]]>

Arrangement

Køn og positionering i forhandlinger

Emma Holten zoomer ind på værdisættelse, køn og ligestilling i arbejdslivet. Hvad er fakta, og hvad er fordomme om kønnets betydning i forhandlinger?

Online

Hvad handler webinaret om?

I arbejdssituationer skal man konstant se sig selv og sit bidrag i forhold til andres: Hvad er jeg værd, hvor kan jeg blive bedre, hvad fortjener jeg, og hvad er muligt? Og rigtig mange - ifølge forskningen, særligt kvinder - oplever ikke, at arbejdsgivere ser deres evner og potentiale, som de selv ser det. Vi vil gerne have chefen til ikke at tænke på vores køn, men vi kan mærke, at det gør de - bevidst eller ubevidst.

Emma Holten kommer ind på:

  • Hvordan bruger vi køn som et analyseværktøj til at forstå vores omstændigheder, uden det bliver en klods om benet, der fylder det hele for vores selvbillede?
  • Hvordan lærer vi at se forbi de fordomme og traditioner, der har præget vores liv - om vi er chefer eller ej?
  • Hvordan sørger vi for, at den læring ikke bare berør os selv, men også dem, vi omgås?

Det er det, vi skal forstå, hvis vi skal have fair forhandlinger og arbejdspladser, hvor bias fylder mindre, og alle føler sig set og retfærdigt behandlet. 

Vil du til flere foredrag om køn, karriere og feminisme?

I løbet af 2021 afholder vi flere arrangementer med Emma Holten med afsæt i køn, karriere og feminisme som begreber.

  • Køn kan bruges som et analyseværktøj til at forstå vores omstændigheder. Vi kan lære at se forbi fordomme og traditioner, som har præget vores liv, og den læring tilgodeser os selv, men også dem vi omgås. Men paradokset kan være, at man måske ender med at tale om køn hele tiden, fordi man gerne en dag vil kunne slippe for at tale om det.

  • Karriere kan forstås som en rejse, hvor målet ikke blot er det næste job, men derimod en forståelse af sig selv. En god karriere bør handle om arbejds- og livsbalance, der bidrager til sundhed og velvære. For karriere er den samlede sum af alle livets roller. Hvis vi skal være tro mod os selv, kræver det, at vi kender os selv: Hvem er jeg? Hvad er det, jeg for alvor ønsker? Og er det muligt?

  • Feminisme er lighed for alle og bevidstheden om, at ikke alle er lige. Et stærkt teoretisk tankegods, der kan sætte fokus på ligestillingsproblemer af enhver art og hjælpe til en mere substantiel ligestillingsdebat. Så hvordan kan vi komme nærmere den feministiske drøm: en sammenhæng mellem, hvordan vi ser os selv, og hvordan vi opfattes, så alle har mulighed for at bidrage positivt og vokse både privat og på arbejdet? 

De andre arrangementer er:

4. maj: Et feministisk tag på karrierekvinden
8. juni: ’Bare sig fra’ – sexistisk retorik
31. august: Kønnede kompetencer på arbejdspladsen
28. september: The mental load er det usynlige arbejde

Du deltager i møderne via Zoom om aftenen, når børnene er puttet, og du kan sagtens bare lytte uden at se med på skærmen. 

Du kan læse mere om Djøfs Ligestillingsløfte, der har fokus på forhold og barrierer, som især præger piger og kvinders livsmuligheder i dagens Danmark. 

Arrangementet har ikke flere afholdelser på nuværende tidspunkt

Se alle