]]>

Arrangement

Kompetenceudvikling - hvem griber ansvaret?

Kom til gå hjem-møde om, hvordan faglige organisationer i flere tilfælde tager ansvar for, at medarbejdernes kompetencer matcher de fremtidige behov på arbejdsmarkedet. Ud fra konkrete eksempler drøfter vi, hvad denne udvikling skyldes, og om det bør forholde sig anderledes.

Hvad handler arrangementet om?

I en tid med digitalisering, globalisering og hastig forandring af mange danske arbejdspladser er der i stigende grad brug for kompetenceudvikling, karriereplanlægning og i nogle tilfælde endda brancheskift for mange lønmodtagergrupper.

Men hvordan står det til med ansvaret for udviklingen af medarbejdernes kompetencer?

Der findes flere og flere eksempler på, at faglige organisationer tager initiativ og ansvar for, at lønmodtageres kompetencer opdateres og passer til de fremtidige behov. Arbejdsgiverne melder sig ofte positivt ind i kampen, men initiativet kommer fra medarbejdernes faglige organisationer. 

På arrangementet belyser vi emnet gennem oplæg fra nogle af de involverede i de to eksempler fra henholdsvis Finansforbundet og Moderniseringsstyrelsen: 

  • Et eksempel er fra Finansforbundet, hvor Finansforbundet og Finanssektorens Arbejdsgiverforening i 2014 i fællesskab etablerede Finanskompetencepuljen som led i overenskomstforhandlingerne. Puljen støtter i dag medarbejdere og virksomheder i udviklingen af kompetencer.

  • Et andet eksempel er fra Moderniseringsstyrelsen, hvor HK-gruppen havde et relativt højt sygefravær. På den baggrund tog HK'ernes tillidsrepræsentant initiativ til en trivselsindsats med fokus på kompetenceudvikling, hvilket direktionen hurtigt bakkede op. Det særlige ved dette projekt var, at det var initieret af medarbejdersiden selv på arbejdspladsen, hvilket resulterede i både ejerskab og succes i medarbejdergruppen.

Mød op og hør om de konkrete tiltag og deltag i en åben drøftelse af emnet, hvor vi blandt andet kigger på, hvad der er årsag til, at initiativet og ansvaret for at være på forkant med udvikling af medarbejdernes kompetencer i flere tilfælde bliver grebet af de faglige organisationer.

  • Er det en naturlig udvikling eller burde ansvaret entydigt tages af arbejdsgiverne?
  • Hvem har den bedste viden om, hvilke kompetencer der kræves i fremtiden?
  • Er kompetenceudvikling for medarbejdernes eller arbejdspladsens skyld?

Der er mulighed for networking efter arrangementet, hvor der også serveres en sandwich.

Arrangementet er udelukkende for medlemmer ansat i Lønmodtagerorganisationer og AC-organisationer.

 

Arrangementet har ikke flere afholdelser på nuværende tidspunkt

Se alle