]]>

Kursus

Kommunikation og organisation

Valgfrit modul på Diplomuddannelsen i ledelse. Du får indsigt i, hvordan kommunikation er med til at skabe organisation, relationer og muligheder, og du bliver klædt på til at foretage reflekterede kommunikative valg.

Startdato og sted

01. november 2021
København V

Varighed

3 dage
09:00

Pris

8.800 kr. momsfri
Medlemmer

Se alle priser

Hvem henvender modulet sig til?

Du er leder eller uformel leder, og du ønsker at blive bedre til at håndtere og lede kommunikative processer i organisationer reflekteret, begrundet og professionelt.

Du kan tage ’Kommunikation og organisation’ som en del af Diplomuddannelsen i ledelse, men du kan også tage modulet alene.

På modulet får du:

 • teorier, begreber, modeller og metoder om kommunikation i en ledelsesmæssig og organisatorisk kontekst
 • kompetencer til at håndtere kommunikation og kommunikationsprocesser i organisationen reflekteret, strategisk og professionelt 
 • indsigt i, hvordan kommunikative processer i og omkring organisationen konstruerer og konstituerer mening og betydning
 • færdigheder til at iagttage, analysere, reflektere og forholde dig fortolkende, fortællende og forhandlende til den måde, kommunikative processer konstruerer mening og betydning på.
 

Modulets temaer og opbygning

På ’Kommunikation og organisation’ får du teoretisk og praktisk viden om ledelseskommunikation og kommunikation i organisationer. Du bliver bedre til at forstå samspillet mellem kommunikation, organisationsstruktur, kulturer, relationer og processer. Du lærer at foretage reflekterede kommunikative valg og omsætte dem til din egen ledelsespraksis.

Du får indblik i temaerne:

 • Kommunikationskultur, kommunikationsmiljø og kommunikationsarkitektur.
 • Kommunikationsparadigmer og -tilgange.
 • Kommunikationens skabende kraft og kompleksitet.
 • Intern og ekstern kommunikation og deres samspil.
 • Strategisk kommunikation og løbende kommunikation – også på distancen.
 • Interessenter og modtagerorienteret kommunikation.
 • Retoriske virkemidler og metoder til at styrke kommunikationen.

Opbygning

Undervisningsdage: 3
ECTS-point: 5 point
Djøfs Kurser og Uddannelser udbyder det valgfrie modul i samarbejde med DTU.

Få et overblik over Diplomuddannelsen i ledelse.

 • Før start

  Inden første undervisningsgang skal du tænke over og notere, hvilke ting omkring kommunikationen i din organisation du undrer dig over eller gerne vil forbedre. Overvej desuden dine personlige læringsmål for kurset – hvad du vil lære eller blive bedre til.
  Læs mindre
 • Dag 1

  1. november 2021, kl. 9.00-16.00

  På den første dag får du indblik i, hvordan du kan blive gamemaster i stedet for gameplayer i kommunikationen i din organisation. Du bliver trænet i kommunikative færdigheder, refleksion og analyse med afsæt i dagens teorier og tilgange, og du inddrager cases og de observationer og refleksioner, du har gjort dig inden dagen.

  Du får indblik i:

  • hvordan du som leder kan iagttage og reflektere over kommunikationen i organisationen og din egen kommunikation
  • kommunikationsforståelser, kommunikationsparadigmer og kommunikationsmodeller 
  • kommunikationskultur, kommunikationsklima og kommunikationsarkitektur
  • strategisk kommunikation og din rolle i dette
  • virtuel kommunikation og Media Richness
  • sammenhæng mellem organisationens identitet, imageønske og etos.

   

  Som forberedelse til dag 2 observerer og reflekterer du over din egen kommunikation, og du noterer dine observationer og refleksioner som feltnoter. Overvej desuden, hvilke(t) kommunikationsspørgsmål du godt kunne tænke dig at undersøge nærmere i forbindelse med eksamensopgaven og den mundtlige eksamen, og hvordan du kan gribe det an.

   
 • Dag 2

  15. november 2021, kl. 9.00-16.00

  På dag 2 arbejder du med alt det, der sker i kommunikationen, og med din rolle i kommunikationen. Du får indblik i, hvordan kommunikation anvendes i og påvirker organisationen og bidrager til meningsskabelsen i organisationen. Du bliver trænet i kommunikative færdigheder, refleksion og analyse med afsæt i dagens teorier og tilgange, og du inddrager cases og de observationer og refleksioner, du har gjort dig inden dagen.

  Du får indblik i:

  • hvordan du (lederen) kan arbejde med den løbende kommunikation i organisationen
  • hvor du kommunikerer fra, og hvad du ønsker at opnå 
  • hvordan du bruger narrativ organisationsforståelse og organisationens fortællinger
  • hvad du skal forstå ved betydningsdannelse, koordination og forgreningspunkter. 

   

  Inden dag 3 fortsætter du med at observere og reflektere over din kommunikation, og du noterer dine observationer og refleksioner som feltnoter. Overvej desuden, hvilke teorier og metoder du kan bruge til at undersøge dit undersøgelsesspørgsmål, og afprøv, hvis muligt, kommunikation, som afspejler din problemformulering. 

   
 • Dag 3

  29. november 2021, kl. 9.00-16.00

  På den sidste dag arbejder du med anerkendende kommunikation, retnings- og rammesættende kommunikation og forandringskommunikation. Du bliver trænet i kommunikative færdigheder, refleksion og analyse med afsæt i dagens teorier og tilgange, og du inddrager cases og de observationer og refleksioner, du har gjort dig inden dagen.

  Du får indblik i:

  • hvem du kommunikerer med – forståelse af den anden/stakeholdere/interessenter
  • hvordan du bruger kommunikationsstrategi og kommunikationsplaner
  • hvordan du bruger retoriske greb til bedre kommunikation.

  I studiegruppen giver I hinanden feedback på problemformuleringer og tilgange.

Hvorfor lære om kommunikation i organisationen?

Kommunikation skaber organisationen. Ved at blive bevidst om, hvordan du og din organisation kommunikerer, og hvordan du gennem forskellige former for kommunikation er medskaber af organisation, relationer og muligheder, kan du styrke din ledelse og bedre nå dine og organisationens mål internt og eksternt. 

På ’Kommunikation og organisation’ lærer du om de elementer, der spiller ind i kommunikationssituationer og kommunikationsprocesser, og du får teorier, modeller og metoder til at forstå, analysere, kommunikere og lede kommunikationen. Du bliver dermed gamemaster i stedet for gameplayer, og du bliver klædt på til at kommunikere samt håndtere og lede kommunikationen i organisationen strategisk, refleksivt og professionelt.

 

Hvem underviser?

Annette Kjølby

Annette Kjølby
Cand.mag., ph.d., selvstændig konsulent

Kommunikativt interesserer Annette sig for, hvordan vi samskaber verden gennem kommunikation, og for de kognitive og psykologiske mekanismer i kommunikationsprocesser. Hun er optaget af, hvordan vi kan påvirke og ændre mindset og adfærd gennem kommunikation, hvordan mennesker og organisationer kommunikativt forhandler identitet og drager grænser, og hvordan magtrelationer indvirker på og påvirkes af kommunikationen. Annette er ejer af konsulentfirmaet Kjølby Consulting & Coaching.

Modulets form og didaktik

Diplomuddannelsen i ledelse har et stærkt fokus på at skabe transformativ læring gennem aktionslæring. Ny forskningsbaseret teori bliver kombineret med øvelser i at praktisere lederskab og evnen til at eksperimentere med lederskabet i egen praksis. 

Resultatet er et bæredygtigt grundlag for at anvende det lærte i egen organisation. Også eksamen er en del af den transformative læringsproces, hvor du bedømmes på dine kompetencer i praksis. Eksamen involverer derfor eksperimenter fra din egen organisation, der gør det muligt at vurdere, hvad du kan, og ikke kun, hvad du ved. 

På modulet bliver du trænet i at formulere og analysere kommunikative problemstillinger på det operationelle, det taktiske og det strategiske niveau. Gennem cases og refleksioner over egen og andres praksis udvikler du løsningsanvisninger sammen med de øvrige deltagere, og du får derigennem kompetencer til selv at kommunikere og udvikle meningsfulde og meningsskabende kommunikationsstrategier og -processer.

Eksamen 

Du afslutter det valgfrie modul ’Kommunikation og organisation’ med en mundtlig eksamen kombineret med et skriftligt oplæg. Din mundtlige eksamen og opgaven skal behandle ledelsesmæssige problematikker og udfordringer inden for kommunikation og organisation og have et både teoretisk og praktisk perspektiv. Du kan gennemføre eksamen individuelt eller i en gruppe på to, tre eller fire studerende. Bedømmelsen sker ud fra modulets læringsmål og den gældende eksamensbekendtgørelse.

Covid-19-forholdsregler på kurser 

Vi følger alle retningslinjer i forhold til afstand, forplejning og hygiejne.

Pris og praktisk info

 • Pris
 • Medlemmer
  8.800 kr. (momsfri)
 • Medlem af Danske Advokater/Danske Virksomhedsjurister
  8.800 kr. (momsfri)
 • Ikke-medlemmer
  10.200 kr. (momsfri)
 • Prisen er inkl. eksamen og forplejning, men ekskl. bøger (ca. 1.500 kr.).
 • Dato og tidspunkt
 • 01. november 2021
  15. november 2021
  29. november 2021

  Alle dage kl. 9.00 - 16.00

  Eksamensdatoer udmeldes ved start
 • Sted
 • IDA Conference, Kalvebod Brygge 31, 1560 København, Denmark
 • Kursets referencenr.
 • 34304
 • Frist
 • Tilmeldingsfrist
  1. oktober 2021 kl. 16:00


  Afmeldingsfrist
  1. oktober 2021
 • Yderligere info, kontakt
 • Christina Louise Thomsen

  Christina Louise Thomsen
  Kursusansvarlig
  cth@djoef.dk
  33 95 98 34

 • Behandling af personoplysninger
 • Når du deltager i et arrangement hos Djøf, behandler vi nogle personoplysninger om dig. Du kan læse mere om Djøfs behandling af personoplysninger i vores privatlivspolitik. Læs også Djøfs privatlivspolitik for webinarer via Zoom


  Din sikkerhed ved brug af Zoom
  Når du deltager i online-aktiviteter arrangeret af Djøf, vil det foregå via videotjenesten Zoom. Djøf har en virksomhedslicens og anvender Zoom Pro account. Læs mere om, hvordan Djøf anvender Zoom.

Se alle