]]>

Kursus

Kontrolundersøgelser - hvor går grænsen?

Lær at håndtere dilemmaerne ved kontrolundersøgelser efter retssikkerhedsloven.

Hvem henvender kurset sig til?

Kurset er for dig, der vil være opdateret på den nyeste praksis og være fortrolig med et dilemmafyldt retsområde, hvor mange forvaltningsretlige krav sættes på spidsen. 

Du er ansat i en offentlig myndighed, og du er involveret i eller rådgiver om myndighedens kontrolbesøg hos virksomheder eller borgere.

Du kan også være advokat eller anden juridisk rådgiver for virksomheder eller enkeltpersoner, som modtager myndighedernes kontrolbesøg i virksomheden eller i hjemmet.

 

På kurset får du:

  • redskaber til at kunne navigere sikkert efter retssikkerhedslovens regler for kontrolbesøg, så du undgår fejl og optimerer compliance
  • viden til at omsætte de lovfæstede kontrolprocedurer om fx varsling og afrapportering til praksis 
  • træning i at håndtere retssikkerhedslovens mange praktisk relevante dilemmaer, når der bliver foretaget et kontrolbesøg
  • indblik i, hvornår en sag kan undersøges administrativt, og hvornår en sag er så alvorlig, at den skal efterforskes af politiet
  • viden til at kunne rådgive bedre og forebygge juridiske problemer på området.

Kurset har ikke flere afholdelser på nuværende tidspunkt

Kursets indhold

Formålet med kurset er at gøre dig til din afdelings ekspert i kontrolbesøg. Uanset om du selv udfører besøg eller rådgiver kolleger eller klienter, kommer du på kurset rundt om alle de dilemmaer, som reglerne i retssikkerhedsloven rejser. 

Hvorfor lære om retssikkerhedsloven?

Retssikkerhedsloven regulerer de mange kontrolundersøgelser, som forskellige danske myndigheder foretager i sager om fx sociale forhold, fødevarer, told og skat og arbejdsmiljø. Reglerne er komplicerede, og de rummer retssikkerhedsmæssige dilemmaer, som det er let at komme i konflikt med. Du bør derfor kende reglerne, hvad enten du vil sikre lovlige og gode kontrolundersøgelser eller rådgive virksomheder eller enkeltpersoner optimalt og målrettet. 

Kursets form

Kurset ’Kontrolundersøgelser – hvor går grænsen?’ er bygget op af en række elementer, der understøtter din læring:

  • Dialog: Undervisningen indeholder en række overbliksskabende oplæg, men vægter praksisnære øvelser, hvor dialogen mellem kursusdeltagerne er i centrum.
  • Konkrete kontrolcases: Vi tager udgangspunkt i konkrete cases og øvelser, som kan løses på grundlag af nyeste domspraksis og ombudsmandspraksis.
  • Overblik: På hvilke områder er der adgang til at foretage kontrolbesøg? Hvordan er retssikkerhedsloven skruet sammen? Hvad er svarene på retssikkerhedslovs-FAQ’en?

Kurset svarer til 4 lektioner i forhold til den obligatoriske efteruddannelse for advokater og advokatfuldmægtige.

Kurset udbydes i samarbejde med Danske Advokater

Covid-19-forholdsregler på kurser 

Vi følger alle retningslinjer i forhold til afstand, forplejning og hygiejne.

Se alle