]]>

Arrangement

Kursen for den statslige arbejdsgiverpolitik

Mød direktøren for den nye Medarbejder- og Kompetencestyrelse og hør, hvordan hun forestiller sig kursen lagt for den statslige arbejdsgiverpolitik i de kommende år blandt andet set i forhold til de politiske signaler, der ligger til grund for styrelsens etablering.

Hvad handler arrangementet om?

Arbejdet med de statslige overenskomstforhandlinger er flyttet til Medarbejder- og Kompetencestyrelsen, der er placeret i Skatteministeriet.

I pressemeddelelsen ved etableringer stod dette udsagn:

”De offentligt ansatte på statens område gør en kæmpe indsats. Sammen med ansatte i kommuner og regioner er de motoren i velfærdssamfundet. Det glæder mig meget, at vi nu har den nye styrelse på plads, så vi kan kickstarte samarbejdet med de offentligt ansatte, faglige organisationer og arbejdsgiverorganisationer. Respekt og dialog er nøgleord for mig, siger skatteminister Morten Bødskov. Oprettelsen af den nye styrelse sker som led i regeringens og forståelsespartiernes ønske om at styrke den danske arbejdsmarkedsmodel og ledelsen af den offentlige sektor.”

Som ansatte i lønmodtagerorganisationer har vi imødeset dette med interesse på baggrund af de tidligere års erfaringer med polariserede overenskomstforhandlinger og voldgiftssager.

Vi kommer ind på:

  • Hvordan vil dette blive virkeliggjort?
  • Hvordan adskilte OK21 sig fra OK18?
  • Bliver den danske arbejdsmarkedsmodel styrket?

Med arrangementet har vi muligheden for at få et indblik i kommandobroen på den nye styrelse med et oplæg fra direktør Signe Friberg Nielsen.

Hvordan vil hun lægge kursen, når hun skal navigere i sejladsen mellem de nye politiske signaler og en bevaring af kontinuiteten og kompetencerne hos medarbejderne?

Arrangementet er udelukkende for medlemmer ansat i Lønmodtagerorganisationer.

Arrangementet har ikke flere afholdelser på nuværende tidspunkt

Se alle