]]>

Arrangement

Klima - er landbruget helt eller skurk?

I den offentlige debat bliver landbruget ofte udpeget som en af de store klimasyndere, men måske er de også en del af løsningen?

Idépuljen

Hvad handler arrangementet om?

Professor Jørgen E. Olesen, institutleder for Agroøkologi, Aarhus Universitet vil give et overblik over de vigtigste udfordringer med hensyn til klimabelastningen for landbruget.

Derefter vil Hans Roust Thysen, chef for SEGES’ nyoprettede center for klima og bæredygtig, give nogle konkrete bud på, hvilke innovative løsninger erhvervet arbejder med til at mindske klimabelastningen, og hvordan landbruget i disse år arbejder systematisk med bæredygtighed.

Derudover vil der også komme nogle mulige scenarier til, hvordan landbruget også kan bidrage positivt til den grønne omstilling også uden for landbruget.

Derefter vil der være god tid til spørgsmål og debat.

Arrangementet har ikke flere afholdelser på nuværende tidspunkt

Se alle