]]>

Arrangement

Løsrivelse og statssystemet

Løsrivelse og statssystem har sjældent været mere aktuelt. Bredt ses tendenser om et ønske om løsrivelse - Catalonien i Spanien, Kurdistan og Brexit. Kom med til en teoretisk funderet paneldebat om løsrivelse og statssystemer med fokus på legitimitet og demokrati, og med afsæt i konkrete cases om Kurdistan og Catalonien.

Hvad handler arrangementet om?

Arrangementet vil tage afsæt i en teoretisk funderet paneldebat, med afsæt i konkrete cases om Kurdistan og Catalonien. Panelet vil bestå af to forskere i henholdsvis folkeret og statssystemet, samt to eksperter med forstand på, og holdninger til, løsrivelse i henholdsvis Catalonien og Kurdistan. Arrangementet begynder med et kort oplæg fra paneldeltagerne, der kort redegør for emnet, dets historie og dets aktuelle plads i den politiske debat anno 2018. Herefter følger en debat om staters løsrivelse ift. demokratisk legimitet og repræsentation, samt om EU som institution kan rumme løsrivelser. Hvorefter debatten vil bevæge sig hen på konkrete cases, som Catalonien og Kurdistan. Til debatten vil der være mulighed for spørgsmål og bidrag fra salen.

 

Program

Kl. 17.00 ID og Djøf byder på let forplejning til deltagerne
Kl. 17.15 ID byder velkommen og præsenterer paneldeltagerne
Kl. 17.20 Oplæg fra Professor Frederik Harhoff om folkeretlig suverænitet og dens aktualitet
Kl. 17.40 Oplæg fra Professor Carsten Humlebæk om løsrivelse i Catalonien
Kl. 18.00 Oplæg fra Jakob Lindgaard fra DIIS om Kurdistan
Kl. 18.20 Åbent for spørgsmål fra salen og debat blandt paneldeltagere
Kl. 19.30 Tak for i dag

Arrangementet har ikke flere afholdelser på nuværende tidspunkt

Se alle