]]>

Kursus

Lær at nudge med kommunikation

Skab målbare adfærdsforandringer ved at arbejde med nudging i din kommunikation.

Hvem henvender kurset sig til?

Du vil skabe reelle og målbare adfærdsforandringer via kommunikation. 

Måske arbejder du med kommunikation, ledelse eller sundhed i det offentlige. Måske arbejder du med forandringsprojekter inden for fx arbejdsmiljø, CSR eller effektivisering i en privat virksomhed.

På kurset får du:

  • viden, den seneste forskning og evidens om nudging
  • indsigt i, hvordan mennesker kan påvirkes til at handle via adfærdspsykologiske virkemidler
  • metoder til, hvordan du kan indarbejde og teste nudges i din egen kommunikation
  • indblik i, hvordan danske institutioner og organisationer succesfuldt arbejder med nudging
  • idéer til, hvordan du bedre kan sikre, at dine modtagere omsætter de gode intentioner til handling.
 

Kurset har ikke flere afholdelser på nuværende tidspunkt

Kursets indhold

Kurset tager afsæt i reel evidens og viden forankret i den nyeste forskning i nudging. Du lærer at ændre din kommunikation, fordi du ved mere om, hvorfor mennesker agerer, som de gør. Du lærer at bruge konkrete nudgingteknikker og -metoder til at arbejde systematisk og effektivt med at skabe de ønskede adfærdsforandringer gennem din kommunikation.

Hvorfor lære om nudging?

Måske sidder du med problemstillinger, hvor kommunikation skal hjælpe med at skabe adfærdsforandringer hos medarbejdere, borgere, medlemmer eller kunder. Men i stigende grad synes målgruppeanalyser og det gode budskab at være utilstrækkelige metoder til at skabe den ønskede effekt.

Det skyldes, at en række adfærdsfænomener ikke blot er resultatet af manglende information og motivation, men at adfærd er en kompleks størrelse, hvor irrationelle faktorer ofte spænder ben for forandring. Hvis du indarbejder nudging i din kommunikation, kan det være en vej til at opnå den ønskede effekt. 

Det siger tidligere deltagere

Her ser du et gennemsnit af 53 tidligere deltageres tilfredshed.

Kursets form

Kurset bygger på den seneste forskning og de nyeste erfaringer med implementering af nudges i krydsfeltet mellem adfærdsøkonomi og kognitiv- og socialpsykologi.

Undervisningen bygger på interaktion mellem deltagere og underviser, der hjælper dig med at skærpe din kommunikation med henblik på at skabe forandringer, der mærkes. Det sker i en vekselvirkning mellem ny læring og udforskning af nye løsningsmuligheder på udfordringer fra dit eget arbejde med mennesker.

Djøfs digitale læringsportal forstærker din læring på kurset med forskellige læringsaktiviteter og materialer. Du kan bruge portalen fra en browser 24-7. Og du kan lære de andre deltagere og underviserne at kende allerede før kurset.

Sammen gør vi noget godt for miljøet ved at spare på det trykte materiale. 

Covid-19-forholdsregler på kurser

Myndighederne tillader fortsat, at vi gennemfører kurser med op til 500 deltagere.

Vi følger alle retningslinjer i forhold til afstand, forplejning og hygiejne. Er I flere end 10 inkl. underviser på et kursus gælder en række ekstra sikkerhedskrav.

 

Se alle