privatlivspolitik for webinarer via Zoom


  Din sikkerhed ved brug af Zoom
  Når du deltager i online-aktiviteter arrangeret af Djøf, vil det foregå via videotjenesten Zoom. Djøf har en virksomhedslicens og anvender Zoom Pro account. Læs mere om, hvordan Djøf anvender Zoom.

Se alle