]]>

Arrangement

Kriminalforsorgens flerårsaftale

Dansk Kriminalistforening sætter fokus på: Kriminalforsorgens flerårsaftale.

Hvad handler arrangementet om?

Kriminalforsorgen står aktuelt over for en grundlæggende driftsudfordring med et historisk højt belæg, stor mangel på fængselsbetjente og for få fængsels- og arrestpladser. Antallet af indsatte i kriminalforsorgens institutioner er steget markant de seneste år. 

Den 15. december 2021 blev et flertal i Folketinget bestående af regeringen, Socialistisk Folkeparti, Det Konservative Folkeparti og Dansk Folkeparti enige om en aftale om rammerne for kriminalforsorgens fremtidige opgaveløsning. En aftale, som skal skabe fundamentet for en genopretning af kriminalforsorgen med en væsentlig forøgelse af kapaciteten og en målrettet indsats for at fastholde og rekruttere de nødvendige fængselsbetjente. Samtidig skal der sættes hårdt ind over for de indsatte, som ikke vil et liv uden kriminalitet, mens de, som ønsker at være en del af samfundet, skal hjælpes bedre på vej.

På dette gå hjem-møde vil direktør for kriminalforsorgen, Ina Eliasen, redegøre for situationen i kriminalforsorgen i dag og fortælle om de vigtigste initiativer i aftalen, og hvordan aftalen kan være med til at løse nogle af udfordringerne, som kriminalforsorgen står overfor. Efterfølgende har du mulighed for at stille spørgsmål til Ina Eliasen.

Her kan du kan læse mere om  Dansk Kriminalistforening.

Vær opmærksom på, at du skal vise ID ved ankomst til arrangementet.

Arrangementet har ikke flere afholdelser på nuværende tidspunkt

Se alle