]]>

Arrangement

Kollektiv nedsættelse af arbejdstiden

Kom til en refleksionsskabende debataften, når vi anskuer og debatterer en eventuel kollektiv arbejdstidsnedsættelse.

Online

Hvad handler arrangementet om?

Arbejdstiden i Danmark er løbende blevet nedsat i de seneste 100 år.

Fra 60 timer i år 1900 til 37 timer i 1991. Men siden da er udviklingen gået i stå, selvom arbejdsproduktiviteten er steget med over 60% siden 1990. Samtidig er andelen af stressramte i den danske befolkning tredoblet i samme periode. 

Oven på halvandet år med en pandemi, som har ført til en markant stigning i arbejdspresset for mange djøfere og yderligere stigning i arbejdsrelateret stress og depression blandt offentligt ansatte, er tiden inde til at spørge, om vi igen skal arbejde for at nedsætte den kollektive arbejdstid. Derfor vil vi gerne invitere dig ind til at drøfte en kortere arbejdsuge som et krav til overenskomstforhandlingerne i 2024. 

Til arrangementet vil professor emeritus, Jesper Jespersen, give sit syn på de økonomiske muligheder for det danske arbejdsmarked og de muligheder, der er for kollektiv nedsættelse af arbejdstiden. Derudover vil Sara Vergo komme med et fagforeningssynspunkt og belyse, hvad hun ser af muligheder for en nedsættelse af arbejdstiden.

Arrangementet er tænkt som et kickoff til at teste interessen for at arbejde med den kollektive arbejdstid med mulighed for efterfølgende at danne et netværk, hvor djøfernes holdninger til en kollektiv nedsættelse af arbejdstiden og et eventuelt krav til OK24 undersøges, debatteres og kan udformes.

Arrangementet har ikke flere afholdelser på nuværende tidspunkt

Se alle