]]>

Arrangement

Kan kriminalitet forebygges eller forudsiges?

Arbejdet i de nye Ungdomskriminalitetsnævn bygger på en forudsætning om, at kriminalitet kan forudsiges, og at en blanding af hjælp og straf er forebyggende.

Debat

Hvad handler arrangementet om?

Udsagnet: ”Vi vidste allerede i børnehaven, at det ville gå galt”. Underforstået, at barnet får en kriminel løbebane, høres ofte. Passer det? Kan man overhovedet forudsige kriminalitet? Og kan man forebygge konkret?

Det mener lovgivere. Børn ned til 10 år mistænkt for at have begået personfarlig kriminalitet, eller anden alvorlig kriminalitet, og som vurderes udsatte for at begå ny kriminalitet henvises til de nye Ungdomskriminalitetsnævn, der beslutter, hvilke initiativer der skal igangsættes.

Professor Anette Storgaard, Juridisk Institut, Aarhus Universitet belyser de nye nævns lovfæstede sammensmeltning af hjælp og straf, som ikke tidligere er trådt så tydeligt frem. En lovgivning, der giver anledning til nye overvejelser om velkendte retlige grundprincipper som fx kravet om, at der skal være en kriminel lavalder og ”ingen straf uden skyld”. Anette Storgaard spørger, om lovgiver har givet sig tid til at tænke de mulige konsekvenser af den nye lov til ende.

Rigspolitiets forebyggelseskontor har udviklet et nyt screeningsværktøj til politiets arbejde med at vurdere børns udsathed for at begå ny kriminalitet. Chefkonsulent Marie Bislev fortæller om, hvilke recidivfaktorer man lægger vægt på, og hvordan værktøjet er bygget op og tænkt brugt.

Lektor emeritus Morten Ejrnæs, Aalborg Universitet har i ny forskning vist, at risikoen for, at børn og unge begår kriminalitet overvurderes og vurderes meget forskelligt af kommunalt ansatte socialrådgivere, pædagoger, lærere og sundhedsplejersker. Morten Ejrnæs spørger på den baggrund, om risikovurderinger er tilstrækkelige retvisende, og om det i det hele taget er muligt at kommunikere så præcist om risiko, at Ungdomskriminalitetsnævn og kommuner kan iværksætte hensigtsmæssige foranstaltninger.

Kan risikovurderinger bruges til at udpege den rigtige målgruppe, og kan man tilrettelægge et tilstrækkeligt helhedsorienteret forløb ud fra mistanke om fremtidig kriminalitet? Man kan også spørge, om screeningsværktøj på dette område gavner eller i virkeligheden skader ved at blive en selvopfyldende profeti. 

Tilmelding sker til Bodil Philip, mail: bodil.philip@gmail.com senest den 14. september 2020.

Arrangementet har ikke flere afholdelser på nuværende tidspunkt

Se alle