]]>

Konference

Konkurrenceretskonferencen 2023

Deltag på årets konference om aktuelle konkurrenceretlige temaer, og få de vigtigste aktørers bud og perspektiver på retssikkerhedens tilstand i konkurrencesager.

Dato og sted

23. marts 2023
København V

Varighed

09:00-16:00

Pris

4.500 kr. ekskl. moms
Medlemmer

Se alle priser

Hvad handler konferencen om?

Er retssikkerheden på plads i konkurrencesager? Det afhænger nok af, hvem man spørger. Og vi spørger førende eksperter på årets konkurrenceretskonference, som vi udbyder i samarbejde med Danske Advokater. 

På konferencen får du traditionen tro det store overblik, når Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen gennemgår de mest centrale sager fra det seneste år. 

Du får også en skarp debat med dagens oplægsholdere, der som altid modereres af Martin André Dittmer, advokat og managing partner hos Gorrissen Federspiel.  

Kom og vær med, hvis du beskæftiger dig med konkurrenceret og vil være sikker på, at du er ajour med udviklingen. Du er fx virksomhedsjurist, advokat eller embedsmand, og du har fokus på de konkurrenceretlige regler i dit arbejde.  

Konferencen svarer til 8 lektioner i forhold til den obligatoriske efteruddannelse for advokater og advokatfuldmægtige.

Program

 • Kl. 8.30

  Tjek ind, og tank op med lækker morgenmad 

 • Kl. 9.00

  Velkommen

  • Martin André Dittmer, advokat og managing partner, Gorrissen Federspiel
  • Benedikte Havskov Hansen, vicedirektør, Danske Advokater 
 • Kl. 9.15

  Årets vigtigste afgørelser i konkurrencesager 

  • Katrine Lapp, kontorchef, KFST
  • Michael Høg Riis, kontorchef, KFST 
 • Kl. 11.00

  Pause
 • Kl. 11.15

  Retssikkerheden i konkurrencesager med udgangspunkt i de nye vejledninger fra Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen (KFST)  

  • Tine Rønde, vicedirektør, KFST
  • Gunvor Valerius, retssikkerhedschef, KFST 
 • Kl. 12.00

  Frokost
 • Kl. 12.45

  Retssikkerheden i konkurrencesager set fra et advokatperspektiv  

  • Morten Kofmann, advokat, Kromann Reumert 
  • Søren Zinck, advokat, Bruun & Hjejle 
 • Kl. 13.25

  Retssikkerheden i konkurrencesager set fra et virksomhedsperspektiv  

  • Bitten Thorgaard, Head of Competition Law and Policy, Maersk 
 • Kl. 13.50

  Hvad kan man udlede af EU-Domstolens praksis i forhold til retssikkerhed i konkurrencesager?

  • Henrik Øe, advokat, Gorrissen Federspiel 
 • Kl. 14.10

  Pause
 • Kl. 14.25

  Domstolsprøvelse i konkurrencesager – bevisregler og forhold mellem civile sager og straffesager

  • Erik Kjær-Hansen, advokat, Gorrissen Federspiel 
 • Kl. 14.55

  Konkurrenceankenævnets rolle fremadrettet 

  • Jan Schans Christensen, formand for Konkurrenceankenævnet, højesteretsdommer  
 • Kl. 15.25

  Paneldebat

  • Martin André Dittmer modererer debatten 
 • Kl. 16.00

  Tak for i dag
 • Martin André Dittmer

  Martin André Dittmer
  Advokat og managing partner, Gorrissen Federspiel

  Martin leder området for EU- & konkurrenceret hos Gorrissen Federspiel. Han beskæftiger sig med fusionsanmeldelser til Kommissionen og de danske konkurrencemyndigheder. Martin rådgiver klienter om horisontale og vertikale aftaler (herunder karteller), misbrugssager og alle typer problemstillinger inden for dansk konkurrenceret. 

  Jan Schans Christensen

  Jan Schans Christensen
  Højesteretsdommer og formand for Konkurrenceankenævnet

  Jan har været dommer i Højesteret siden 2012. Jan er hyppigt brugt i nævn og udvalg, herunder som formand for udvalget om skærpet ansvarsvurdering af ledelse af finansielle virksomheder (Ansvarsudvalget) 2019-2021, formand for Konkurrenceankenævnet siden 2021 og som medlem af Europarådets rådgivende komité af europæiske dommere (CCJE) siden 2022. Jan er herudover forfatter til adskillige juridiske fagbøger og artikler. 
  Søren Zinck

  Søren Zinck
  Advokat, partner, Bruun & Hjejle

  Søren yder specialistrådgivning om alle aspekter af konkurrenceretten, herunder i danske og internationale sager om fusionskontrol, misbrug af dominerende stilling, karteller, distributionsstrategier, erstatning, straf og statsstøtte. Han procederer løbende for EU-Domstolen og de danske domstole og har i de seneste år med succes ført flere af de største og mest principielle konkurrencesager med dansk islæt. 
  Henrik Saugmandsgaard Øe

  Henrik Saugmandsgaard Øe
  Advokat, Partner, Gorrissen Federspil

  Henrik tiltrådte i 2021 som partner hos Gorrissen Federspiel efter udløbet af sin periode som dansk generaladvokat ved Den Europæiske Unions Domstol. Som generaladvokat var Henrik med til at behandle sager af meget væsentlig betydning, blandt andet i EU-Domstolens Store Afdeling. Henrik har på baggrund heraf indgående kendskab til og erfaring med EU-ret og EU-procesret. Han har som generaladvokat afgivet forslag til afgørelse inden for et bredt spektrum af retsområder og felter, herunder konkurrenceret, statsstøtteret, udbudsret og reglerne om det indre marked.

  Katrine Lapp

  Katrine Lapp
  Kontorchef, Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen

  Katrine er kontorchef i Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens center for Konkurrenceret, Efterforskning og Proces, som bl.a. giver juridiske sparring i styrelsens konkurrencesager, udgiver vejledninger om konkurrencereglerne og fører ankesager. Katrine har en baggrund som advokat, og har bl.a. arbejdet hos Advokatfirmaet Nielsen Nørager og været in-house advokat i PostNord.

  Erik Kjær-Hansen

  Erik Kjær-Hansen
  Advokat, Gorrissen Federspiel

  Erik leder Gorrissen Federspiels gruppe for EU- & Konkurrenceret. I over 20 år har Erik rådgivet danske og internationale virksomheder om konkurrenceret. Han har ført en række konkurrenceretlige retssager, herunder for Højesteret. Erik har en mastergrad fra Harvard Law School og er formand for Dansk Forening for Konkurrenceret.

  Tine Rønde

  Tine Rønde
  Vicedirektør, Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen

  Tine er ansvarlig for konkurrenceområdet, forbrugerområdet og offentlig konkurrence. Som forhenværende kontorchef i Center for Konkurrencejura, Efterforskning og Proces var hun ansvarlig for blandet andet lovarbejdet på konkurrenceområdet og Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens deltagelse i internationale fora, og har derfor indgående kendskab til konkurrenceforhold.

  Gunvor Valerius

  Gunvor Valerius
  Retssikkerhedschef, Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen

  Gunvor er retssikkerhedschef i Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen med særlig fokus på sager efter konkurrenceloven. Gunvor har en bred erfaring med forvaltningsret samt anke- og retssager, og hun har en baggrund som advokat hos Kromann Reumert og Kammeradvokaten.

  Pris og praktisk info

  • Pris
  • Ikke-medlemmer
   5.500 kr. (ekskl. moms)
  • Medlemmer
   4.500 kr. (ekskl. moms)
  • referencenr.
  • 37625
  • Frist
  • Tilmeldingsfrist
   9. marts 2023 kl. 16:00
  • Yderligere info, kontakt
  • Lene Petersen

   Lene Petersen
   Kursusansvarlig
   lpt@djoef.dk
   33 95 96 42

  • Behandling af personoplysninger
  • Når du deltager i et arrangement hos Djøf, behandler vi nogle personoplysninger om dig. Du kan læse mere om Djøfs behandling af personoplysninger i vores privatlivspolitik.

  Se alle