]]>

Arrangement

Kønsforskning og kvindelige undervisere

På arrangementet kan du møde lektor Christina Fiig fortælle om kønsforskningen i politologien og professor Anne S. Binderkrantz, der fortæller om sine fund i artiklen 'Er kvinder dårligere undervisere end mænd' ifølge de studerende?'.

Aktivitetspuljen

Hvad handler arrangementet om?

Arrangementets formål er at sætte fokus på et vedkommende og aktuelt samfundsemne, som er relevant for både kvindelige og mandlige studerende i Kønsforskningen. På trods af en stort set ligelig fordeling mellem mænd og kvinder på statskundskab på Aarhus Universitet er det et faktum, at der er en overrepræsentation af mænd blandt undervisere, lektorer, Ph.d.-studerende og professorer.

Lektor og ph.d. Christina Fiig fortæller om begrebet intersektionalitet i politiske fænomener og de forskellige spor i kønsforskningen. Anne Skorkjær Binderkrantz, professor på Institut for Statskundskab på Aarhus Universitet, konkluderer ud fra sin analyse af studerendes evalueringer af mandlige og kvindelige undervisere, at "der snarere end en helt generel bias i evalueringer ser ud til at være en sammenhæng mellem sammensætningen af undervisergruppen, den studerendes køn og vurderingen af undervisere af forskelligt køn".

 

Program

Kl. 14.15 Velkomst

Kl. 14.20 Oplæg om kønsforskning ved lektor Christina Fiig

Kl. 14.50 Pause med kaffe og kage

Kl. 15.05 Oplæg om studerendes evalueringer af kvindelige og mandlige undervisere ved professor Anne Skorkjær Binderkrantz

Kl. 15.35 Spørgsmål og debat

Kl. 16.00 Tak for i dag

 

Arrangementet har ikke flere afholdelser på nuværende tidspunkt

Se alle