]]>

Arrangement

Retsstaten under pres

Sammen med den rets- og kriminalpolitiske tænketank Forsete ser vi på, om Danmark og andre lande i Europa fjerner sig fra et fundament af grundlæggende retsgarantier.

Idépuljen

Hvad handler arrangementet om?

EU har et værdifællesskab, der bygger på demokrati og retsstatsprincipper. Markante værdiskred i lande som Ungarn, Rumænien og Polen er bekymrende. Fx har en demokratisk valgt regering i Polen truffet beslutning om, at dommere kan disciplinærforfølges, hvis de ønsker at få prøvet, om en national ret eller praksis er forenelig med den overordnede EU-ret.

Man kan frygte, at Danmark og andre lande i Europa skridt for skridt er ved at fjerne sig fra det fundament af grundlæggende retsgarantier, som EU bygger på. Retssamfundet er under afvikling, og autoritære kræfter vinder frem. Det er en stærkt bekymrende udvikling.

Arrangementet har ikke flere afholdelser på nuværende tidspunkt

Værter

Den rets- og kriminalpolitiske tænketank Forsete


Se alle