Kursus

Lønforhandlingskursus for ansatte i finanssektoren

Kom og få inspiration til, hvordan du som ansat i finanssektoren kan arbejde med din lønudvikling.

Hvem henvender kurset sig til?

Djøfs lønforhandlingskursus er målrettet medlemmer ansat i finansbranchen.

På kurset får du:

Inspiration til, hvordan du som ansat i finanssektoren kan arbejde med din lønforhandling. Udover dette, så får du også insider tips fra HR- og Kommunikationsdirektør Keld Thornæs i Lån og Spar Bank, så du bedre kan påvirke din lønudvikling.

Kurset har ikke flere afholdelser på nuværende tidspunkt

Kursets indhold

Lønforhandlingskursets overordnede fokus er at understøtte dig i dit arbejde så du bliver en bedre forhandler. På Djøfs lønforhandlingskursus tager vi udgangspunkt i den verden, som du og dine Djøf-kollegaer møder som ansatte i finanssektoren.

På lønforhandlingskurset vil du få indblik i, hvilke rettigheder du har som ansat i finansbranchen. Herudover har vi inviteret HR-og Kommunikationsdirektør Keld Thornæs fra Lån og Spar Bank, der vil give et indblik i, hvad de lægger vægt på ved lønfastsættelsen både ved nyansættelser og i det løbende ansættelsesforhold.

Kurset vil blive rundet af med konkrete redskaber til, hvordan du kan forbedre din forhandlingsteknik.

Der vil blive serveret en let forplejning på kurset.

Se alle