]]>

Arrangement

Retsstaten under pres

Sammen med den rets- og kriminalpolitiske tænketank Forsete ser vi på, om Danmark og andre lande i Europa fjerner sig fra et fundament af grundlæggende retsgarantier.

Startdato og sted

06. december 2021
København K

Afholdt

Varighed

København K
09:30-16:00

Pris

Gratis
For alle

Idépuljen

Hvad handler arrangementet om?

EU har et værdifællesskab, der bygger på demokrati og retsstatsprincipper. Markante værdiskred i lande som Ungarn, Rumænien og Polen er bekymrende. Fx har en demokratisk valgt regering i Polen truffet beslutning om, at dommere kan disciplinærforfølges, hvis de ønsker at få prøvet, om en national ret eller praksis er forenelig med den overordnede EU-ret.

Man kan frygte, at Danmark og andre lande i Europa skridt for skridt er ved at fjerne sig fra det fundament af grundlæggende retsgarantier, som EU bygger på. Retssamfundet er under afvikling, og autoritære kræfter vinder frem. Det er en stærkt bekymrende udvikling.

Program

 • Kl. 09.30

  Ankomst og kaffe
 • Kl. 10.00

  Velkommen ved Samira Nawa MF
 • Kl. 10.05

  Afsnit I: Domstolenes uafhængighed

  Retsstaten under pres i europæisk perspektiv.
  Oplæg ved Thomas Gammeltoft-Hansen
 • Kl. 10.15

  Retsstatsprincippet og domstolenes rolle.
  Oplæg ved Mikael Sjöberg
 • Kl. 10.35

  The current situation in Poland.
  Oplæg ved Bogdan Jedrys
 • Kl. 11.05

  Korte spørgsmål og svar
 • Kl. 11.30

  Pause
 • Kl. 11.45

  Afsnit II: Retsstatens betydning for borgeren

  Betydningen for den enkelte borger.
  Oplæg ved Eva Smith

 • Kl. 12.05

  Administrativ fratagelse af statsborgerskab og danske børn i syriske lejre.
  Oplæg ved Knud Foldschack
 • Kl. 12.25

  Korte spørgsmål og svar
 • Kl. 12.45

  Frokost
 • Kl. 13.30

  Afsnit III: Menneskerettigheder

  Den menneskeretlige udvikling i Danmark – nogle tendenser.
  Oplæg ved Louise Holck

 • Kl. 13.50

  Risici ved lovgivning i krisetider, herunder corona.
  Oplæg ved Jonas Christoffersen

 • Kl. 14.10

  Korte spørgsmål og svar
 • Kl. 14.30

  Kaffepause
 • Kl. 15.00

  Paneldebat mellem oplægsholdere og retspolitikere
 • Kl. 15.45

  Opsummering og afrunding
 • Kl. 16.00

  Tak for i dag
 • Hvem er moderator og oplægsholdere?

  Bent Carlsen

  Bent Carlsen
  Moderator - og forhenværende præsident, Østre Landsret

  Bent Carlsen var dommer i Københavns byret 1986-1997, dommer i Østre Landsret 1997-1999, direktør i Domstolsstyrelsen 1999-2005, præsident for Østre Landsret 2005-2020. Konsulent for Folketingets Ombudsmand 1988-1998. Formand for Straffelovrådet 2008-2019.

  Thomas Gammeltoft-Hansen

  Thomas Gammeltoft-Hansen
  Professor MSO i migrations- og flygtningeret ved iCourts Centre of Excellence, Juridisk Fakultet, Københavns Universitet

  Thomas Gammeltoft-Hansen stiller i sin forskning ofte skarpt på forholdet mellem ret og politik, og han har gennem de sidste 15 år beskæftiget sig med en lang række emner relateret til menneskeret, flygtningeret og udlændingeret. Han var medlem af Flygtningenævnet 2013-2016.

  På Københavns Universitet leder han blandt andet Nordic Asylum Law & Data Lab, der bruger datalogiske metoder til at analysere udlændingeafgørelser.

  Mikael Sjöberg

  Mikael Sjöberg
  Landsdommer i Østre Landsret og formand for Dommerforeningen

  Cand.jur.  København Universitet 1981. Fuldmægtig, kontorchef i Justitsministeriet 1981-1995. Dommer i Københavns Byret 1995-2001. Landsdommer Østre Landsret 2001. Formand for Den danske Dommerforening siden 2000. Tilknyttet OECE og FN i Bosnien 1999-2001. Vice President i Iaj/Eaj siden 2016. Næstformand i Advokatnævnet. Formand for Disciplinærnævnet for Ejendomsmæglere.
  Censor ved Københavns Universitet.

  Bogdan Jedrys

  Bogdan Jedrys
  Dommer, Krakow regionale domstol

  Videreuddannelse ved universiteterne i Lublin og Krakow for dommere blandt andet i international lov og straffeprocedure. 1989 - 1995 Offentlig anklager i Katowice. 1995 - 2007 Dommer i Sosnowiec og derefter i Krakow District Courts Judge. 2007- 2008 Dommer og Chef specialist i Justitsministeriet i Krakow. 2008 - 2015 Dommer i Krakow Regional Court. 2018- 2020 Dommer i Krakow Court of Appeal. 2020 -   Dommer i Krakow Regional Court. Siden 2013 lektor ved National Skole for domstolene og anklagemyndigheden i strafferet og straffeprocedure. Medlem af den polske Dommerforening Justitia og foreningens medlem hos Eaj/laj (European Association of Judges/International Association of Judges).

  Eva Smith

  Eva Smith
  Professor Emerita

  Eva Smith var den første kvindelige danske professor i Retsvidenskab ved Københavns Universitet. Hun har især beskæftiget sig med procesret og fuldbyrdelsesret, men menneskerettigheder og kriminalpræventivt arbejde har også været en del af hendes områder. Eva Smith har været professor i straffeproces ved Københavns Universitet i næsten 30 år.

  Hun har både i faglige artikler og i dagspressen skrevet et stort antal artikler om retssikkerhed, menneskerettigheder og demokrati.

  Hun har desuden undervist i disse emner både i Danmark og i udlandet.

  Knud Foldschack

  Knud Foldschack
  Advokat, Foldschack, Forchhammer, Dahlager & Barfod

  Knud Foldschack er cand. jur. fra Københavns Universitet. Siden 1982 har han været selvstændig advokat og fra 2003 selvstændig advokat i advokatfirmaet Foldschack & Forchhammer - nu Foldschack, Forchhammer, Dahlager & Barfod. Foldschack har gennem årene beskæftiget sig med mange  principielle sager, såsom Ungdomshuset Jagtvej 69, Christiania, Kapringen af Danica White, de danske børn i Syrien med mere.

  Louise Holck

  Louise Holck
  Direktør, Institut for Menneskerettigheder

  Louise Holck, direktør for Institut for Menneskerettigheder, Danmarks nationale menneskerettighedsinstitution, siden 2020. Cand.jur. fra Københavns Universitet, 1990, og MPA fra CBS, 1999. 2012-2020 var Louise Holck vicedirektør for Institut for Menneskerettigheder. Tidligere har hun været direktør for Forbrugerstyrelsen og haft lederstillinger i DR og Dansk Flygtningehjælp. Louise Holck har tidligere været formand for og er i dag  medlem af bestyrelsen for Dignity, Dansk Institut mod Tortur. 
  Jonas Christoffersen

  Jonas Christoffersen
  Advokat, Offersen & Christoffersen Advokatfirma og tidligere direktør, Institut for Menneskerettigheder

  Jonas Christoffersen havde været direktør for Institut for Menneskerettigheder i over et årti. I dag er han advokat med fokus på komplekse og principielle retssager og rådgivning om menneskerettigheder i Offersen & Christoffersen Advokatfirma.

  Værter

  Den rets- og kriminalpolitiske tænketank Forsete


  Pris og praktisk info

  • Pris
  • Ikke-medlemmer
   Gratis
  • Medlemmer
   Gratis
  • Arrangementets referencenr.
  • 35725
  • Frist
  • Tilmeldingsfrist
   2. december 2021 kl. 23:59
  • Yderligere info, kontakt
  • Christine Aalborg Carstensen

   Christine Aalborg Carstensen
   Arrangementskoordinator
   chc@djoef.dk
   36919138

  Har du et eventforslag?

  Læs mere om Eventpuljen og gør dine idéer til virkelighed!

  • Behandling af personoplysninger
  • Når du deltager i et arrangement hos Djøf, behandler vi nogle personoplysninger om dig. Du kan læse mere om Djøfs behandling af personoplysninger i vores privatlivspolitik.

  Se alle