]]>

Kursus

Kontrolundersøgelser - hvor går grænsen?

Lær at håndtere dilemmaerne ved kontrolundersøgelser efter retssikkerhedsloven.

Dato og sted

11. marts 2021
København Ø

Varighed

9.00 - 13.00

Pris

2.900 kr. ekskl. moms
Medlemmer

Se alle priser

Hvem henvender kurset sig til?

Kurset er for dig, der vil være opdateret på den nyeste praksis og være fortrolig med et dilemmafyldt retsområde, hvor mange forvaltningsretlige krav sættes på spidsen. 

Du er ansat i en offentlig myndighed, og du er involveret i eller rådgiver om myndighedens kontrolbesøg hos virksomheder eller borgere.

Du kan også være advokat eller anden juridisk rådgiver for virksomheder eller enkeltpersoner, som modtager myndighedernes kontrolbesøg i virksomheden eller i hjemmet.

 

På kurset får du:

 • redskaber til at kunne navigere sikkert efter retssikkerhedslovens regler for kontrolbesøg, så du undgår fejl og optimerer compliance
 • viden til at omsætte de lovfæstede kontrolprocedurer om fx varsling og afrapportering til praksis 
 • træning i at håndtere retssikkerhedslovens mange praktisk relevante dilemmaer, når der bliver foretaget et kontrolbesøg
 • indblik i, hvornår en sag kan undersøges administrativt, og hvornår en sag er så alvorlig, at den skal efterforskes af politiet
 • viden til at kunne rådgive bedre og forebygge juridiske problemer på området.

Kursets indhold

Formålet med kurset er at gøre dig til din afdelings ekspert i kontrolbesøg. Uanset om du selv udfører besøg eller rådgiver kolleger eller klienter, kommer du på kurset rundt om alle de dilemmaer, som reglerne i retssikkerhedsloven rejser. 

 • Dagens opbygning

  Hvor går grænsen for kontrolundersøgelser?

  11. marts 2021, kl. 09:00 - 13:00

  På en komprimeret kursuseftermiddag kommer du rundt om en række dilemmaer og grænsespørgsmål om kontrolundersøgelser, og du får både svar og redskaber til at håndtere dem.

  Formiddagen giver dig svar på:

  • hvornår der er adgang til kontrolbesøg uden retskendelse
  • hvad de vigtigste procedurekrav efter retssikkerhedsloven er
  • hvor du kan klage, når grænserne overskrides
  • hvordan du kan formulere en klage for at have de bedste chancer for at få medhold
  • hvornår en sag er for lille til at kunne retfærdiggøre et kontrolbesøg
  • hvornår en sag er for alvorlig til at kunne undersøges administrativt
  • hvilken rolle lovens selvinkrimineringsprincip spiller, og hvor grænsen for spørgsmålene gårhvordan hensynet til myndigheders effektive undersøgelser er vægtet over for hensynet til retssikkerheden.
  Læs mindre

Hvem underviser?

Michael Gøtze

Michael Gøtze
Professor i forvaltningsret, Københavns Universitet

Michael beskæftiger sig især med forvaltningsretlige problemstillinger. Et af hans primære forskningsområder er offentligt ansattes ytringsfrihed blandt andet på sociale medier.  Michael var medlem af Udvalget om offentligt ansattes ytringsfrihed og whistleblowerordninger, som afgav betænkning i 2015. Han har en omfattende undervisningserfaring fra jurauddannelserne og efteruddannelser.

Kursets form

Kurset ’Kontrolundersøgelser – hvor går grænsen?’ er bygget op af en række elementer, der understøtter din læring:

 • Dialog: Undervisningen indeholder en række overbliksskabende oplæg, men vægter praksisnære øvelser, hvor dialogen mellem kursusdeltagerne er i centrum.
 • Konkrete kontrolcases: Vi tager udgangspunkt i konkrete cases og øvelser, som kan løses på grundlag af nyeste domspraksis og ombudsmandspraksis.
 • Overblik: På hvilke områder er der adgang til at foretage kontrolbesøg? Hvordan er retssikkerhedsloven skruet sammen? Hvad er svarene på retssikkerhedslovs-FAQ’en?

Kurset svarer til 3 lektioner i forhold til den obligatoriske efteruddannelse for advokater.

Kurset udbydes i samarbejde med Danske Advokater

Pris og praktisk info

 • Pris
 • Medlemmer
  2.900 kr. (ekskl. moms)
 • Medlem af Danske Advokater/Danske Virksomhedsjurister
  2.900 kr. (ekskl. moms)
 • Ikke-medlemmer
  3.500 kr. (ekskl. moms)
 • Dato og tidspunkt
 • 11. marts 2021, kl. 9.00 - 13.00
 • Sted
 • CFL Center for Ledelse, Folke Bernadottes Allé 45, 2100 København, Denmark
 • Kursets referencenr.
 • 33257
 • Frist
 • Tilmeldingsfrist
  11. februar 2021 kl. 16:00


  Afmeldingsfrist
  11. februar 2021
 • Yderligere info, kontakt
 • Karin Rasmussen

  Karin Rasmussen
  Kursusansvarlig
  kir@djoef.dk
  33 95 98 33

 • Virksomhedskursus
 • Dette kursus tilbydes også som virksomhedskursus.
  Læs mere her.

Se alle