]]>

Arrangement

Klimasøgsmål

Foreningen 'Casus Clima' vil gøre dig klogere på, hvordan et klimasøgsmål kan stables på benene juridisk og praktisk. Også i fremtiden.

Online

Hvad handler webinaret om?

Der er flere eksempler på klimasøgsmål på tværs af Europa og tiltagende diskussion i Danmark, der vedrører, hvor (og om) juridisk bindende klimaloven er. Derfor er det væsentligt at drøfte, hvordan et fremtidig dansk klimasøgsmål potentielt kan se ud.

Til at belyse dette, har vi inviteret Sune Klinge, forsker ved Københavns Universitet, og Laura Burgers, assisterende professor på University of Amsterdam, som begge vil dele ud af deres viden inden for området.

Webinaret vil tage udgangspunkt i et globalt perspektiv, hvor Laura Burgers vil beskrive 'Urgenda'-sagen, og forklare, hvordan klimaretssagen opstod og blev gennemført.

Herefter vil Sune Klinge, ud fra et forfatningsretligt perspektiv, beskrive mulighederne for et klimalovbrud eller klimasøgsmål i Danmark. Der vil til sidst være mulighed for at stille spørgsmål til både Laura og Sune.

Præsentationerne vil foregå på engelsk. In English below.

Praktiske informationer:

  • Mødet vil foregå via videotjenesten Zoom.
  • Du kan logge på via pc/tablet og mobil.
  • Vi starter altid med lydtjek 15 min. før.

With several examples of climate lawsuits throughout Europe and with the gradually increasing discussion in Denmark concerning the legality and bindingness of the new Danish Climate Act (Klimaloven) it seems fitting to discuss the possibility of a potential Danish climate lawsuit.

To shed light on this topic we have invited Sune Klinge, Researcher at Copenhagen University, and Laura Burgers, Assistant Professor at the University of Amsterdam, who will share their knowledge on the area.

The webinar will begin from a global perspective, where Laura Burgers will describe the Urgenda case and explain how the lawsuit materialised and was conducted.

Afterwards Sune Klinge will from a Danish constitutional law perspective describe the possibilities of climate litigation now and/or in the future in Denmark. Afterwards, there will be a possibility to ask the presenters questions.

The webinar will be conducted in English. 

Arrangementet har ikke flere afholdelser på nuværende tidspunkt

Se alle